Nie można skontaktować się z serwisem Webex. Zapora sieciowa może blokować połączenie z systemem

Nie można skontaktować się z serwisem Webex. Zapora sieciowa może blokować połączenie z systemem

"Offline – brak połączenia z Internetem?"

"Kod 407" pojawia się w dziennikach podczas próby połączenia się z serwerem proxy z cisco Webex Board.

 

Możesz skonfigurować urządzenie Cisco Webex do korzystania z systemu RoomOS do korzystania z serwera proxy dla ruchu HTTPS i WebSocket. Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, a Ty nie podasz nazwy użytkownika/hasła lub nie podasz nieprawidłowej nazwy użytkownika/hasła, urządzenie nie będzie mogło połączyć się z Internetem.

Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze aktywowane, pojawi się komunikat "Nie można skontaktować się z serwisem Webex. Zapora sieciowa może blokować połączenie z systemem" pojawia się pod kodem aktywacyjnym:
Obraz dodany przez użytkownika

Jeśli urządzenie zostało już aktywowane, w menu problemów i diagnostyki pojawia się komunikat "Offline – brak połączenia z Internetem?":
Obraz dodany przez użytkownika

Komunikaty dziennika – Błąd serwera proxy z powodu wymaganego uwierzytelniania 407: