За допомогою Webex Edge для пристроїв ви можете підключити локальні пристрої до хмарної служби Cisco Webex. Так ви зможете користуватися хмарними функціями, а реєстрація, керування пристроями, виклики й робота медіаслужб здійснюватимуться локально. Керувати хмарними службами та проводити діагностику пристроїв можна в Control Hub.

Наразі Webex Edge підтримує для локальних пристроїв такі функції й можливості:

Інші доступні функції:

Щоб дізнатися більше про аспекти безпеки, пов'язані з Webex Edge для пристроїв, прочитайтеWebex Edge для пристроїв.

Необхідні умови
 • Програмне забезпечення версії CE9.15.3 або пізнішої.

 • Програмне забезпечення CE з підтримкою надійного шифрування.

  • Серії SX і MX: ключ шифрування можна отримати за запитом. Виняток – країни, де компанії Cisco заборонено експортувати шифрування. Щоб отримати ключ, зверніться до свого представника Cisco з питань ліцензування.

  • Пристрої серій Board, Desk і Room: ключ шифрування встановлюється перед відправкою, пізніше його додати неможливо.

  • DX70 і DX80: ключ шифрування доступний за замовчуванням.

 • Реєстрація Unified CM або Expressway

 • Unified CM 11.5 (1) SU3 або 12.5 (1) і пізніші версії Якщо у вас версія 12.0(1), використовуйте процес для пристроїв, зареєстрованих в Expressway.

 • Для роботи Expressway на пристроях потрібне підключення HTTPS, щоб використовувати інструмент Device Connector.

 • Адміністраторський доступ до Control Hub

 • План Cisco Collaboration Flex

 • Cisco Webex Device Connector

 • Для перевірки сертифіката необхідно дозволити доступ до *.identrust.com.


Хоча медіадані не передаються через хмару Webex (якщо не ввімкнено оптимізовану версію Webex), вам необхідно налаштувати ті самі конфігурації брандмауера, які застосовуються до пристроїв, повністю зареєстрованих у хмарі. Додаткові відомості про вимоги до медіаслужб і мережі див. в цій статті.
Обмеження
 • Якщо ввімкнути Hybrid Calendar на пристрої, підключеному через Webex Edge для пристроїв, на цьому пристрої буде вимкнено календар TMS. Це пов’язано з тим, що одночасно може працювати лише одна служба календаря.

 • Коли ви вперше підключаєте пристрої до Webex Edge для пристроїв, вони реєструються як пристрої в режимі спільного доступу. Після підключення ви можете призначити пристрої користувачам.

Webex Edge для пристроїв потребує актуального програмного забезпечення для підключень Webex.

Починаючи з березня 2021 року, Cisco Webex переходить на новий Certificate Authority — IdenTrust Commercial Root CA 1. У зв'язку з цією зміною клієнти, які вручну керують оновленням програмного забезпечення своїх пристроїв, повинні оновити свої пристрої до CE 9.15.3 або новішої версії, щоб підтримувати Webex Edge для пристроїв.

Якщо не зробити цього, пристрої втрачають підключення до хмари й доступ до всіх пов’язаних функцій. Це, зокрема, керування через Control Hub, аналітика й календарі гібридного типу. Можливість підключатися й використовувати локальну SIP-інфраструктуру зберігається. Пристрої з непідтримуваними версіями втрачають можливість підключатися до хмари Webex за допомогою Webex Device Connector.

Зазвичай підтримка програмного забезпечення, підключеного до хмари, здійснюється впродовж 6 місяців після випуску. Після оновлення ми рекомендуємо клієнтам дозволити на пристроях автоматичні хмарні оновлення через Webex Control Hub.

1

Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, натисніть Devices (Пристрої), виберіть Resources (Ресурси) і знайдіть посилання на Device Connector. Докладні відомості про цей інструмент див. в статті Cisco Webex Device Connector.

