Da biste izbrisali virtuelnog agenta:

1

Prijavite se u organizaciju korisnika nahttps://admin.webex.com.

2

U navigacionom oknu sa leve strane, u odeljku Usluge, kliknite na Kontakt centar > Funkcije.

3

Kliknite na karticu Virtuelni agenti da biste videli sve kartice virtuelnih agenata za svoju organizaciju.

4

Kliknite na ikonu Izbriši na kartici Virtuelnog agenta koju želite da izbrišete.

5

Kliknite na Izbriši da biste potvrdili.