Şirket içi cihazlarınızı Cisco Webex bulut hizmetine bağlamak için, Cihazlar için Webex Edge'i kullanabilirsiniz. Bu; kayıt, cihaz yönetimi, çağrı ve medya hizmetleriniz şirket içinde kalırken seçili bulut özelliklerine erişiminizi sağlar. Webex Control Hub'da bulut hizmetlerini yönetebilir ve bunlardan cihaz tanılamalarını alabilirsiniz.

Webex Edge şirket içi cihazlar, şu anda aşağıdaki özelliklere ve işlevlere sahiptir:

Ayrıca şunları da etkinleştirebilirsiniz:

Cihazlar için Webex Edge ile ilgili güvenlik hususları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Cihazlar için Webex Edge Güvenlik Makalesini okuyun.

Ön Koşullar ve Sınırlamalar

Ön Koşullar
 • Yazılım sürümü CE9.14.5 veya üstü

 • Güçlü şifrelemeyi destekleyen CE yazılımı gereklidir

  • SX ve MX Serisi: Cisco'nun şifrelemeyi dışarı aktarma izni olmadığı ülkeler haricinde, istek üzerine kripto anahtarı verilebilir. Bir anahtar almak için Cisco lisans temsilcinizle iletişime geçin.

  • Desk Pro, Room Serisi ve Webex Board'ları: Şifreleme anahtarı sevkiyat öncesinde yüklenir ve daha sonra eklenemez.

  • DX70 ve DX80: Kripto anahtarı varsayılan olarak mevcuttur.

 • Unified CM veya Expressway kaydı

 • Unified CM sürüm 11.5(1) SU3 veya 12.5(1) ve daha sonraki sürümler. 12.0(1) desteklenmemektedir.

 • Expressway için, cihazlarınızda Cihaz Bağlayıcısı aracı için HTTPS bağlantısı olması gereklidir.

 • Control Hub yönetici erişimi

 • Cisco Collaboration Flex Plan

 • Cisco Webex Devices Bağlayıcısı

 • Sertifika doğrulaması için *.identrust.com adresine izin verilmelidir


Cisco Webex, Mart 2021'den itibaren IdenTrust Commercial Root CA 1 adında yeni bir Sertifika Yetkilisine geçecektir. Bu değişiklik nedeniyle, cihaz yazılımı yükseltmelerini manuel olarak yöneten müşterilerin Cihazlar için Webex Edge tarafından desteklenebilmesi için cihazlarını en az CE 9.14.5 ve tercihen CE 9.15 sürümüne yükseltmeleri gerekir.

Yükseltme yapılmaması, cihazların bulut bağlantısını kaybetmesine ve ilgili tüm işlevlerin kaybolmasına neden olur. Bu, diğer özelliklerin yanı sıra Control Hub Yönetimi, Analiz, Karma takvim gibi işlevleri içerir. Şirket içi SIP altyapınızı bağlama ve kullanma beceriniz etkilenmez. Ayrıca, desteklenmeyen sürümlere sahip cihazlar Webex Cihaz Bağlayıcısı kullanılarak Webex buluta bağlanma becerisini kaybeder.

Genel olarak, bulut bağlantılı yazılımlar için yayımlanma tarihinden 6 ay sonrasına kadar belirli cihaz yazılımlarını destekleriz. Yükseltmeden sonra, müşterilerin cihazlarını Webex Control Hub aracılığıyla otomatik bulut yükseltmelerine izin verecek şekilde yapılandırmalarını öneririz.


Medya Webex buluttan geçmese de (optimize edilmiş Webex deneyimi etkin değilse) tamamen bulutta kayıtlı cihazlar için geçerli olan güvenlik duvarı yapılandırmalarını etkinleştirmeniz gerekir. Medya ve ağ gereksinimleri hakkında daha fazla bilgiyi Webex Hizmetleri İçin Ağ Gereksinimleri makalesinde bulabilirsiniz.
Kısıtlamalar
 • Karma Takvimin etkinleştirilmesi, TMS takvimini devre dışı bırakır. Aynı anda yalnızca bir takvim kaynağı desteklenir.

 • Cihazlar için Webex Edge, cihazları Control Hub'a paylaşılan mod cihazları olarak kaydeder.

1

https://admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Cihazlar'a gidin ve Kaynaklar öğesini seçerek Cihaz Bağlayıcısı aracına bağlantı bulun. Araçla ilgili daha fazla bilgi için, Cisco Webex Devices Bağlayıcısı makalesine bakın.