2

Коли встановите Device Connector, виберіть I want cloud features for my on-premises registered devices (Увімкнути хмарні функції на локально зареєстрованих пристроях) і натисніть Link devices registered with Cisco Unified Communications Manager (Підключити пристрої, зареєстровані через Cisco Unified Communications Manager).

3

Укажіть для Unified CM хост, ім’я користувача (стандартне ім’я для доступу до API AXL) і пароль, а потім натисніть Connect (Підключити). Якщо у вас Unified CM із публічно підписаними сертифікатами, переконайтеся, що вони дійсні, або натисніть Proceed without certificate validation (Продовжити без перевірки сертифікатів).

Device Connector отримує назви й описи пристроїв, налаштованих через Unified CM. Назва в контактній інформації стає назвою робочого простору, до якого підключено пристрій. Якщо назву в контактній інформації не вказано, використовується назва системного блока або MAC-адреса.


 

За необхідності назву пристрою можна змінити через Unified CM.

4

Натисніть Link All (Підключити всі), щоб підключити всі перелічені пристрої. Щоб підключити окремий пристрій, натисніть кнопку Link (Підключити) поруч із ним.

Device Connector надсилає інформацію про пристрій у вашу організацію Webex, а потім служба ідентифікації Webex створює коди активації для всіх пристроїв. Unified CM застосовує код активації до пристроїв, і пристрої підключаються до вашої організації Webex.

Якщо пристрій підключено до хмарних служб Cisco Webex, ви можете натиснути його назву, щоб відкрити сторінку пристрою в Control Hub.

Якщо ви бачите повідомлення Link Pending (Очікується підключення), то пристрій ще не підключено. Код активації надається з Unified CM. Система намагається підключитися до пристрою протягом 7 днів, доки не закінчиться термін дії коду активації. Якщо в цей період пристрій буде доступним, його буде підключено.

1

Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, натисніть Devices (Пристрої), виберіть Resources (Ресурси) і знайдіть посилання на Device Connector. Докладні відомості про цей інструмент див. в статті Cisco Webex Device Connector.

2

Коли установите Device Connector, виберіть I want cloud features for my on-premises registered devices (Увімкнути хмарні функції на локально зареєстрованих пристроях) і натисніть Link devices using CSV or Cisco TMS Overview Export files (Підключити пристрої за допомогою файлів CSV або експорту огляду системи Cisco TMS).

3

Знайдіть файл на комп’ютері й відкрийте його.

Щоб створити файл із TMS, експортуйте звіт огляду системи й виберіть лише системний параметр Network Settings (Налаштування мережі) > Hostname (Ім’я хоста). Вручну додайте стовпці Username (Ім’я користувача) і Password (Пароль).

У файлі CSV необхідно створити стовпці Address (Адреса), Username (Ім’я користувача) і Password (Пароль).


 

Інструмент використовує ім'я контактної інформації для назви робочої області. Якщо одного з них немає, використовується ім'я системного блока або MAC-адреса. Якщо назву пристрою не виявлено, натисніть поле назви й укажіть потрібну.

4

Натисніть Link All (Підключити всі), щоб підключити всі перелічені пристрої. Щоб підключити окремий пристрій, натисніть кнопку Link (Підключити) поруч із ним.

Device Connector надсилає інформацію про пристрій у вашу організацію Webex, а потім служба ідентифікації Webex створює коди активації для всіх пристроїв. Коди активації надсилаються на пристрої через API. Для роботи цієї функції потрібно ввімкнути HTTPS.

Якщо пристрій підключено до хмарних служб Cisco Webex, ви можете натиснути його назву, щоб відкрити сторінку пристрою в Control Hub.

Завдяки хмарному оновленню програмного забезпечення пристрої, які підключено через Webex Edge для пристроїв і на яких установлено нову версію RoomOS, оновлюються автоматично.

Пристрої, програмне забезпечення яких оновлюється через хмару, отримують нові стабільні збірки приблизно раз на місяць, а нові бета-збірки – приблизно раз на тиждень. Доступні ті самі канали, що й для пристроїв, зареєстрованих через хмару. Випуски оновлюються одночасно.

