Lägg till en enda kontakt

Använd denna procedur för att lägga till en ny kontakt till företagets adressbok på din WebEx-servicewebbplats.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Välj Lägg till kontakt.

3

Ange kontaktinformation.

4

Välj Lägg till.

Importera kontakter från en CSV-fil

För att lägga till flera kontakter till din organisations WebEx-tjänst kan du importera en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller kontaktinformationen.


 
  • När en användare importeras måste användarens ID och användarens e-postadress vara unika. De kan ändras men måste alltid vara unika.

  • Om du har angett kontakter på ett felaktigt sätt skapar administrering av webbplatsen en lista över poster för de kontakter som inte kunde skapas, inklusive orsaken till felet. Du kan hämta en fil med dessa poster till din dator som referens eller för att korrigera felen direkt i filen.

  • Om du korrigerar felen direkt i filen som administrering av webbplatsen skapar åt dig tar du bort den sista kolumnen märkt ”Comments” innan du överför filen igen.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Välj Importera.

3

Välj Avgränsare för filformatet som du vill importera, antingen Tabb eller Komma.

4

Välj Bläddra.

5

Gå till CSV-filen (.csv) som innehåller informationen om användarkontona, välj filen och sedan Öppna.

6

Välj Importera.

7

På sidan Förhandsgranska företagsadressbok, granska posterna och säkerställ att de är korrekta.

8

Välj Skicka.

Redigera kontaktinformation

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Leta upp kontakten.

3

Välj kontaktens namn.

4

Ändra önskad information och välj Uppdatera.

Ta bort kontaktinformation

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Leta upp kontakten.

3

Markera kryssrutan bredvid kontakten och välj Ta bort.

Använda distributionslistor

Du kan lägga till en distributionslista i din företagsadressbok som innehåller en grupp av kontakter. När en värd schemalägger sessioner kan de skicka ut inbjudningar till alla i distributionslistan istället för att skicka till en kontakt i taget.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

För att lägga till en ny distributionslista, välj Lägg till distributionslista.

3

Redigera en distributionslista genom att välja listan och sedan kontakten som du vill lägga till på listan.

4

Välj Lägg till eller Uppdatera.