Wyświetlanie raportów połączeń

Możesz użyć strony Analytics w Control Hub , aby uzyskać wgląd w to, w jaki sposób ludzie korzystają z Webex Calling i aplikacji Webex (zaangażowanie) oraz jakość ich doświadczenia z mediami połączeń. Aby uzyskać dostęp do analityki Webex Calling , zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do Analytics i wybierz kartę Połączenia .

1

Aby uzyskać szczegółowe raporty historii połączeń, zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do Analytics , a następnie wybierz Szczegółowa historiapołączeń.

Nastąpi automatyczne przekierowanie do portalu administracyjnego połączeń, w którym można analizować i oceniać użycie połączenia. Aby uzyskać informacje o raportach dostępnych dla określonych funkcji połączeń, zobacz Portal administracyjny nawiązywania połączenia — raporty. Aby uzyskać informacje o aktywności połączeń, zobacz Wywoływanie portalu administracyjnego — Analiza. Aby uzyskać informacje o wywołaniach przy użyciu wystąpienia dedykowanego, zobacz Analiza wystąpień dedykowanych.

2

Aby uzyskać dostęp do danych o jakości multimediów, zaloguj się do centrum sterowania, a następnie przejdź do Analytics i wybierz połączenia .

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Analytics for Your Cloud Collaboration Portfolio.

Uruchom narzędzie CScan

CScan to narzędzie do analizy gotowości sieciowej przeznaczone do testowania połączenia sieciowego z Webex Calling.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie programu CScan do testowania jakościsieci połączeń Webex.