Konfigurera en provperiod för Webex Services Enterprise

1

Du måste bli certifierad som Cisco Webexpartner. Då får du åtkomst till Webex Partner Hub, där du kan slutföra alla konfigurations- och konfigurationssteg.

2

För att kunna starta en provperiod måste du vara en användare med fullständig sälj- eller säljadministratörsroll. Se Partneradministratörsroller för mer information.

3

Läs Cisco Webex Teams produktöversikten och Webex-produktsidan för att förstå följande Cisco Webex tjänster, hur de fungerar och vilka fördelar de erbjuderkunder och användare.

 • Meddelanden
 • Meetings (inkluderar Hybrid kalendertjänst)
  • 1 000 mötesdeltagare i Cisco Webex Teams

  • 1 000 Cisco Webex Meetings

  • Cisco Webex Assistant för möten

 • Ringer
  • Webex Calling (molnbaserad tjänst) – Om din kund vill ha en provperiod Webex Calling behöver kunden ett antal DID:er för användare och 2 DID:er per plats. Du kan samarbeta med en godkänd PSTN för att erhålla dessa numbes.

  • Samtalstjänst för hybrid (använd befintlig lokal samtalskontroll)

Starta en provperiod åt dina kunder så att de kan prova Webex-tjänster innan de köper en prenumeration.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.com går du till Kunder och klickar sedan på Startaprovperiod.

2

På sidan Starta ny provperiod fyller du i kundens företagsnamn, e-postadress till administratör och vertikal företag. Om du inte hittar företagets exakta affärs vertikal väljer du nästa bästa alternativ.

3

Välj ett land från landet för att avgöra om det är en data bestämningsregion listruta. Den här informationen hjälper dig att välja lämplig region för att lagra kundens data.


 

Om företaget har flera platser väljer du den som har mest användare. För att maximera användarupplevelsen och minimera latensen bör data lagras i datacentren närmast de flesta användare.

För att ta reda på vilken region en landskarta ska du se Hitta den data lokaliserade region som mappar till ettland.

4

Bekräfta att kunden befinner sig på en plats som stöds för Cisco Webex tjänster. Se Var Cisco Webex tillgänglig? för mer information. När du är klar klickar du på Nästa.

5

Välj följande för den nya kundprovperioden och klicka sedan på Nästa:

 • Tjänster underprovperioden – Välj tjänster för meddelanden, möten, samtal, Webex-enheter och all annan information som är specifik för tjänsterna.
 • Licensantal– licensantalet gäller för alla tjänster i provperioden, med undantag för Webex-enheter. Om du till exempel väljer 200 licenser kommer provperiodslicenserna att innehålla 200 licenser för var och en av de tjänster som du har valt.

   

  Om kunden vill ändra antalet licenser efter att provperioden har börjat klickar du på Redigera bredvid provperioden i Partner Hub.

 • Provperiodens varaktighet – välj en varaktighet som ger tid att visa upp tjänsterna för din kund. Den här varaktigheten gäller för alla tjänster i provperioden.

6

Om du har Cisco Webex Företagsversion för Webex Meetings fyller du i Webex Meetings-webbplatsens URL och väljer en tidszon.

7

Om du har valt Webex-enheter väljer du de enheter som du vill skicka till kunden eller hoppa över det här steget. Du kan hoppa över i följande fall:

 • Du behöver inte skicka enheter till kunden, men du vill inkludera enhetsregistreringslicenser.
 • Du kommer att förse kunden med dina egna enheter.
 • Kunden har befintliga enheter som ska användas under provperioden.

 

Du kan endast bearbeta en leverans för varje typ av enhet. Om du till exempel väljer att skicka 2 telefoner kan du inte gå tillbaka senare och skicka ytterligare tre telefoner.


 

Provperioder för Cisco Webex Board provperioder är endast licensversioner och inkluderar Cisco Webex Board maskinvaran. Du måste käll-maskinvaran separat. Du kan tillhandahålla upp till 5 Cisco Webex Board licenser per provperiod.

8

Klicka på Spara och välj sedan någon av följande åtgärder:

 • Nej– slutför installationen senare eller låt kundadministratören utföra konfigurationen för sin organisation.
 • Ja– Konfigurera tjänster för din kund nu. Guiden för första gången öppnas. När provperioden har slutförts visas ett statusmeddelande som hjälper dig med nästa steg.

