Vis anropsrapporter

Du kan bruke Analytics-siden i Kontrollhub for å få innsikt i hvordan folk bruker Webex Calling og Webex-appen (engasjement) og kvalikheten i deres samtalemedieopplevelse. Hvis du vil ha tilgang til Webex Calling-analyse , logger du på Kontrollhub, går deretter til Analytics og velger Kall-fanen .

1

Hvis du vil ha detaljerte anropsloggrapporter, logger du på Kontrollhub, går deretter til Analytics og velger deretter Detaljert anropslogg.

Du blir automatisk ført til teleadministrasjonsportalen, der du kan analysere og evaluere samtalebruk. Hvis du vil ha informasjon om rapportene som er tilgjengelige for bestemte anropsfunksjoner, kan du se Ringe administratorportalen – Rapporter. Hvis du vil ha informasjon om samtaleaktivitet, kan du se Ringe administratorportalen – Analytics. Hvis du vil ha informasjon om samtaler som bruker dedikert forekomst, kan du se Dedicated Instance Analytics.

2

Hvis du vil ha tilgang til mediekvalitetsdata, logger du på Kontrollhub, går deretter til Analytics og velger Deretter Anrop.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Analytics for din skysamarbeidsportefølje.

Kjøre CScan-verktøyet

CScan er et verktøy for nettverksberedskap som er utviklet for å teste nettverkstilkoblingen til Webex Calling.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke CScan til å teste nettverkskvalitetpå Webex Calling.