När du aktiverar den här tjänsten får du ett e-postmeddelande med ditt röstportalnummer. Ring detta telefonnummer för att spela in autodeltagares hälsningar. Detta är även det telefonnummer som användare på den här platsen kan ringa för att få åtkomst till sina röst meddelanden och inställningar.


Röstportalens anknytning är vanligtvis de fyra sista siffrorna i telefonnumret till röstportalen.

1

Från kundvyn i går du till Tjänster > ringer > platser och väljer sedan https://admin.webex.com den plats som du vill uppdatera.

2

Klicka på Röstportal i listan Samtalsinställningar.

3

Välj ljudmeddelandespråket för platsen i rullgardingsmenyn Språk.

4

Under Inkommande samtal väljer du ett telefonnummer och/eller anger ett anknytningsnummer från de nummer som har konfigurerats för platsen i rullgardingsmenyn.


 

Röstbrevlådan nummer och anknytning som du har tilldelat för platsen visas som standard i rullgardin.

5

Under Lösenord för röstportalens administratör anger du lösenkoden för din plats och anger sedan lösenordet igen för attbekräfta.

6

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.