Хмарне оновлення програмного забезпечення дає змогу швидко отримувати останні оновлення й виправлення помилок, не оновлюючи пристрій вручну. Ця функція необхідна для роботи оптимізованої версії Webex.

За замовчуванням цю функцію вимкнено. Увімкнувши хмарне оновлення, ви можете вибрати потрібний канал оновлення програмного забезпечення у відповідному меню робочого простору. За замовчуванням використовується стабільний канал.


TAC підтримує лише останню стабільну версію RoomOS.

1

Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, перейдіть у розділ Devices (Пристрої) і виберіть пристрої, які хочете налаштувати.

2

Переведіть перемикач Webex CloudUpgrades Mode (Режим хмарного оновлення Webex) у положення On (Увімкнено).

Щоб вибрати канал оновлення програмного забезпечення, перейдіть у розділ Workspaces (Робочі простори) і натисніть значок шестірні в розділі Devices (Пристрої). Виберіть канал оновлення програмного забезпечення в розкривному меню. Якщо канал не вибрано, за замовчуванням використовується стабільний.

Після ввімкнення хмарних оновлень програмного забезпечення пристрої з CE9.14 потрібно перезапустити, щоб застосувати зміни. Для CE9.15 і пізніших версій зміни застосовуються, коли пристрій переходить у режим очікування або перезавантажується.

Пристрої, зв’язані з Webex Edge для пристроїв, за підключення до Webex Meetings отримують повністю оптимізовану версію цієї служби. Пристрої продовжують використовувати SIP для внутрішніх викликів і під час підключення до зовнішніх служб.

Що доступно в оптимізованій версії Webex Маршрутизація викликів

Маршрутизація викликів на зустрічах в оптимізованій версії Webex застосовується в наведених нижче випадках. В інших випадках пристрій використовує SIP-маршрутизацію викликів.

 • Коли до зустрічі долучаються за допомогою кнопки Join Webex (Долучитися до Webex). Завжди використовується Webex, якщо для параметра Webex Meetings JoinProtocol (Протокол долучення до зустрічей Webex Meetings) установлено значення Webex.

 • Коли до зустрічі в особистій кімнаті долучаються за допомогою Webex Assistant. Завжди використовується Webex, як і за використання кнопки Join Webex (Долучитися до Webex).

 • Коли до зустрічі долучаються за допомогою меню Call (Виклик) через Webex SIP URI. Пристрій автоматично виявляє зустрічі Webex за SIP URI й нативно підключається до них.

 • Коли виклик розпочато за допомогою xCommand Dial і параметр номера відповідає сайту Webex. Якщо для параметра Webex Meetings JoinProtocol (Протокол долучення до зустрічей Webex Meetings) установлено значення Webex, пристрій автоматично виявлятиме зустрічі Webex за номером і нативно до них підключатиметься. (Якщо дані в полі Protocol (Протокол) указано, то вони використовуватимуться незалежно від формату номера.)

 • Виклики з підключених програм Cisco Proximity й Webex маршрутизуватимуться відповідно до типу зустрічі, яка запускається або до якої долучаються. (Підключення локальних пристроїв необхідно дозволити.)

Рекомендації Вимоги

Вимоги до пристрою для використання оптимізованої версії Webex:

Ви також маєте застосувати ті самі конфігурації брандмауера, які використовуються для пристроїв, повністю зареєстрованих через хмару. Додаткові відомості про вимоги до медіаслужб і мережі див. в цій статті.

Обмеження
 • Прямі вхідні виклики на пристрій із програми Webex не підтримуються.

 • Режим MultiPoint потрібно перевести в стан Auto (Автоматично). Якщо на пристрої встановлено RoomOS 10.9.1.1 або пізнішу версію, для режиму MultiPoint можна налаштувати стан спеціальних конференцій Cisco Unified CM або MultiSite. При цьому можна залишити протокол долучення Webex. Учасники додаються так само, як і зареєстровані через хмару пристрої.

