Първо проверете дали Webex е създаден и работи правилно. Можете да https://status.webex.com проверите, за да получите най-новия статус. Или, в Webex за Windows и Mac, можете да използвате и програмата за проверка на състоянието в самото приложение.

Ако сте в домашна мрежа, уверете се, че другите устройства не обвързват честотната лента. Основни виновници за използване на честотната лента са стрийминг на видео, онлайн игри и интернет повиквания. Други устройства може да заемат честотната лента или връзката ви може да не отговаря на минималните изисквания за стартиране на приложението. Интернет връзката също може да не отговаря на изискванията за минималната пропускателна способност.

От същата мрежа, в която се опитвате да използвате приложението, изпълнете теста за мрежа на Cisco Webex във Firefox или Chrome на компютъра си. Копирайте резултатите в клипборда си и ги поставете в текстов файл, в случай че трябва да ги предоставите на екипа за поддръжка.

Ако все още имате проблеми с аудио и видео в Webex, можете да се свържете с екипа за поддръжка на вашата фирма или да отворите случай за поддръжка за Webex. Прикачете текстовия файл с резултатите от мрежов тест.