Prikaži izveštaje o pozivu

Stranicu "Analitika" u kontrolnom čvorištu možete koristiti da biste stekli uvid u to kako ljudi koristeWebex Calling iWebex aplikaciju (engagement) i kvalitet njihovog iskustva u radu sa medijima poziva. Da biste pristupili Webex Analitici pozivanja, prijavite se u kontrolnočvorište, a zatim idite na analitiku i izaberite karticu "Pozivanje".

1

Za detaljne izveštaje istorije poziva prijavite se u kontrolno čvorište , azatim idite u Analitiku, a zatim izaberite stavku Detaljna istorija poziva.

Automatski se dovodite na portal "Administrator poziva",gde možete da analizirate i procenjujete korišćenje poziva. Više informacija o izveštajima dostupnim za određene funkcije pozivanja potražite u članku Pozivanje administratorskog portala - Izveštaji. Više informacija o aktivnosti poziva potražite u članku Pozivanje administratorskog portala - analitika. Više informacija o pozivima pomoću namenske instance potražite u članku Analitika posvećene instance.

2

Da biste pristupili podacima o kvalitetu medija, prijavite se u kontrolno čvorište, a zatim izaberite stavku Analitika, a zatim izaberite stavku Pozivanje.

Više informacija potražite u članku Analitika za portfolio saradnje u oblaku.