Zobrazení zpráv o volání

Na stránce Analýza v Centru řízení můžete získat přehled o tom, jak lidé používají volání Webex a aplikaci Webex (zapojení), a o křepelosti jejich prostředí pro média volání. Chcete-li získat přístup k analýze volání Webex, přihlaste se k Centru řízení, přejděte na Analytics a vyberte kartu Volání .

1

Pokud chcete zobrazit podrobné přehledy historie hovorů, přihlaste se do Centra Control Hub, přejděte do Analytics a pak vyberte Podrobná historie hovorů.

Automaticky se dostanete na portálpro správu volání, kde můžete analyzovat a vyhodnotit využití hovorů. Informace o sestavách, které jsou k dispozici pro konkrétní funkce volání, najdete v tématu Portál pro správu volání – sestavy. Informace o aktivitě volání najdete v tématu Volání portálu pro správu – Analytics. Informace o voláních pomocí vyhrazené instance najdete v tématu Analýza vyhrazených instancí.

2

Pokud chcete získat přístup k datům o kvalitě médií, přihlaste se do Centra řízení, přejděte do Analytics a pak vyberte Volání.

Další informace najdete v tématu Analýza pro vaše portfoliocloudové spolupráce.

Spuštění nástroje CScan

CScan je nástroj připravenosti na síť určený k testování síťového připojení k volání Webex.

Další informace naleznete v tématu Použití nástroje CScan k testování kvalityvolání sítě Webex.