Не можете да се свържете с услугата Webex. Защитна стена може да блокира свързването на системата

Не можете да се свържете с услугата Webex. Защитна стена може да блокира свързването на системата

"Офлайн – без интернет връзка?"

"Код 407" показва в регистрационните файлове при опит за свързване към прокси сървър от Cisco Webex борда.

 

Можете да конфигурирате cisco Webex дъска, стая или бюро устройство с RoomOS да използва Прокси сървър за HTTPS и WebSocket трафик. Ако Прокси сървърът изисква удостоверяване и не предоставите потребителско име/парола или не предоставите грешно потребителско име/парола, устройството ви няма да може да се свърже с интернет.

Ако устройството ви все още не е активирано, съобщението "Не може да се свърже с webex услугата. Защитна стена може да блокира свързването на системата" се появява под кода за активиране:
Изображение с добавена от потребителя

Ако устройството ви вече е било активирано, съобщението "Офлайн – няма интернет връзка?" се появява в менюто за проблеми и диагностика:
Изображение с добавена от потребителя

Регистрационни съобщения – Прокси отказ поради 407 Удостоверяване изисква: