הצגת דוחות שיחות

באפשרותך להשתמש בדף 'ניתוח נתונים' ב-Control Hub כדי לקבל תובנות לגבי האופן שבו אנשים משתמשים ב-Webex Calling וב-Webex App (מעורבות), והאיכות של חוויית מדיית השיחות שלהם. כדי לגשת לניתוח נתונים של Webex Calling, היכנס ל-Control Hub ולאחר מכן עבור אל ניתוח נתונים ובחר בלשונית שיחות.

1

לקבלת דוחות מפורטים של היסטוריית שיחות, היכנס אל Control Hub ולאחר מכן עבור אל ניתוח נתונים מכן בחר היסטוריית שיחות מפורטת.

אתה מועבר באופן אוטומטי לפורטל מנהלי השיחות, שבו באפשרותך לנתח ולהעריך את השימוש בשיחות. לקבלת מידע אודות הדוחות הזמינים עבור תכונות שיחה ספציפיות, ראה פורטל מנהלי השיחות - דוחות. לקבלת מידע אודות פעילות השיחה, ראה פורטל מנהלי השיחות - ניתוח נתונים. לקבלת מידע אודות שיחות באמצעות המופע הייעודי, ראה ניתוח נתונים של המופע הייעודי.

2

כדי לגשת לנתוני איכות מדיה, היכנס אל Control Hub ולאחר מכן עבור אל ניתוח נתונים ובחר שיחות.