Menyer för stationär och mobil tolkning

Den här funktionen stöds i Webex Meetings och Webex-webbseminarier. I Webex-appen är den här funktionen tillgänglig på vår mötesplattform för Webex Suite. Ta reda på om dina möten använder Webex Suite-mötesplattformen.

I Webex-appen är den här funktionen inte tillgänglig för Webex for Government.

Värdar

Värdar kan aktivera simultantolkning för de möten och webbseminarier som de schemalägger. Som värd skapar du ljudkanaler, bjuder in tolkar och tilldelar dem till språk. Mötes- och webbseminariumvärdar kan också hantera tolkningen under sitt möte, så att du kan lägga till nya språkkanaler och utse deltagare till tolkar för att möta behoven hos fler deltagare.


 
Du kan bara lägga till tolkning för möten i personliga rum när du har startat mötet.

Här är de uppgifter du kan utföra som värd:

Tolkar

Tolkar är avgörande för att deltagarna ska kunna förstå vad som händer under mötet eller webbseminariet. Innan du deltar visar inbjudan du får från värden att du har blivit inbjuden som tolk och vilket språk du har tilldelats. Det här e-postmeddelandet innehåller information om hur du deltar i mötet eller webbseminariet.

Tolkar har även en unik ikon ( ) bredvid deras namn i deltagarlistan, vilket skiljer dem från paneldeltagare och andra deltagare.

Som tolk kan du höra originalljudet från mötet, webbseminariet eller det personliga rummet och se den aktiva talaren och eventuellt delat innehåll så att du kan översätta det till ditt målspråk. Du kan växla riktning för ditt målspråk om du tolkar åt båda hållen. Om det finns flera tolkar tilldelade ditt språk kan du lämna över tolkning till dem när det är deras tur. Skicka chattmeddelanden till dem om du behöver samordna överlämningar eller bara vill se till att allt är synkroniserat.

Värden bestämmer ordningen för tolkarna när de förhandstilldelar dem. Värden kan även hantera ordningen i mötet. Tolk 1 kan lämna över till tolk 2, sedan tolk 3, sedan tillbaka till tolk 1 och så vidare.

Här är de uppgifter du kan utföra som tolk:

Deltagare

Deltagare kan välja språkkanal för sitt föredragna språk innan de deltar eller när som helst under ett möte eller ett webbseminarium. Om du ansluta till en videoenhet från skrivbordsappen , kan du styra önskat språk och språkvolym från skrivbordsappen eller från din videoenhet och de förblir synkroniserade.

Här är de uppgifter du kan utföra som deltagare:

Kända problem

 • Tolkar har inget dedikerat lösenord när de deltar i ett möte eller ett webbseminarium. De måste använda antingen det vanliga möteslösenordet eller diskussionsdeltagarnas lösenord.

 • Om två deltagare deltar i ett möte, ett webbseminarium eller ett personligt rumsmöte med samma e-postadress och värden gör någon av dem till tolk blir båda deltagarna tolkar.

Begränsningar

 • Simultantolkning är inte tillgänglig för webbseminarier i webbsändningsvy.

 • Du kan inte skapa privata möten eller övningssessioner i möten och webbseminarier om du aktiverar simultantolkning vid schemaläggning från din Webex-plats.

 • Om du schemalägger ett möte från Webex Meetings -skrivbordsappen och mötesmallen har privata möten kommer mötet som du schemalagt inte har simultantolkning.

 • Du kan inte förhandstilldela tolkar när du schemalägger ett möte i skrivbordsappen Meetings. Du måste lägga till språkkanaler och tolkar under mötet.

 • Värdar kan stänga av ljudet för enskilda tolkar, men de kan inte stänga av ljudet för tolkar med Stäng av ljudet för alla eller Stäng av ljud vid inträde .

 • För att undvika problem med tolköverlämningar kan värdar inte flytta tolkar till lobbyn eller avvisa dem från mötet, webbseminariet eller det personliga rumsmötet.

 • Värdar kan inte ändra rollen som tolk till medvärd eller presentatör och tolkar kan inte dela sin skärm.

 • När du deltar i ett möte, ett webbseminarium eller ett personligt rumsmöte måste du välja Använd datorljud istället för Ring in eller Ring mig .

 • Inspelningar av möten med simultantolkning fångar endast originalljudet.