Eén contactpersoon toevoegen

Gebruik deze procedure om een nieuwe contact persoon toe te voegen aan de bedrijfs adresboek van uw Webex-servicesite.

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar configuratie > Instellingen Algemene site > Bedrijfsadressen.

2

Selecteer Een contactpersoon toevoegen.

3

Voer de gegevens van de contactpersoon in.

4

Selecteer Toevoegen.

Contactpersonen uit een CSV-bestand importeren

Als u meerdere contact personen wilt toevoegen aan de Webex-service van uw organisatie, kunt u importeren vanuit een CSV-bestand (Comma-Separated Values) dat contact gegevens bevat.


  • Wanneer u een gebruiker importeert, moeten de gebruikers-id en het e-mailadres uniek zijn. Deze kunnen worden gewijzigd, maar moeten toch uniek blijven.

  • Als u bepaalde contactpersonen verkeerd hebt opgegeven, genereert Sitebeheer een lijst met records voor de contactpersonen die niet konden worden gemaakt, inclusief de oorzaak van de fout. U kunt het bestand dat deze records bevat, ter referentie downloaden op uw computer of gebruiken om de fouten rechtstreeks in het desbetreffende bestand te corrigeren.

  • Als u de fouten rechtstreeks corrigeert in het bestand dat door Sitebeheer wordt gemaakt, kunt u de laatste kolom, de kolom 'Opmerkingen', verwijderen voordat u het bestand weer uploadt.

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar configuratie > Instellingen Algemene site > Bedrijfsadressen.

2

Selecteer Importeren.

3

Selecteer bij Scheidingsteken de optie Tab of Komma voor de indeling van het bestand dat u importeert.

4

Selecteer Bladeren.

5

Ga naar het CSV-bestand (.csv) dat de gegevens over het gebruikersaccount bevat, selecteer het bestand en klik op Openen.

6

Selecteer Importeren.

7

Bekijk de vermeldingen op de pagina Voorbeeld bedrijfsadresboek om te controleren of deze juist zijn ingevoerd.

8

Selecteer Verzenden.

Contactgegevens bewerken

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar configuratie > Instellingen Algemene site > Bedrijfsadressen.

2

Zoek de contactpersoon.

3

Selecteer de naam van de contactpersoon.

4

Wijzig de gewenste gegevens en selecteer Bijwerken.

Contactgegevens verwijderen

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar configuratie > Instellingen Algemene site > Bedrijfsadressen.

2

Zoek de contactpersoon.

3

Schakel het selectievakje naast de contactpersonen in en klik op Verwijderen.

Distributielijsten gebruiken

U kunt een distributielijst met een groep contactpersonen aan uw bedrijfsadresboek toevoegen. Wanneer een host een sessie plant, kan deze een uitnodiging naar iedereen in de distributielijst verzenden en hoeven er dus geen afzonderlijke uitnodigingen naar de contactpersonen worden verzonden.

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar configuratie > Instellingen Algemene site > Bedrijfsadressen.

2

Als u een nieuwe distributielijst wilt toevoegen, selecteert u Distributielijst toevoegen.

3

Als u een distributielijst wilt bewerken, klikt u op de lijst en selecteert u vervolgens de contactpersonen die u aan de lijst wilt toevoegen.

4

Selecteer Toevoegen of Bijwerken.