Nästa steg

När tjänsten har full service har etablerats får din nya kundadministratör ett välkomstmeddelande via e-post med anvisningar om hur man loggar in på https://admin.webex.com.

Om du vill hjälpa kunden kan du gå till https://admin.webex.com från din partnerorganisation, klicka på kundens namn, klicka på Konfigurera kund eller Visa kund och konfigurera organisationsinställningar och användare å kundens vägnar.

För vägledning om hur du hjälper dina kunder med att konfigurera Webex Calling organisationen, se länken konfigurationsarbetsflöde Webex Calling finnsi .

Kommer snart! Vi ger dig en förhandstitt på de nya konstruktionerna och funktionerna i Cisco Webex Control Hub.

Du kan påbörja en provperiod för Webex-tjänster för befintliga kunder som du för närvarande inte har någon säljrelation med. När kunden samtycker läggs kundens organisation till i din lista över kunder i partnerhubben och du kan hantera den provperiod som du har startat för dem.


Du kan endast provperiodstjänster som kunden inte redan har köpt, eller tjänster som en annan partner inte har startat en provperiod för. Om de till exempel har köpt Meetings eller Message kan de provperioder Webex Calling. Om en annan partner har påbörjat en Webex Calling för kunden och kunden inte har Meetings kan du starta en provperiod för Meetings.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.com går du till Kunder och klickar sedan på Startaprovperiod.

2

På sidan Starta ny provperiod fyller du i företagsnamnet, administratörens e-postadress och vertikal företag.

3

Välj ett land från landet för att avgöra om det är en data bestämningsregion listruta. Den här informationen hjälper dig att välja lämplig region för att lagra kundens data.


 

Om företaget har flera platser väljer du den som har mest användare. För att maximera användarupplevelsen och minimera latensen bör data lagras i datacentren närmast de flesta användare.

För att avgöra vilken region som en landskarta ska du se Hitta den data lokaliserade region som mappar till ettland.

4

Bekräfta att kunden befinner sig på en plats som stöds för Cisco Webex tjänster. Se Var Cisco Webex tillgänglig? för mer information. Klicka på Nästa.

5

Klicka på Nästa för att bekräfta att du startar en provperiod för den befintliga kundorganisationen.


 

Om du inte ser en bekräftelseskärm innebär det att den e-postadress som du har angett inte tillhör en befintlig organisation. Klicka på Tillbaka för att säkerställa att du har angett korrekt kunds e-postadress.

6

Välj följande för den nya kundprovperioden och klicka sedan på Nästa:

 • Tjänster underprovperioden – Välj tjänster för meddelanden, möten, samtal, Webex-enheter och all annan information som är specifik för tjänsterna.
 • Licensantal– licensantalet gäller för alla tjänster i provperioden, med undantag för Webex-enheter. Om du till exempel väljer 200 licenser kommer provperiodslicenserna att innehålla 200 licenser för var och en av de tjänster som du har valt.

   

  Om kunden vill ändra antalet licenser efter att provperioden har börjat klickar du på Redigera bredvid provperioden i Partner Hub.

 • Provperiodens varaktighet – välj en varaktighet som ger tid att visa upp tjänsterna för din kund. Den här varaktigheten gäller för alla tjänster i provperioden.

7

Om du har Cisco Webex Företagsversion för Webex Meetings fyller du i Webex Meetings-webbplatsens URL och väljer en tidszon.

8

Om du har valt Webex-enheter väljer du de enheter som du vill skicka till kunden eller hoppa över det här steget. Du kan hoppa över i följande fall:

 • Du behöver inte skicka enheter till kunden, men du vill inkludera enhetsregistreringslicenser.
 • Du kommer att förse kunden med dina egna enheter.
 • Kunden har befintliga enheter som ska användas under provperioden.

 

Du kan endast bearbeta en leverans för varje typ av enhet. Om du till exempel väljer att skicka 2 telefoner kan du inte gå tillbaka senare och skicka ytterligare tre telefoner.


 

Provperioder för Cisco Webex Board provperioder är endast licensversioner och inkluderar Cisco Webex Board maskinvaran. Du måste käll-maskinvaran separat. Du kan tillhandahålla upp till 5 Cisco Webex Board licenser per provperiod.

9

Klicka på Skicka provperiodsbegäran.

E-postmeddelandet med samtycke för provperioden skickas till e-postmeddelandet till administratören som du har tillhandahållit i steg 2.

