כדי למחוק סוכן וירטואלי:

1

היכנס לארגון הלקוחות בכתובת https://admin.webex.com.

2

מחלונית הניווט משמאל, בסעיף שירותים, לחץ מוקד אנשי קשר > מאפיינים.

3

לחץ על הכרטיסיה סוכנים וירטואליים כדי להציג את כל כרטיסי הסוכן הווירטואלי עבור הארגון שלך.

4

לחץ על סמל מחק בכרטיס הסוכן הווירטואלי שברצונך למחוק.

5

לחץ על מחק כדי לאשר.