Najpierw sprawdź, czy Webex działa prawidłowo. Możesz https://status.webex.com sprawdzić, aby uzyskać najnowszy stan. Lub w systemie Webex dla systemów Windows i Mac można również użyć funkcji sprawdzania kondycji w samej aplikacji.

Jeśli korzystasz z sieci domowej, upewnij się, że inne urządzenia nie wiążą przepustowości. Głównymi winowajcami wykorzystania przepustowości są strumieniowanie wideo, gry online i połączenia internetowe. Inne urządzenia mogą zajmować przepustowość lub połączenie może nie spełniać minimalnych wymagań dotyczących uruchamiania aplikacji. Połączenie internetowe może również nie spełniać minimalnych wymagań dotyczących przepustowości.

Z tej samej sieci, w której próbujesz korzystać z aplikacji, uruchom test sieci Cisco Webex w Firefoksie lub Chrome na komputerze. Skopiuj wyniki do schowka i wklej je do pliku tekstowego na wypadek, gdyby trzeba było je przekazać zespołowi pomocy technicznej.

Jeśli nadal masz problemy z dźwiękiem i obrazem w webex, możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej swojej firmy lub otworzyć przypadek pomocy technicznej dla Webex. Dołącz plik tekstowy z wynikami testu sieciowego.