Om användaren är en fullständig administratör av företagets organisation skickas e-postmeddelandet med samtycke till dem. Om användaren inte är en fullständig administratör skickas e-postmeddelandet med samtycke till e-postmeddelandet som angavs och till alla fullständiga administratörer i organisationen. En av de fullständiga administratörerna måste godkänna begäran inom 30 dagar innan du kan slutföra etableringen av provperioden.

Fullständiga administratörer ser även skärmen Väntande provperiodsbegäran när de loggar in på Control Hub. De kan markera rutan Fullständig administratör för att tillåta partnern som begärde fullständig administratörsåtkomst under provperioden, vilket gör att de kan tillhandahålla provperiodstjänsterna och hantera användare och licenser. Om rutan Fullständig administratör inte är markerad blir partnern provisioneringsadministratör, vilket endast tillåter dem att tillhandahålla provperiodstjänsterna.

Nästa steg

Du kan visa status för kundorganisationen under fliken Kunder i din partnerorganisation.

Kunden börjar med statusen pågående provperiod då kunden godkänner samtyckt och ändras sedan till Inväntar etableringsinformation när han eller hon godkänner provperioden. När kunden har denna status kan du klicka på kunden för att antingen skicka e-postmeddelandet med medgivandet igen eller avbryta provperioden och ta bort kunden från din lista.

Om ingen åtgärd vidtas av kunden inom 30 dagar avbryts provperioden och kunden tas bort från din partnerorganisation.


Du kan endast prova -tjänster som kunden inte redan har köpt. Om de till exempel har köpt Meetings eller Message kan de provperioder Webex Calling. Om de redan har köpt Webex Calling (tidigare Webex Call) kan de inte provperioder Webex Calling på samma kundkonto.

Du kan lägga till en provperiod i en betalkunds organisation och de kan prova nya funktioner utöver sin Cisco Webex prenumeration. När du klickar på en kund på fliken Kunder i Partner Hub kan du se en lista över de tjänster de för närvarande har.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.com går du till Kunder, klickar på kundens namn och klickar sedan på knappen Lägg till bredvid Provperioder.

Du ser kundens information, deras befintliga köpta funktioner och den partner som hanterar dem.

2

Kontrollera alla tillgängliga funktioner som du vill inkludera i den nya provperioden och klicka på Starta provperiod.

Ett e-postmeddelande skickas till alla kundadministratörer och ger dem veta att provperioden har påbörjats.

Hantera en etablerat provperiod för Webex Services Enterprise

Du kan förlänga en befintlig provperiod för tjänsten i Control Hub om du behöver ge kunderna mer tid till provperioder Cisco Webex tjänster.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.com går du till Kunder, väljer kundens namn och klickar sedan på Redigera bredvid provperioden.

2

Använd rullgardingstiden för provperioden för att förlänga provperioden med 30 dagar från och med dagens datum. Om du till exempel har 65 dagar kvar på provperioden och i dag bestämmer dig för att förlänga provperioden med 30 dagar kommer du att lägga till 30 dagar i provperioden, inte 95.


 

För provperioder av enheter måste du skicka Webextrials_deviceextensions@cisco.com e-post för att förlänga provperioden. Enheter kan provas i högst 120 dagar. Alla anknytningar måste godkännas av provteamet.

Du kan lägga till eller ta bort tjänster i en kunds provperiod för Webex-tjänster i Control Hub.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.comgår du till Kunder och väljeren kund.

2

Klicka på Redigera bredvid provperioden.

3

Markera kryssrutan bredvid den tjänst som du vill lägga till, eller avmarkera kryssrutan bredvid den tjänst som du vill ta bort och klicka på Spara.

Du kan få ett e-postmeddelande om en kund har klickat på Jag är intresserad av att köpa Webex-tjänster i Control Hub . Du kan använda Cisco Commerce för att konvertera en kunds provperiod till en betald beställning. Vi behåller även användningsdata från testperioden.


Vid slutet av enhetsprovperioden måste alla provperiodsenheter returneras. Nya enheter kan beställas via Cisco Commerce Workspace om och när tjänstebeställningen behandlas. För mer information om returprocessen, klicka här.

Använd den här proceduren om du är en nivå 1-partner som vill bearbeta en provversionskonvertering för en kund. Om du är nivå 2-partner måste du kontakta din återförsäljare för att behandla provversionskonverteringen.

