Не можете да се свържете с услугата Webex.Защитната стена може да блокира свързването на системата

Не можете да се свържете с услугата Webex.Защитната стена може да блокира свързването на системата

"Офлайн – няма интернет връзка?"

"Code 407" се показва в регистрационните файлове, когато се опитвате да се свържете с прокси сървър от Cisco Webex Board.

 

Можете да конфигурирате съвет, стая или настолно устройство на Cisco Webex, работещо с RoomOS, да използва прокси сървър за HTTPS и WebSocket трафик.Ако прокси сървърът изисква удостоверяване и не предоставите потребителско име/парола или не предоставите грешно потребителско име/парола, устройството ви няма да може да се свърже с интернет.

Ако устройството ви все още не е активирано, съобщението "Не можете да се свържете с услугата Webex.Защитната стена може да блокира свързването на системата" се появява под кода за активиране:
Изображение с добавена от потребителя

Ако устройството ви вече е активирано, в менюто
Изображение с добавена от потребителя

за проблеми и диагностика се появява съобщението "Офлайн – без интернет връзка?:Регистрационни съобщения – Неуспех на прокси сървъра поради 407 Изисква се удостоверяване: