Dodavanje jednog kontakta

Koristite ovaj postupak da biste dodali novi kontakt u adresar preduzeća za vašu Webex lokaciju usluge.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > adrese preduzeća.

2

Izaberite dodaj kontakt.

3

Unesite informacije o kontaktu.

4

Kliknite na dugme Dodaj.

Uvoz kontakata iz CSV datoteke

Da biste dodali više kontakata Webex usluzi vaše organizacije, možete da uvezete iz datoteke CSV (vrednosti razdvojene zarezima) koja sadrži informacije o kontaktu.


  • Prilikom uvoza korisnika, korisnički ID i e-adresa korisnika moraju biti jedinstveni. Mogu da se promene, ali ipak moraju da ostanu jedinstveni.

  • Ako ste nepravilno naveli kontakte, administracija lokacije generiše listu zapisa za kontakte koje nije mogla da kreira, uključujući uzrok svake greške. Datoteku koja sadrži ove zapise možete preuzeti na računar radi upućivanja ili ispravljanja grešaka direktno u toj datoteci.

  • Ako ispravite greške direktno u datoteci koju vam kreira administracija lokacije, izbrišite poslednju kolonu pod oznakom "Komentari" pre nego što ponovo otpremite datoteku.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > adrese preduzeća.

2

Izaberite uvoz.

3

Izaberite znak razgraničavanja kao tabulator ili zarez za format datoteke koju uvozite.

4

Izaberite stavku Pregledaj.

5

Dođite do CSV (.csv) datoteke koja sadrži informacije o korisničkom nalogu, izaberite datoteku, a zatim izaberite Otvori.

6

Izaberite uvoz.

7

Na stranici "Pregled adresara preduzeća" pregledajte stavke da biste se uverili da su ispravno unete.

8

Izaberite prosledi.

Uređivanje informacija o kontaktu

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > adrese preduzeća.

2

Pronađite kontakt.

3

Izaberite ime kontakta.

4

Promenite željene informacije i izaberite ažuriraj.

Brisanje informacija o kontaktu

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > adrese preduzeća.

2

Pronađite kontakt.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored kontakta i potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši.

Korišćenje listi distribucije

Listu distribucije možete dodati u adresar preduzeća koji sadrži grupu kontakata. Kada domaćini zakažu sesije, oni mogu da šalju pozivnice svima sa liste distribucije, umesto da se obraćaju kontaktima jedan po jedan.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > adrese preduzeća.

2

Da biste dodali novu listu distribucije, kliknite na dugme "Dodaj listu distribucije".

3

Da biste uredili listu distribucije, izaberite listu, a zatim izaberite kontakte koje želite da dodate na listu.

4

Izaberite opciju Dodaj ili ažuriraj.