Prikaži izveštaje o pozivu

Stranicu "Analitika" u kontrolnom čvorištu možete koristiti da biste stekli uvid u to kako ljudi koriste Webex Callingi Webex aplikaciju (engagement) i kvalitet njihovog iskustva u radu sa medijima poziva. Da biste pristupili Webex Analitici pozivanja, prijavite se u kontrolno čvorište, a zatim idite na analitiku i izaberite karticu "Pozivanje ".

1

Za detaljne izveštaje istorije poziva prijavite se u kontrolno čvorište , a zatimidite u Analitiku , a zatim izaberite stavku Detaljna istorija poziva.

Automatski se dovodite na portal "Administrator poziva ", gdemožete da analizirate i procenjujete korišćenje poziva. Više informacija o izveštajima dostupnim za određene funkcije pozivanja potražite u članku Pozivanje administratorskog portala - Izveštaji. Više informacija o aktivnosti poziva potražite u članku Pozivanje administratorskog portala - Analitika. Više informacija o pozivima pomoću namenske instance potražite u članku Analitika posvećene instance.

2

Da biste pristupili podacima o kvalitetu medija, prijavite se u kontrolno čvorište, azatim idite u Analitiku , a zatim izaberite stavku Poziv.

Više informacija potražite u članku Analitika za portfolio saradnje u oblaku.