Nie można skontaktować się z usługą Webex.Zapora może blokować połączenie systemu

Nie można skontaktować się z usługą Webex.Zapora może blokować połączenie systemu

"Offline – brak połączenia z Internetem?"

"Kod 407" pojawia się w dziennikach podczas próby połączenia się z serwerem proxy z płyty Cisco Webex.

 

Możesz skonfigurować płytę, pokój lub urządzenie biurkowe Cisco Webex z systemem RoomOS do korzystania z serwera proxy dla ruchu HTTPS i WebSocket.Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, a użytkownik nie poda nazwy użytkownika i hasła lub poda nieprawidłową nazwę użytkownika i hasło, urządzenie nie będzie mogło połączyć się z Internetem.

Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze aktywowane, pojawi się komunikat "Nie można skontaktować się z serwisem Webex.Zapora sieciowa może blokować systemowi połączenie" pojawia się pod kodem aktywacyjnym:Jeśli urządzenie zostało już aktywowane, w menu problemów i diagnostyki pojawi się komunikat "Offline – brak połączenia z Internetem?":Komunikaty dziennika — awaria serwera proxy z powodu błędu 407 Wymagane uwierzytelnianie:
Obraz dodany przez użytkownika


Obraz dodany przez użytkownika