Dodawanie pojedynczego kontaktu

Ta procedura służy do dodawania nowego kontaktu do firmowej książki adresowej witryny usługi Webex.

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > typowe ustawienia witryny >adresy firm.

2

Wybierz Dodaj kontakt.

3

Wprowadź informacje o kontakcie.

4

Wybierz pozycję Dodaj.

Importowanie kontaktów z pliku CSV

Aby dodać wiele kontaktów do usługi Webex organizacji, można zaimportować z pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami) zawierającego informacje kontaktowe.


  • Podczas importowania użytkownika identyfikator użytkownika i adres e-mail użytkownika muszą być unikatowe. Mogą się zmieniać, ale nadal muszą pozostać wyjątkowe.

  • Jeśli jakiekolwiek kontakty zostały określone niepoprawnie, administracja witryny wygeneruje listę rekordów dla kontaktów, których nie można utworzyć, wraz z przyczyną każdego błędu. Plik zawierający te rekordy można pobrać na swój komputer w celach informacyjnych lub w celu poprawienia błędów bezpośrednio w pliku.

  • Jeśli poprawisz błędy bezpośrednio w pliku tworzonym przez administrację witryny, usuń ostatnią kolumnę oznaczoną "Komentarze" przed ponownym przesłaniem pliku.

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > typowe ustawienia witryny >adresy firm.

2

Wybierz opcję Importuj.

3

Wybierz ogranicznik jako tabulator lub przecinek dla formatu importowanego pliku.

4

Wybierz Przeglądaj.

5

Przejdź do pliku CSV (.csv) zawierającego informacje o koncie użytkownika, zaznacz plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

6

Wybierz opcję Importuj.

7

Na stronie Podgląd firmowej książki adresowej przejrzyj wpisy, aby upewnić się, że zostały wprowadzone poprawnie.

8

Wybierz przycisk Przekaż.

Edytowanie informacji kontaktowych

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > typowe ustawienia witryny >adresy firm.

2

Znajdź kontakt.

3

Wybierz nazwę kontaktu.

4

Zmień żądane informacje i wybierz Aktualizuj .

Usuń informacje kontaktowe

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > typowe ustawienia witryny >adresy firm.

2

Znajdź kontakt.

3

Zaznacz pole wyboru obok kontaktu i wybierz pozycję Usuń.

Korzystanie z list dystrybucyjnych

Do firmowej książki adresowej można dodać listę dystrybucyjną zawierającą grupę kontaktów. Gdy gospodarze planują sesje, mogą wysyłać zaproszenia do wszystkich osób na liście dystrybucyjnej, zamiast zwracać się do kontaktów jeden po drugim.

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > typowe ustawienia witryny >adresy firm.

2

Aby dodać nową listę dystrybucyjną, wybierz pozycję Dodaj listę dystrybucyjną.

3

Aby edytować listę dystrybucyjną, zaznacz listę, a następnie wybierz kontakty, które chcesz dodać do listy.

4

Wybierz pozycję Dodaj lub Aktualizuj .