 • Записи на дошці, залишені поза викликом, оброблятимуться так само, як і на зареєстрованому у Webex пристрої. Деяка записи надсилатимуться в службу Board у хмарі Cisco Webex.

 • Пристрої Room Panorama наразі не підтримуються.

Увімкнення оптимізованої версії Webex

1

Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, перейдіть у розділ Devices (Пристрої) і виберіть пристрої, які хочете налаштувати.

2

Виберіть All Configurations (Усі конфігурації) і налаштуйте такі параметри:

 • Webex Meetings JoinProtocol (Протокол долучення до зустрічей Webex Meetings): Webex

Якщо на пристрої встановлено програмне забезпечення версії, ранішої ніж RoomOS 10.9.1.1, переконайтеся, що вимкнено стан спеціальних конференцій Cisco Unified CM і MultiSite.

Налаштування застосуються, коли пристрій наступного разу переходить у режим очікування або перезавантажується. Ви можете перезавантажити пристрій за допомогою команди xCommand SystemUnit Boot.

Персональний режим Webex Edge для пристроїв дає змогу призначати пристрої Webex, зареєстровані в Unified CM (пристрої Webex серій Room, Desk або Board) користувачам у Control Hub.

Завдяки цьому користувачі отримують багато переваг:

 • Особисті наради користувача відображаються приблизно за 5 хвилин до початку, що дає змогу користувачу натиснути кнопку «Почати» або «Приєднатися» або попросити Webex Assistant для пристроїв розпочати нараду.

 • Зустрічі в особистій кімнаті Webex можна починати просто з пристрою.

 • Можна користуватися дошкою й ділитися даними в просторі Webex (лише Webex Desk, Desk Pro, Desk Mini й Webex Board)

Пристрої, зареєстровані в персональному режимі Webex Edge для пристроїв, використовують лінію, призначену обліковому запису кінцевого користувача в Unified CM.

Розгортання персонального режиму Webex Edge для пристроїв дасть змогу персоналізувати пристрій і призначити його кінцевому користувачеві, уже налаштованому в Control Hub

Для розгортання або персоналізації потрібно:

 • Налаштувати використання API-інтерфейсів Webex

 • Призначати пристрій Webex кінцевому користувачеві

 • Перевести пристрій Webex із робочого простору в персональний режим. Робочий простір, який було налаштовано в процесі підключення, автоматично приховується та стає недоступним.

Обмеження:

 • Відкриття просторів Webex не підтримується на пристроях серії Desk у персональному режимі, якщо їх підключено до Webex Edge для пристроїв.


Для пристрою в персональному режимі не відображається робочий простів у Control Hub. Канал оновлення програмного забезпечення пристрою тепер налаштовується з профілю користувача в Control Hub: Management (Керування) > Users (Користувачі) > [виберіть користувача зі списку] > Devices (Пристрої). Перейдіть у розділ Room and Desk Device Settings (Налаштування пристроїв Room і Desk) і знайдіть параметр Software Upgrade Channel (Канал оновлення програмного забезпечення). Ви можете вибрати варіант Stable (Стабільний), який вибрано за замовчуванням, або Preview (Підготовча версія).

Перш ніж почати

 • Control Hub необхідно дозволити керувати конфігурацією зареєстрованих пристроїв. За замовчуванням цю функцію вимкнено. Щоб її ввімкнути:

  • Увійдіть у Control Hub як адміністратор і натисніть Management (Керування) > Devices (Пристрої) > Settings (Налаштування).

  • Прокрутіть сторінку вниз до розділу Webex Edge для пристроїв і увімкніть Allow Control Hub to manage configuration (Дозволити Control Hub керувати конфігураціями).

1

Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, перейдіть у розділ Devices (Пристрої) і виберіть пристрій, який потрібно налаштувати.

