Отчет за удовлетвореността на клиентите

Използвайте този отчет, за да прегледате средната удовлетвореност на клиентите на организацията за днес, вчера, миналата седмица, миналия месец и последните три месеца. Използвайте тази информация, за да определите качеството на обслужването на клиентите, предоставено от вашата организация.

Ако средната удовлетвореност на клиентите на вашата организация не е според очакванията, може да искате да предоставите повече обучение на агентs, за да обслужвате по-добре клиентите си.

Можете също да прегледате агентs с най-добрата оценка за удовлетвореност на клиентите за днес, вчера, миналата седмица, миналия месец и да издържите три месеца. Използвайте тези данни, за да идентифицирате агент s, чиито умения за обслужване на клиенти санай-добре оценени.

Беше ли полезна тази статия?