Добавяне на единен контакт

Използвайте тази процедура, за да добавите нов контакт към адресната книга на фирмата за вашия уебекс сервизен сайт.

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > адреси на компанията.

2

Изберете Добавяне на контакт.

3

Въведете информацията на контакта.

4

Изберете Добавяне.

Импортиране на контакти от CSV файл

За да добавите няколко контакта към услугата Webex на вашата организация, можете да импортирате от CSV (стойности, разделени със запетая), който съдържа информация за контакт.


  • При импортиране на потребител потребителският ИД и имейл адресът на потребителя трябва да са уникални. Те могат да се променят, но все пак трябва да останат уникални.

  • Ако сте задали неправилно някакви контакти, администрирането на сайта генерира списък със записи за контактите, които не е успял да създаде, включително причината за всяка грешка. Можете да изтеглите файл, съдържащ тези записи, на компютъра си – за справка или за да коригирате грешките директно в този файл.

  • Ако коригирате грешките директно във файла, който администрацията на сайта създава за вас, изтрийте последната колона, с надпис "Коментари", преди да качите файла отново.

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > адреси на компанията.

2

Изберете Импортиране.

3

Изберете разделителя катоTab или Comma за формата на файла, който импортирате.

4

Изберете Преглед.

5

Навигирайте до файла CSV (.csv), който съдържа информация за потребителския акаунт, изберете файла и след това изберете Отвори.

6

Изберете Импортиране.

7

На страницата Визуализация на адресната книга на фирмата прегледайте записите, за да гарантирате, че те са въведени правилно.

8

Изберете Изпрати.

Редактиране на информация за контакт

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > адреси на компанията.

2

Намерете контакта.

3

Изберете името на контакта.

4

Променете желаната информация и изберете Актуализиране.

Изтриване на информация за контакт

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > адреси на компанията.

2

Намерете контакта.

3

Поставете отметка в квадратчето до контакта и изберете Изтриване.

Използване на списъци за разпространение

Можете да добавите списък за разпространение към вашата адресна книга на фирмата, която съдържа група контакти. Когато хостовете планират сесии, те могат да изпращат покани до всички в списъка за разпространение, вместо да адресират контакти един по един.

1

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > адреси на компанията.

2

За да добавите нов списък за разпространение, изберете Добавяне на списък за разпространение.

3

За да редактирате списък за разпространение, изберете списъка и след това изберете контактите, които искате да добавите към списъка.

4

Изберете Добавяне или актуализиране .