Формат SIP-адреси

Коли ви вкажете піддомен для всієї організації в Control Hub, SIP-адреси Webex буде створено автоматично. Є два формати таких адрес: .calls.webex.com (для користувачів) і .rooms.webex.com (для пристроїв серій Room, Desk і Board). Формат SIP-адреси для користувачів – користувач@піддомен.calls.webex.com, а для пристроїв – робочий_простір@піддомен.rooms.webex.com:

  • піддомен – це піддомен вашої організації Webex.

  • користувач@піддомен – це ідентифікатор користувача або адреса електронної пошти в хмарі Webex без домену вищого рівня.

  • робочий_простір – це назва робочого простору (переговорної кімнати тощо), призначеного пристрою зі спільним доступом. Приклади: Зал засідань Tangram або Рецепція.

Значення піддомену

Ви можете ввести будь-яке значення, але варто, щоб воно було явно пов’язаним із вашою організацією. Щоб вибрати піддомен для організації, дотримуйтеся інструкцій у Control Hub. Деякі правила:

  • Значення має бути унікальним (зазвичай це назва компанії).

  • Ви можете ввести до 63 символів (букв і цифр).

Проблеми з піддоменами та їх вирішення

  • Invalid subdomain name (Неприпустима назва піддомену) – ви вводите непідтримувані символи. Введіть значення, що складається лише з букв і цифр.

  • Not available. Please try another name (Недоступно. Спробуйте іншу назву) – домен уже використовується; спробуйте ввести інше значення та запустити перевірку, щоб дізнатися, чи воно доступне.

Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до нас за допомогою.

SIP-адреси й користувачі Webex

Користувачі можуть дізнатися свою SIP-адресу у Webex. Для цього потрібно перейти на сайт https://settings.webex.com, а потім у розділі Webex Settings (Налаштування Webex) вибрати My Profile (Мій профіль). Призначена SIP-адреса показується під іменем користувача.

SIP-адреси користувачів Webex можна набрати з будь-якого SIP-телефона з налаштованим TLS. Додаткові відомості див. в статті Вимоги до вхідних і вихідних викликів SIP між компаніями (B2B) у хмарі Webex.

Коли користувачі здійснюють виклики за допомогою пошуку в каталозі, SIP-адреси у Webex використовуються для маршрутизації викликів із телефонів Webex Calling на телефон користувача та водночас у програму Webex.

Під час використання служб Calling in Webex (Unified CM) або Hybrid Calling SIP-адреса маршрутизує виклики, що надходять у хмару, окремому користувачу (у нашому прикладі це користувач). Для вихідних викликів цього користувача SIP-адреса у Webex виступає в ролі ідентифікатора абонента, що телефонує. Коли користувачі служб Calling in Webex (Unified CM) і Hybrid Calling здійснюють локальні виклики абонентських URI, виклик надходить і в програму Webex, і на настільний телефон.

  • З точки зору абонента, набір корпоративного абонентського URI призводить до дзвінка в програмі Webex і на локальному телефоні.

  • Іноді SIP-адреса виступає в ролі ідентифікатора абонента, що телефонує, в історії викликів Webex. У такому раз користувачі можуть здійснювати зворотні виклики на SIP-адресу.

  • Компанії можуть використовувати SIP-адресу як адресу маршрутизації. Ми рекомендуємо такий варіант, якщо ви використовуєте службу Calling in Webex (Unified CM) і публікуєте абонентські URI ваших користувачів як контактні SIP-адреси.

SIP-адреси у Webex і пристрої Webex у робочому просторі

SIP-адреса у Webex дає змогу здійснювати виклики між компаніями, а також зворотні виклики на адресу SIP у Webex. Робочим просторам Webex надається SIP-адреса у Webex. Вона виглядає так: робочий_простір@піддомен.rooms.webex.com

Якщо ви використовуєте службу Hybrid Calling для пристроїв Webex, то призначаєте пристрій серії Room, Board або Desk у робочому просторі в Control Hub. Якщо ви використовуєте службу Hybrid Calling у робочому просторі з кімнатним пристроєм, то зареєстрований у хмарі пристрій отримує свій номер абонента в локальному середовищі керування дзвінками та маршрутизує всі свої виклики через Cisco Unified Communication Manager. Пристрій Webex, зареєстрований у хмарі, використовує наявну інфраструктуру ТМЗК.