Wyświetlanie raportów połączeń

Możesz użyć strony Analytics w Control Hub, aby uzyskać wgląd w to, w jaki sposób ludzie korzystają z Webex Calling i aplikacji Webex (zaangażowanie) oraz jakość ich doświadczenia z mediami połączeń. Aby uzyskać dostęp do analityki Webex Calling, zaloguj się do Control Hub , a następnie przejdź do Analytics i wybierz kartę Połączenia.

1

Aby uzyskać szczegółowe raporty historii połączeń, zaloguj się do Centrumsterowania, a następnie przejdź do Analytics, a następnie wybierz Szczegółowa historia połączeń.

Zostaniesz automatycznie przeniesiony do portalu administracyjnego połączeń, w którym możesz analizować i oceniać użycie połączenia. Aby uzyskać informacje o raportach dostępnych dla określonych funkcji połączeń, zobacz Wywoływanie portalu administracyjnego —raporty. Aby uzyskać informacje o aktywności połączeń, zobacz Wywoływanie portalu administracyjnego — Analytics. Aby uzyskać informacje o wywołaniach przy użyciu wystąpienia dedykowanego, zobacz Analiza wystąpień dedykowanych.

2

Aby uzyskać dostęp do danych o jakości multimediów, zaloguj się do centrum sterowania, a następnie przejdź do Analytics, a następnie wybierz pozycję Połączenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Analytics for Your Cloud Collaboration Portfolio.