Pridajte jeden kontakt

Tento postup použite na pridanie nového kontaktu do firemného adresára pre vašu firmu Webex servisná stránka.

1

Prihláste sa do Webex Správa stránky a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > Adresy spoločností.

2

Vyberte Pridať kontakt.

3

Zadajte informácie o kontakte.

4

Vyberte Pridať.

Importujte kontakty zo súboru CSV

Pridanie viacerých kontaktov do vašej organizácie Webex môžete importovať zo súboru CSV (hodnoty oddelené čiarkou), ktorý obsahuje kontaktné informácie.


 
  • Pri importe používateľa musia byť ID používateľa a e-mailová adresa používateľa jedinečné. Môžu sa zmeniť, ale stále musia zostať jedinečné.

  • Ak ste niektoré kontakty zadali nesprávne, Správa lokality vygeneruje zoznam záznamov pre kontakty, ktoré sa nepodarilo vytvoriť, vrátane príčiny každej chyby. Súbor, ktorý obsahuje tieto záznamy, si môžete stiahnuť do svojho počítača pre referenciu alebo na opravu chýb priamo v tomto súbore.

  • Ak opravíte chyby priamo v súbore, ktorý za vás vytvorí Správa stránky, pred opätovným odovzdaním súboru vymažte posledný stĺpec označený ako „Komentáre“.

1

Prihláste sa do Webex Správa stránky a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > Adresy spoločností.

2

Vyberte Importovať.

3

Vyberte Oddeľovač ako Tab alebo Čiarka pre formát súboru, ktorý importujete.

4

Vyberte Prehľadávať.

5

Prejdite na súbor CSV (.csv), ktorý obsahuje informácie o používateľskom konte, vyberte súbor a potom vyberte OTVORENÉ.

6

Vyberte Importovať.

7

Na Ukážka firemného adresára skontrolujte záznamy, aby ste sa uistili, že sú zadané správne.

8

Vyberte Predložiť.

Upraviť kontaktné informácie

1

Prihláste sa do Webex Správa stránky a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > Adresy spoločností.

2

Nájdite kontakt.

3

Vyberte meno kontaktu.

4

Zmeňte požadované informácie a vyberte Aktualizovať.

Odstrániť kontaktné informácie

1

Prihláste sa do Webex Správa stránky a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > Adresy spoločností.

2

Nájdite kontakt.

3

Začiarknite políčko vedľa kontaktu a vyberte Odstrániť.

Použite distribučné zoznamy

Do firemného adresára môžete pridať distribučný zoznam, ktorý obsahuje skupinu kontaktov. Keď hostitelia plánujú relácie, môžu posielať pozvánky všetkým v distribučnom zozname namiesto toho, aby kontaktovali jeden po druhom.

1

Prihláste sa do Webex Správa stránky a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > Adresy spoločností.

2

Ak chcete pridať nový distribučný zoznam, vyberte Pridať distribučný zoznam.

3

Ak chcete upraviť distribučný zoznam, vyberte zoznam a potom vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do zoznamu.

4

Vyberte Pridať alebo Aktualizovať.