הוספת איש קשר יחיד

השתמש בהליך זה כדי להוסיף איש קשר חדש לפנקס הכתובות של החברה עבור אתר שירות Webex שלך .

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > כתובותהחברה.

2

בחר הוסף איש קשר.

3

הזן את פרטי איש הקשר.

4

בחר הוסף.

ייבוא אנשי קשר מקובץ CSV

כדי להוסיף אנשי קשר מרובים לשירות Webex של הארגון שלך, באפשרותך לייבא מקובץ CSV (ערכים המופרדים באמצעות פסיקים) המכיל פרטי קשר.


  • בעת ייבוא משתמש, מזהה המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש חייבים להיות ייחודיים. הם יכולים להשתנות אך עדיין חייבים להישאר ייחודיים.

  • אם ציינת אנשי קשר באופן שגוי, 'ניהול אתר' יוצר רשימה של רשומות עבור אנשי הקשר שלא הצליח ליצור, כולל הסיבה לכל שגיאה. באפשרותך להוריד קובץ המכיל רשומות אלה למחשב לעיון או כדי לתקן את השגיאות ישירות בקובץ זה.

  • אם תתקן את השגיאות ישירות בקובץ שניהול האתר יוצר עבורך, מחק את העמודה האחרונה, שכותרתה "הערות", לפני שתעלה את הקובץ שוב.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > כתובותהחברה.

2

בחר ייבוא.

3

בחר את המפריד ככרטיסיה או פסיק עבור תבנית הקובץ שאתה מייבא.

4

בחר עיון.

5

נווט אל קובץ ה- CSV (.csv) המכיל פרטי חשבון משתמש, בחר את הקובץ ולאחר מכן בחר פתח.

6

בחר ייבוא.

7

בדף פנקס הכתובות של החברה לתצוגה מקדימה, סקור את הערכים כדי לוודא שהם מוזנים כראוי.

8

בחר שלח.

עריכת פרטי קשר

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > כתובותהחברה.

2

אתר את איש הקשר.

3

בחר את שם איש הקשר.

4

שנה את המידע הרצוי ובחר עדכן.

מחיקת פרטי קשר

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > כתובותהחברה.

2

אתר את איש הקשר.

3

בחר בתיבת הסימון לצד איש הקשר ובחר מחק.

שימוש ברשימות תפוצה

באפשרותך להוסיף רשימת תפוצה לפנקס הכתובות של החברה שלך המכילה קבוצה של אנשי קשר. כאשר מארחים מתזמנים הפעלות, הם יכולים לשלוח הזמנות לכל מי שנמצא ברשימת התפוצה, במקום לפנות לאנשי קשר בזה אחר זה.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל הגדרות אתר נפוצות > תצורה > כתובותהחברה.

2

כדי להוסיף רשימת תפוצה חדשה, בחר הוסף רשימתתפוצה.

3

כדי לערוך רשימת תפוצה, בחר את הרשימה ולאחר מכן בחר את אנשי הקשר שברצונך להוסיף לרשימה.

4

בחר הוסף או עדכן.