Добавете единичен контакт

Използвайте тази процедура, за да добавите нов контакт към адресна книга на компанията за вашия сайт за услуги на Webex .

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Избрани контакти

3

Въведете информацията за срещата.

4

Изберете Добавяне.

Импортиране на контакти от файл

За да добавите множество контакти към услугата Webex на вашата организация, можете да импортирате от CSV (стойности, разделени със запетая) файл, който съдържа координати за връзка.


 
  • Когато импортирате потребител, ИД на потребител и имейл адресът на потребителя трябва да са уникални. Те могат да се променят, но все пак трябва да останат уникални.

  • В този случай администрацията на сайта на Webex генерира списък със записи за контактите, които не са добавени успешно, включително причината за всяка грешка. Можете да изтеглите файл, съдържащ тези записи, на компютъра си – за справка или за да коригирате грешките директно в този файл.

  • Ако коригирате грешките директно във файла, който администрацията на сайта на Webex създава за вас, изтрийте последната колона с етикет, Коментари, преди да качите файла, за да създадете останалите стойности на кодове.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Изберете Импортиране.

3

Изберете Разграничител като Табл или запетая за формата на файла, който импортирате.

4

Изберете Разгледайте .

5

Придвижете се до CSV (.csv) файла, който съдържа информация за потребителски акаунт , изберете файла и след това изберете Отвори .

6

Изберете Импортиране.

7

На Предварителен преглед на фирмена адресна книга страница, прегледайте записите, за да се уверите, че са въведени правилно.

8

Изберете Изпрати.

Редактиране на информация за контакт

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Намерете контакта.

3

Изберете името на контакта.

4

Променете желаната информация и изберете Актуализация .

Изтриване на информация за контакт

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Намерете контакта.

3

Поставете поле за отметка до контакта и изберете Изтрийте .

Добавяне на списък за разпространение

Можете да добавите списък за разпространение към адресна книга на вашата компания, която съдържа група от контакти. Когато хостовете планират сесии, те могат да изпращат покани до всички в списък за разпространение, вместо да се обръщат към контактите един по един.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

За да добавите нов списък за разпространение, изберете Добавяне на списък за разпространение .

3

За да редактирате списък за разпространение, изберете списъка и след това изберете контактите, които искате да добавите към списъка.

4

Изберете Добавете или Актуализация .