Så här tar du bort en virtuell agent:

1

Logga in i kundorganisationen på https://admin.webex.com.

2

Från navigationspanelen till vänster, i avsnittet Tjänster, knacka på Contact Center > Funktioner.

3

Klicka på fliken Virtuella agenter om du vill visa alla kort för virtuell agent för organisationen.

4

Klicka på ikonen Ta bort på kortet för den virtuella agent som du vill ta bort.

5

Klicka på Ta bort för att bekräfta.