Vis anropsrapporter

Du kan bruke Analytics-siden i Kontrollhub for å få innsikt i hvordan folk bruker Webex Calling og Webex-appen (engasjement) og kvalikheten i deres samtalemedieopplevelse. Hvis du vil ha tilgang til Webex Calling-analyse, logger du på Kontrollhub, går deretter til Analytics og velger kategorien Anrop .

1

Hvis du vil ha detaljerte anropsloggrapporter, logger du på Kontrollhub, går deretter til Analyse og velger deretter Detaljert anropslogg.

Du blir automatisk ført til Teleadministrasjonsportalen, der du kan analysere og evaluere samtalebruk. Hvis du vil ha informasjon om rapportene som er tilgjengelige for bestemte anropsfunksjoner, se Ringe administratorportalen – Rapporter. Hvis du vil ha informasjon om samtaleaktivitet, kan du se Ringe til administrasjonsportalen – Analytics. Hvis du vil ha informasjon om samtaler ved hjelp av dedikert forekomst, kan du se Dedikert forekomstanalyse.

2

Hvis du vil ha tilgang til mediekvalitetsdata, logger du på Kontrollhub, går deretter til Analyse og velger Deretter Anrop .

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Analytics for din skysamarbeidsportefølje.