Prvo provjerite je li Webex ispravno pokrenut. Možete https://status.webex.com provjeriti da biste dobili najnoviji status. Ili, na Webexu za Windows i Mac, također možete koristiti alat za provjeru zdravlja unutar same aplikacije.

Ako ste na kućnoj mreži, provjerite ne veže li drugi uređaji propusnost. Glavni krivci za korištenje propusnosti su video streaming, online igre i internetski pozivi. Drugi uređaji možda zauzimaju propusnost ili vaša veza možda ne zadovoljava minimalne zahtjeve za pokretanje aplikacije. Internetska veza također možda ne zadovoljava minimalne zahtjeve propusnosti.

S iste mreže na kojoj pokušavate koristiti aplikaciju pokrenite Cisco Webex Network Test u Firefoxu ili Chromeu na računalu. Kopirajte rezultate u međuspremnik i zalijepite ih u tekstualnu datoteku u slučaju da ih trebate dati timu za podršku.

Ako i dalje imate poteškoća sa zvukom i videozapisima na Webexu , možete seobratiti timu za podršku svoje tvrtke ili otvoriti slučaj podrške za Webex. Priložite tekstnu datoteku rezultatima mrežnog testa.