Kontrollera först om Webex är igång korrekt. Du kan kontrollera https://status.webex.com för att få den senaste statusen. I Webex för Windows och Mac kan du även använda hälsokontrollen i appen.

Om du är i ett hemnätverk ska du se till att andra enheter inte knyter bandbredden. Större problem för bandbreddsanvändning är videoströmning, online-spel och internetsamtal. Det kan hända att andra enheter tar upp bandbredden eller så kanske din anslutning inte uppfyller minimikraven för att köra appen. Internetanslutningen kanske inte heller uppfyller minimikraven för bandbredd.

Kör Cisco Webex-nätverkstestet i Firefox eller Chrome på datorn från samma nätverk som du försöker använda appen på. Kopiera resultaten till urklipp och klistra in dem i en textfil om du behöver ge dem till supportteamet.

Om du fortfarande har problem med ljud och video i Webex kan du kontakta ditt företags supportteam eller öppna ett support fall förWebex. Bifoga textfilen med resultaten från nätverkstestet.