Tilføj en enkelt kontakt

Brug denne procedure til at tilføje en ny kontakt til virksomhedens adressebog for din WebEx-tjenesteydelses websted.

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Vælg Tilføj kontakt.

3

Indtast kontaktens oplysninger.

4

Vælg Tilføj.

Importer kontakter fra en CSV-fil

Hvis du vil tilføje flere kontaktpersoner til din organisations WebEx-tjenesteydelse, kan du importere fra en CSV-fil (kommaseparerede værdier), der indeholder kontaktoplysninger.


 
  • Når du importerer en bruger, skal bruger-id og brugerens e-mailadresse være unik. De kan ændre sig, men forbliver stadig unikke.

  • Hvis du har angivet nogle kontakter forkert, genererer webstedsadministration en liste over poster for de kontakter, der ikke kunne oprettes, inklusive årsagen til hver fejl. Du kan downloade en fil, der indeholder disse optegnelser til din computer, som reference eller for at rette fejlene direkte i denne fil.

  • Hvis du retter fejlene direkte i filen, som webstedsadministrationen opretter for dig, skal du slette den sidste kolonne, mærket "Kommentarer", før du overfører filen igen.

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Vælg Importer.

3

Vælg Afgrænser som Fane eller Komma for det filformat, du importerer.

4

Vælg Søg.

5

Naviger til CSV-filen (.csv), der indeholder oplysninger om brugerkonti, ved at vælge filen og derefter vælge Åbn.

6

Vælg Importer.

7

På siden Forvisning af virksomheds adressebog, gennemse posterne for at sikre, at de er indtastet korrekt.

8

Vælg Indsend.

Redigere kontaktoplysninger

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Find kontakten.

3

Vælg kontaktens navn.

4

Ændr de ønskede oplysninger og vælg Opdater.

Slette kontaktoplysninger

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Find kontakten.

3

Marker afkrydsningsfeltet ved siden af kontakten, og vælg Slet.

Brug distributionslister

Du kan tilføje en distributionsliste til din virksomhedsadressebog, der indeholder en gruppe af kontakter. Når værter planlægger sessioner, kan de sende invitationer til alle på distributionslisten, i stedet for at tilføje kontakter én efter én.

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Hvis du vil tilføje en ny distributionsliste, skal du vælge Tilføj distributionsliste.

3

Hvis du vil redigere en distributionsliste, skal du vælge listen og derefter vælge de kontakter, som du vil føje til listen.

4

Vælg Tilføj eller Opdater.