Za brisanje virtualnog agenta:

1

Prijavite se u organizaciju kupaca u https://admin.webex.com.

2

Iz navigacijskog okna s lijeve strane, u sekciji servisi pritisnite centar za kontakt > značajke.

3

Kliknite karticu virtualni agenti kako biste pregledali sve kartice virtualnog agenta za vašu organizaciju.

4

Kliknite ikonu Izbriši na kartici virtualnog agenta koju želite izbrisati.

5

Kliknite Izbriši za potvrdu.