Så här tar du bort en virtuell agent:

1

Logga in på kundorganisationen på https://admin.webex.com.

2

I navigationsfältet till vänster i avsnittet Tjänster klickar du Contact Center > Funktioner.

3

Klicka på fliken Virtuella agenter för att visa alla virtuella agentkort för din organisation.

4

Klicka på ikonen Ta bort på det virtuella agent-kortet som du vill ta bort.

5

Klicka på Ta bort för att bekräfta.