Realtidsöversättning stöds som ett betal tillägg för Meetings version 41.5 och senare webbplatser.

Från och med uppdateringen av 41.6 stöder webbsinarläget Events (nytt) översättning i realtid som ett betal tillägg.

Utöver Meetings och Events (ny) har Webex-appen stöd för översättning i realtid med 41.7-uppdateringen. Möten som startas eller som startas från ett utrymme har inte stöd för översättning i realtid.

Webex för myndigheter stöder inte översättning i realtid.


Realtidsöversättning måste aktiveras av din webbplatsadministratör för Meetings och Events (ny).

Mer information om realtidsöversättning finns i Realtidsöversättning i Webex Meetings och Events.

1

Välj Visa undertexter.

2

Välj Översättningsalternativ för undertexter och välj det språk som du vill att vi ska översätta tal till.


 

Inte alla avk?rna är inkluderade i översättningen.

Alla mötesdeltagare kan välja ett eget språk som de Webex-assistent översatta till. Det maximala antalet unika språk som kan användas samtidigt i ett möte är fem.

1

Tryck på Fler alternativ > undertext/dold text .

2

Växla mellan undertexter.

3

Knacka på Välj språk och välj det språk som du vill att Meetings ska översätta tal till.


 

Inte alla avk?rna är inkluderade i översättningen.

Alla mötesdeltagare kan välja ett eget önskat språk som vi kan översätta till. Det maximala antalet unika språk som kan användas samtidigt i ett möte är fem.

4

Avsluta alternativen för att spara dessa inställningar.

På 41.7 och senare webbplatser kan värdar och deltagare med en betalplan för Meetings aktivera undertexter- och realtidsöversättningar utan att behöva aktivera Webex-assistent för Möte. Användare undertexter översättning i realtid i version 41.6 och tidigare webbplatser kommer dock att uppleva följande problem och begränsningar när de möter användare som har version 41.7 och senare.

  • Om värden är berättigad till undertexter och en användare med en nyare version av Meeting slår på undertexter kommer Android-användare som använder version 41.6 och tidigare webbplatser att kunna se undertexter, men de kommer inte att kunna stänga av dem.

  • Om mötet eller mötet händelsens värd på version 41.6. och tidigare webbplatser stänger av Webex-assistent eller så slås en deltagare på 41.7 och senare på undertexter när Webex-assistent redan är avstängd:

    • Höjdpunkter och röstkommandon kommer inte att vara tillgängliga under mötet eller händelsen.

    • Deltagare med version 41.6 och tidigare webbplatser kommer att se att Webex-assistent verkar vara på även om de inte kan använda mötes- eller händelsehöjdpunkter eller röstkommandon. Dold textning kan fortfarande slås på och av.

    • Deltagare på version 41.7 och senare webbplatser får ett felmeddelande som säger att undertexter inte är tillgängliga just nu. De kan välja Visa undertexter att aktivera undertexter.