Så här tar du bort en virtuell agent:

1

Logga in i kund organisationen på https://admin.webex.com.

2

Klicka på kontakt Center > funktioner i navigerings fönstret till vänster i avsnittet tjänster.

3

Klicka på fliken virtuella agenter om du vill titta på alla virtuella agent kort för organisationen.

4

Klicka på ikonen Ta bort på det virtuella agent kort som du vill ta bort.

5

Klicka på ta bort för att bekräfta.