Prikaži izveštaje o pozivanju

Stranicu "Analitika" možete koristiti u Control Hub da biste dobili uvid u to kako učesnici koriste aplikaciju Webex Calling i aplikaciju Webex (angažman) i kvalitet njihovih iskustva sa medijima za pozive. Da biste pristupili Webex Calling analitike, prijavite se na Control Hub, a zatim idite na "Analitika" i izaberite karticu "Pozivanje".

1

Za detaljne izveštaje o istoriji poziva, prijavite se u Control Hub, a zatim idite na Analytics > Calling.

2

Izaberite detaljnu istoriju poziva.

Za informacije o pozivima pomoću namenske instance pogledajte analitiku namenske instance.

3

Da biste pristupili podacima o kvalitetu medija, prijavite se u Control Hub, a zatim idite na "Analitika ", a zatim izaberite "Pozivanje ".

Više informacija potražite u članku Analitika za vaš portfolio za saradnju u oblaku.