2

Cihaz Bağlayıcısı aracını yükledikten sonra, Şirket içinde kayıtlı cihazlarım için bulut özelliklerini istiyorum seçeneğini işaretleyin ve Cisco Unified Communications Manager ile kaydedilen cihazları bağla öğesine tıklayın.

3

Unified CM'niz için Ana Bilgisayar, Kullanıcı Adı (Standart AXL API Erişim kullanıcı adı) ve Parola bilgilerini girip Bağlan seçeneğine tıklayın. Ortak imzalı sertifikalara sahip bir Unified CM'niz varsa, bunların geçerli olduğundan emin olun veya Sertifika doğrulaması olmadan devam et seçeneğine tıklayın.

Cihaz Bağlayıcısı, Unified CM tarafından yapılandırılmış cihazların adını ve açıklamasını alır. İletişim Bilgileri Adı, cihazın bağlandığı Çalışma Alanının adı olur. İletişim Bilgileri Adı ayarlanmamışsa, Sistem Birimi Adı veya MAC adresi kullanılır.


 

Cihaz adını değiştirmek istiyorsanız, Unified CM'den yapabilirsiniz.

4

Listelenen tüm cihazları bağlamak için Tümünü Bağla seçeneğine tıklayın. Tek bir cihazı bağlamak için, yanındaki Bağla düğmesine tıklayın.

Cihaz Bağlayıcısı, cihaz bilgilerini Webex kuruluşunuza gönderir ve Webex Kimlik Hizmeti, tüm cihazlar için etkinleştirme kodları oluşturur. Unified CM, etkinleştirme kodunu cihazlara uygular ve cihazlar Webex kuruluşunuza bağlanır.

Cihaz Cisco Webex bulut hizmetlerine bağlandığında, cihaz sayfasını cihaz adına tıklayarak doğrudan Control Hub'dan açabilirsiniz.

Cihazda Bağlantı Beklemede ifadesi görüntüleniyorsa, cihaz henüz bağlanmamıştır. Etkinleştirme kodu, Unified CM'den hazırlanır. Sistem, etkinleştirme kodunun süresi doluncaya kadar 7 gün boyunca cihaza bağlanmaya çalışır. Cihaz o sırada kullanılabilir durumdaysa bağlantısı yapılır.

1

https://admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Cihazlar'a gidin ve Kaynaklar öğesini seçerek Cihaz Bağlayıcısı aracına bağlantı bulun. Araçla ilgili daha fazla bilgi için, Cisco Webex Devices Bağlayıcısı makalesine bakın.

2

Cihaz Bağlayıcısı aracını yükledikten sonra, Şirket içinde kayıtlı cihazlarım için bulut özelliklerini istiyorum seçeneğini işaretleyin ve Cihazları, CSV veya Cisco TMS Genel Dışa Aktarma dosyalarını kullanarak bağla öğesine tıklayın.

3

Bilgisayarınızdan dosyaya gidin ve dosyayı açın.

Dosyayı TMS'den oluşturmak için, bir Sistem Özeti raporunu dışa aktarın ve yalnızca Ağ Ayarları > Ana bilgisayar adı sistem parametresi öğesini seçin. Kullanıcı Adı ve Parola sütunlarını manuel olarak ekleyin.

CSV dosyası için Adres, Kullanıcı Adı ve Parola sütunları oluşturmanız gerekir.


 

Araç, Çalışma Alanı adı olarak İletişim Bilgileri Adı'nı kullanır. Kullanılabilir bir ad yoksa, Sistem Birimi Adı veya MAC adresi kullanılır. Cihaz için bir ad bulunamazsa, ad alanına tıklayarak bir ad girin.

4

Listelenen tüm cihazları bağlamak için Tümünü Bağla seçeneğine tıklayın. Tek bir cihazı bağlamak için, yanındaki Bağla düğmesine tıklayın.

Cihaz Bağlayıcısı, cihaz bilgilerini Webex kuruluşunuza gönderir ve Webex Kimlik Hizmeti, tüm cihazlar için etkinleştirme kodları oluşturur. Etkinleştirme kodları cihazlara API üzerinden gönderilir. Bu işlem için HTTPS etkinleştirilmiş olmalıdır.

Cihaz Cisco Webex bulut hizmetlerine bağlandığında, cihaz sayfasını cihaz adına tıklayarak doğrudan Control Hub'dan açabilirsiniz.