Odstranění virtuálního agenta:

1

Přihlaste se do zákaznické organizace na adresehttps://admin.webex.com.

2

Na navigačním panelu vlevo v části Služby klikněte na položku Kontaktní centrum > Funkce.

3

Kliknutím na kartu Virtuální agenti zobrazíte všechny karty Virtuálních agentů pro vaši organizaci.

4

Klikněte na ikonu Odstranit na kartě virtuálního agenta, kterou chcete odstranit.

5

Potvrďte kliknutím na tlačítko Delete (Smazat).