Pregledajte izvješća o pozivima

Možete koristiti stranicu Analytics u Kontrolno čvorište kako bi stekli uvid u to kako se ljudi koriste Webex Calling i Webex aplikacija (angažman) i kvaliteta njihovog medijskog iskustva. Za pristup Webex Calling analytics, prijaviti se na Kontrolno čvorište , zatim idite na Analitika i odaberite Zove tab.

1

Za detaljna izvješća o povijesti poziva prijaviti se na Kontrolno čvorište , zatim idite na Analitika > Zove .

2

Odaberite Detaljna povijest poziva .

Za informacije o pozivima koji koriste namjensku instancu, pogledajte Analitika namjenskih instanci .

3

Za pristup podacima o kvaliteti medija, prijaviti se na Kontrolno čvorište , zatim idite na Analitika a zatim odaberite Zove .

Za više informacija pogledajte odjeljak Analitika za vaš portfelj suradnje u oblaku.