הצג דוחות שיחות

באפשרותך להשתמש בדף 'ניתוח נתונים' ב-Control Hub כדי לקבל תובנות לגבי האופן שבו אנשים משתמשים ב-Webex Calling וב-Webex App (מעורבות), והאיכות של חוויית מדיית השיחות שלהם. כדי לגשת לניתוח נתונים של Webex Calling, היכנס ל-Control Hub ולאחר מכן עבור אל ניתוח נתונים ובחר בלשונית שיחות.

1

לדוחות היסטוריית שיחות מפורטים, להיכנס אל רכזת בקרה , ואז עבור אל אנליטיקס > מתקשר .

2

בחר היסטוריית שיחות מפורטת .

לקבלת מידע אודות שיחות באמצעות המופע הייעודי, ראה ניתוח נתונים של המופע הייעודי.

3

כדי לגשת לנתוני איכות מדיה, היכנס אל Control Hub ולאחר מכן עבור אל ניתוח נתונים ובחר שיחות.