Vise samtalerapporter

Du kan bruke Analytics-siden i Kontrollhub for å få innsikt i hvordan folk bruker Webex Calling og Webex app (engasjement) og kvaliteten på samtalemedieopplevelsen. For å få tilgang Webex Calling analytics, logg på Kontrollhub , og deretter gå til Analyse og velg Ringer -fanen.

1

Logg på for detaljerte samtaleloggrapporter Kontrollhub , og deretter gå til Analyse > Ringer .

2

Velg Detaljert anropslogg .

Hvis du vil ha informasjon om samtaler som bruker dedikert forekomst, se Dedikert forekomstanalyse .

3

Logg på for å få tilgang til mediekvalitetsdata Kontrollhub , og deretter gå til Analyse og velg deretter Ringer .

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Analytics for din skysamarbeidsportefølje.