2

Виберіть All Configurations (Усі конфігурації) і налаштуйте такі параметри:

 • Webex > CloudUpgrades (Хмарні оновлення Webex) > Mode (Режим). За замовчуванням цей параметр вимкнено. У розкривному меню виберіть On (Увімкнено), а потім натисніть Save (Зберегти).

 • Webex > CloudProximity > Mode (Режим). За замовчуванням цей параметр вимкнено. У розкривному меню виберіть On (Увімкнено), а потім натисніть Save (Зберегти).

 • Webex > Meetings > JoinProtocol (Протокол долучення до зустрічей Webex Meetings). За замовчуванням установлено Following default(). У такому разі використовується протокол SIP. У розкривному меню виберіть Webex, а потім натисніть Save (Зберегти) і Close (Закрити). Ця конфігурація не обов’язкова, але рекомендована.

Якщо пристрій підтримує Webex Assistant для пристроїв (з RoomOS 10), ви повинні вимкнути сповіщення про долучення до майбутньої зустрічі. Цю функцію також вимкнено для пристроїв Webex, зареєстрованих у персональному режимі.

 • UserInterface (Інтерфейсу користувача) > Assistant > ProactiveMeetingJoin (Сповіщення про долучення до майбутньої зустрічі). Якщо Webex Assistant для пристроїв увімкнено в Control Hub, то цей параметр за замовчуванням має значення True. У розкривному меню виберіть False, а потім натисніть Save (Зберегти) і Close (Закрити).

Указані вище дії також можна виконати за допомогою xAPI

xConfiguration Webex CloudUpgrades Mode: On
xConfiguration Webex CloudProximity Mode: ON
xConfiguration Webex Meeting JoinProtocol: Webex
xConfiguration UserInterface Assistant ProactiveMeetingJoin: False

В обох випадках необхідно ввімкнути оптимізовану версію Webex. Це необов’язковий, але рекомендований крок. Додаткові відомості див. в розділі про оптимізовану версію Webex нижче.

3

Цільовий пристрій на цьому етапі може запропонувати оновити програмне забезпечення, адже програмним забезпеченням тепер керує Control Hub. Дочекайтеся завершення оновлення програмного забезпечення.

4

Перейдіть на сайт developer.webex.com і натисніть Log in (Увійти). Увійдіть у систему за допомогою своїх облікових даних адміністратора Control Hub. Коли ввійдете, натисніть Documentation (Документація) > Full API Reference (Повний довідник з API) > Workspaces (Робочі простори).

5

Виберіть Workspaces (Робочі простори), натисніть команду GET, щоб отримати список робочих просторів. Знайдіть ідентифікатор робочого простору пристрою, який хочете перевести в персональний режим.

Ви маєте отримати ідентифікатор простору, перш ніж персоналізувати пристрій. У списку робочих просторів ви побачите список параметрів запитів, які можна використовувати. Зазвичай можна використовувати параметр запиту displayName. Укажіть назву робочого простору (як вона відображається на пристрої) у полі displayName, прокрутіть униз і натисніть Run (Запустити).

Унизу екрана має з’явитися відповідь 200/OK, а також інформація, як-от ідентифікатор, відображуване ім’я та ідентифікатор організації. Скопіюйте дані між подвійними крапками (..) поруч із параметром id. Не копіюйте дані orgId.

6

Перейдіть у розділ Workspace Personalization (Персоналізація робочих просторів). API POST зв’язує робочий простір із користувачем і персоналізує його.

Натисніть стрілку розкривного меню. Відкриється діалогове вікно, у яке потрібно ввести ідентифікатор, отриманий на попередньому кроці. Потім укажіть адресу електронної пошти, яка використовується в Control Hub для користувача, з яким буде зв’язано пристрій. Натисніть Run (Запустити).

Має з’явитися відповідь 202/Accepted.

7

Тепер пристрій Webex переведено в персональний режим. На ньому показуватиметься ім’я користувача, а не назва робочого простору.

Ви повинні перезапустити пристрій з інтерфейсу користувача, сторінки Devices (Пристрої) у Control Hub або локального вебінтерфейсу пристрою.