Innan du börjar

E-postmeddelandet för tillhandahållande kan antingen vara partneradministratör eller kundadministratör. Se till att du har någon av dessa e-postadresser till hands. Vi rekommenderar att du anger dig själv som kontakt för tillhandahållande för att säkerställa att alla tjänster konverteras korrekt. Se till att alla tillämpliga tjänster är inkluderade i det betalda beställningen för att undvika förlust i dina nuvarande tjänster

1

I e-postmeddelandet klickar du på Konfigurera din tjänst för att dirigeras till Control Hub och anger sedan om du är partner eller kundadministratör.

2

Ange e-postadressen till provkundadministratören och se till att all kundinformation är korrekt.


 

Om du felskriver e-postadressen eller anger en annan adress konverteras inte provperioden korrekt och kan skapa en ny Cisco Webex organisation åt kunden. Se dessa videohandledningar om du behöver hjälp med att tillhandahålla din beställning.

Du kan avbryta en befintlig provperiod i Control Hub för en kund. Kunder kan också själva avbryta en provperiod i Control Hub när som helst.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.comgår du till Kunder och väljeren kund.

2

Klicka på papperskorgsikonen.

3

Klicka på Ja.

 • Vi rekommenderar att du kontaktar kunden innan provperioden har avslutats för att säkerställa att det inte blir några tjänsteavbrott.

  • Alla kundadministratörer får ett e-postmeddelande 7 dagar före provperiodens utgångsdatum och igen på provperiodens utgångsdatum. Dessa e-postmeddelanden har en länk som leder till knappen Köp på Cisco Webex Control Hub prenumerationssidan. Kundadministratören ser också utgångna taggar på sina licenser på översiktssidan för kontrollhubben.

  • Du och andra partneradministratörer får ett e-postmeddelande 7 dagar före utgångsdatumet för provperioden och på utgångsdatumet för provperioden. Din kundlista innehåller information om vilka provperiodstjänster som håller på att löpa ut och hur många dagar som återstår tills provperioden upphör.

  • Användare får ett e-postmeddelande 30 dagar efter provperiodens utgång, som anger att de inte längre har tillgång till dessa provperiodstjänster.

 • Om provperioden upphör finns det en uppskov 30 dagar. Under tiden kan den utgångna provperioden konverteras till en betaltjänst.

 • Om denna konvertering inte sker inom uppskov flyttas användare i kundorganisationen till den kostnadsfria konsumentorganisationen. När uppskov har avslutats kan du och kundadministratören inte återställa licenser, Cisco Webex Meetings-URL Cisco Webex Meetings administrationsroller, Cisco Webex Calling konfiguration eller flytta användare tillbaka till kundorganisationen. Den här processen kan inte ångras.

 • För provperioder som Cisco Webex Calling , slutar samtalsfunktionalitet fungera efter 30-dagars uppskov, men telefonnummer bevaras i ytterligare 15 dagar.

Provperioder med Cisco-tillhandahållna enheter

Kunder måste returnera enheter till Cisco inom två veckor efter enhetens förfallodatum som anges i e-postmeddelandet med slutanvändaravtalet (slutanvändaravtalet) och inte det utgångsdatum som visas i Control Hub. Mer information om hur du returnerar enheter finns i Riktlinjerna för returtillstånd.

I USA skickas varje slutpunkt ut med en returetikett i rutan. Kunderna behöver behålla originalpacket, den returetikett som tillhandahållits och ringa UPS för en transportörs pickup. Därifrån behandlar vi behörigheten att returnera retur (RMA).

Om kunden har tappat bort de ursprungliga RMA-etiketterna och paketeringen kan du begära nya etiketter åt kunden (endast USA) eller fastställa returprocessen för deras plats. Utanför USA måste kunder kontakta operatören (DHL för Kanada och EMEAR, Expeditors för Australien) för att koordinera pickup av provperiodsenheter. Fullständiga anvisningar finns i RMA-riktlinjerna. Serienummer för de enheter som returneras måste matcha serienumren för de enheter som skickas för provperioden.


Om du inte kan demobeställningsnumret kan du skicka ett e-postmeddelande till webextrials_info@cisco.com. I e-postmeddelandet anger du kundens organisationsidentitet (organisations-ID) och kundens administratörs e-postadress eller serienumret för alla provperiodsenheter.