Преглед на отчетите за обажданията

Можете да използвате страницата Анализ в Контролен център за да получите представа за това как хората използват Webex Calling и на Webex приложение (ангажиране) и качеството на медийното им изживяване при разговори. За достъп Webex Calling analytics, влизам в Контролен център , след това отидете на Анализ и изберете Обаждане раздел.

1

За подробни отчети за историята на обажданията влизам в Контролен център , след това отидете на Анализ > Обаждане .

2

Изберете Подробна история на обажданията .

За информация относно повиквания, използващи Специализиран екземпляр, вж Анализ на специализирани инстанции .

3

За достъп до данни за качество на медиите, влизам в Контролен център , след това отидете на Анализ и след това изберете Обаждане .