Za brisanje virtualnog agenta:

1

Prijavite se u organizaciju korisnika nahttps://admin.webex.com.

2

U navigacijskom oknu na lijevoj strani, u odjeljku Usluge, kliknite Kontakt centar > Značajke.

3

Kliknite karticu Virtualni agenti da biste vidjeli sve kartice virtualnih agenata za svoju organizaciju.

4

Kliknite ikonu Izbriši na kartici virtualnog agenta koju želite izbrisati.

5

Kliknite Izbriši za potvrdu.