Legg til én enkelt kontakt

Bruk denne fremgangsmåten til å legge til en ny kontakt i adressebok for Webex-tjenestenettstedet.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper.

2

Valgte kontakter

3

Angi møteinformasjonen.

4

Velg Legg til.

Importer kontakter fra fil

Hvis du vil legge til flere kontakter i organisasjonens Webex-tjeneste, kan du importere fra en CSV-fil (kommadelte verdier) som inneholder kontaktinformasjon.


 
  • Når du importerer en bruker, må bruker-ID -en og brukerens e-postadresse være unike. De kan endres, men må fortsatt forbli unike.

  • I dette tilfellet genererer Webex Site Administration en liste over oppføringer for kontaktene den ikke kunne opprette, inkludert årsaken til hver feil. Du kan laste ned en fil som inneholder disse oppføringene til datamaskinen din for referanse eller for å korrigere feilene direkte i filene.

  • Hvis du korrigerer feilene direkte i filen som Webex Site Administration oppretter for deg, må du slette den siste kolonnen, merket Kommentarer, før du laster opp filen for å opprette de gjenstående kodeverdiene.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper.

2

Velg Importer.

3

Velg Skilletegn som Fane eller Komma for formatet til filen du importerer.

4

Velg Bla gjennom .

5

Naviger til CSV-filen (.csv) som inneholder brukerkonto , velg filen, og velg deretter Åpne .

6

Velg Importer.

7

Forhåndsvis bedriftens adressebok side, kan du se gjennom oppføringene for å sikre at de er skrevet inn riktig.

8

Velg Send inn.

Rediger kontaktens informasjon

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper.

2

Finn kontakten.

3

Velg navnet på kontakten.

4

Endre ønsket informasjon, og velg Oppdater .

Slett kontaktinformasjon

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper.

2

Finn kontakten.

3

Merk av i avmerkingsboks ved siden av kontakten, og velg Slett .

Legg til distribusjonsliste

Du kan legge til en distribusjonsliste i bedriftens adressebok som inneholder en gruppe kontakter. Når verter planlegger økter, kan de sende invitasjoner til alle i distribusjonsliste i stedet for å adressere kontakter én etter én.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper.

2

Hvis du vil legge til en ny distribusjonsliste, velger du Legg til distribusjonsliste .

3

Hvis du vil redigere en distribusjonsliste, velger du listen og deretter kontaktene du vil legge til i listen.

4

Velg Legg til eller Oppdater .