Преглед на повикващите отчети

Можете да използвате страницата на Google Анализ в Контролния център, за да получите поглед върху начина, по който хората използват Webex Calling и приложениетоWebex (ангажиране), както и за количеството на практическата им работа с call media. За да получите достъп до Анализ на Webex Calling, влезте в Контролния център , след което отидете в Google Анализ и изберете раздела "Извикване".

1

За подробни отчети за хронологията на обажданията влезте в Контролния център , след което отидете в Google Анализ и след това изберете Подробна хронология наобажданията.

Автоматично се довеждате до портала за администриране на повикването , където можете да анализирате и оценявате използването на обажданията. За информация относно отчетите, налични за специфични функции за извикване, вижте Повикващия администраторски портал - Отчети. За информация относно активността на обажданията вижте Повикващия администраторски портал - Google Анализ. За информация относно обажданията с помощта на специализиран екземпляр вижте Анализ на специализиран екземпляр.

2

За да получите достъп до данни за качеството на носителя, влезте в Контролния център , след което отидете в Google Анализ и след това изберете Обаждане.

За повече информация вижте Google Анализ за Портфолиото си за сътрудничество воблака .