Legg til én enkelt kontakt

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en ny kontakt i firmaets adressebok for Webex-tjenestenettstedet.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Firmaadresser.

2

Velg Legg til kontakt.

3

Angi kontaktens opplysninger.

4

Velg Legg til.

Importer kontakter fra en CSV-fil

Hvis du vil legge til flere kontakter i organisasjonens Webex-tjeneste, kan du importere fra en CSV-fil (kommadelte verdier) som inneholder kontaktinformasjon.


  • Når du importerer en bruker, må bruker-ID-en og brukerens e-postadresse være unike. De kan endres, men må fortsatt være unike.

  • Hvis du har angitt noen kontakter feil, genererer nettstedadministrasjonen en liste over oppføringer for kontaktene den ikke kunne opprette, inkludert årsaken til hver feil. Du kan laste ned en fil som inneholder disse oppføringene til datamaskinen din for referanse eller for å korrigere feilene direkte i filene.

  • Hvis du korrigerer feilene direkte i filen nettstedadministrasjonen oppretter for deg, må du slette den siste kolonnen merket «Kommentarer» før du laster opp filen igjen.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Firmaadresser.

2

Velg Importer.

3

Velg Skilletegn som Tab eller Komma for formatet til filen du importerer.

4

Velg Bla gjennom.

5

Naviger til CSV-filen (.csv) som inneholder informasjon om brukerkontoen, velg filen og velg deretter Åpne.

6

Velg Importer.

7

Forhåndsvis firmaets adressebok-siden, se gjennom oppføringene for å sikre at de er riktig angitt.

8

Velg Send inn.

Rediger kontaktinformasjon

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Firmaadresser.

2

Finn kontakten.

3

Velg kontaktens navn.

4

Endre ønsket informasjon, og velg Oppdater.

Slett kontaktinformasjon

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Firmaadresser.

2

Finn kontakten.

3

Merk av for kontakten og velg Slett.

Bruk distribusjonslister

Du kan legge til en distribusjonsliste i firmaets adressebok som inneholder en gruppe kontakter. Når verter planlegger økter, kan de sende invitasjoner til alle i distribusjonslisten, heller enn å angi opplysninger for hver kontakt individuelt.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Firmaadresser.

2

Hvis du vil legge til en ny distribusjonsliste, velger du Legg til distribusjonsliste.

3

Hvis du vil redigere en distribusjonsliste, merker du listen og velger kontaktene du vil legge til i listen.

4

Velg Legg til eller Oppdater.