Производителността на Webex App може да бъде повлияна и от други фактори, например: връзка с мрежата или други приложения на вашите устройства.


Имайте предвид, че не поддържаме използването на Webex App с програми за предварително освобождаване или ранно освобождаване, като например софтуера Apple Beta, Програмата за вътрешна информация на Windows или всякакви други подобни програми.

Windows

Препоръчителни минимални системни изисквания за компютри с Windows


Тези изисквания се преразглеждат непрекъснато и могат да бъдат ревизирани.

Mac

Препоръчвани минимални системни изисквания на Mac


Тези изисквания се преразглеждат непрекъснато и могат да бъдат ревизирани.

 • MacOS 10.13 и по-късно.

 • M1 чип или Intel CPU базирани (4 GB на RAM минимум препоръчва).

Като администратор, ако искате да получите достъп до конкретна версия на приложението, използвайте една от следните връзки:

Приложението Webex се инсталира в една и съща системна папка всеки път, когато се актуализира до нова версия.


За да видите каква версия на приложението Webex е инсталирана, вижте Намерете версията на приложението си.

Инсталиране

За да инсталирате Приложението Webex , потребителите не е необходимо да имат привилегии задостъп на администратор на машината си.

Webex App може да се инсталира или на машина, или на потребител и може да се инсталира от потребители или ИТ администратори. Когато потребителите инсталират Webex App те могат да изтеглят приложението и след това да отворят webex.msi файл, за да го инсталират. Браузърът автоматично открива дали операционната система на потребителите е 32-битова или 64-битова и изтегля правилната версия наПриложението Webex. По подразбиране приложението е инсталирано в следната папка %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Администраторите, могат да стартират инсталатора с допълнителни привилегии и след това те могат да избират за инсталация на машина и инсталационната директория.

Като администратор, ако искате да получите достъп до конкретна версия на приложението, използвайте следните опции:

За групови инсталации можете да използвате MSI файла с механизъм за разпространение на трети страни, за да инсталирате групово Webex App, за да изберете потребители или компютри.

Когато инсталирате Webex App с MSI файла, можете да добавите следните параметри на командния ред. Когато използвате свойството ALLUSERS=1 за указване на инсталация на машина, трябва да имате привилегии за достъп до администрацията.

 • Безшумен монтаж

  Можете да включите /quiet и няма взаимодействие с потребителя. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ПРИЕМЕТЕ_ЛСКВ

  Можете да изберете да приемете лицензионното споразумение за краен потребител за потребители и потребители няма да получите подкана да приемете лицензионното споразумение за краен потребител. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Лицензионното споразумение за краен потребител не се показва, ако някой от следните записи в системния регистър е зададен на eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • АВТОСТАРТ_С_ПРОЗОРЦИ

  При инсталиране на Webex App , ако имате привилегии задостъп до администрацията, можете да укажете, че Webex App автоматично ще започне с Windows с помощта на AUTOSTART_с_Windows=вярно свойство. Ако не зададете опцията за свойство, стойността по подразбиране е зададена като вярна.

  • Задайте, че Webex App автоматично ще се стартира с Windows. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Квадратчето в Настройки ще бъде сиво за всички потребители, трябва да имате привилегии за достъп до администрация, за да промените тази опция.

  • Задайте, че Webex App няма автоматично да се стартира с Windows. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Потребителите могат да избират или деселектират квадратчето в самите Настройки.

 • Тема по подразбиране_

  Ако имате администраторски достъп, можете да зададете темата, използвана за Приложението Webex. Ако не зададете опцията за свойство, стойността по подразбиране е зададена като тъмна. Потребителите могат да изберат да променят темата в настройките.

  • Задайте светлинната тема за Webex App.

   Например msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Задайте тъмната тема за Webex App.

   Например msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • ИЗТРИВАНЕ НА ДЕРДЕРДАТА

  По подразбиране, когато стартирате инсталатора, за да актуализирате Webex App, всяка потребителска база данни или регистрационни файлове се запазват. Ако искате да премахнете тези файлове можете да включите параметъра на командния ред: DELETEUSERDATA=1.

  Например msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • ИМЕЙЛ

  Можете да зададете имейл за потребител и Webex App използва имейла, за да подпише този потребител в Webex App. Когато вашата организация използва метод за удостоверяване, например Kerberos, потребителят автоматично се подписва в Webex App.

  Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • АКТИВИРАНЕ НАРАЗГЛЕДАНЕ

  При инсталиране на Webex App , ако имате привилегии задостъп до администрацията, можете да укажете, че Webex App ще се регистрира в Microsoft Outlook за интегриране на присъствие с Windows с помощта на свойството ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1. Ако не зададете опцията за свойство, стойността по подразбиране е зададена като невярна.

  • Задайте, че Webex App ще се регистрира в Microsoft Outlook за интеграция на присъствие на Windows.

   Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Потребителите могат да избират или деселектират квадратчето в самите Настройки.

  • Задайте, че Webex App няма да се регистрира в Microsoft Outlook за интегриране на присъствие на Windows.

   Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Квадратчето в Настройки ще бъде сиво за всички потребители, трябва да имате привилегии за достъп до администрация, за да промените тази опция.

 • ИНСТАЛИРАНЕ_КОРЕН

  Изберете друга папка, за да инсталирате приложението чрез параметър на командния ред. Например: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

Изпълнение на приложението

Webex App има свое собствено решение за автоматична актуализация, което е независимо от операционната система Windows. Приложението може автоматично да се актуализира без знанието на операционната система Windows, така че инсталираната версия на приложението може да е различна от версията, която потребителят вижда, докато използва приложението.

Инсталиране

За да инсталирате приложението Webex App, не е необходимо потребителите да имат права за достъп на администратор на своите машини.

Потребителите щракнете двукратно върху бутона Webex.dmg файла, за да го инсталирате. По подразбиране приложението Webex App е инсталирано в папката "Приложения", обаче потребителите могат да плъзгат и пускат приложението Webex App във всяка друга директория.


За да видите каква версия на приложението Webex App е инсталирана, вижте Намерете версията на приложението си.

Изпълнение на приложението

Приложението има собствено решение за автоматично актуализиране, независимо от инсталационния механизъм на операционната система. Приложението се инсталира само веднъж с помощта на механизма на операционната система. След това приложението автоматично актуализира без знанието на операционната система. Затова инсталираната версия на приложението може да е различна версия от тази, която виждате, докато използвате приложението.

Като администратор можете да изтеглите един-единствен инсталатор, който включва приложението Webex и приложението Webex Meetings.

Инсталирай

Когато инсталирате Webex приложение и приложението Webex срещи с exe файла, можете да добавите следните параметри на командния ред. Когато използвате свойството ALLUSERS=1 за указване на инсталация на машина, трябва да имате привилегии за достъп до администрацията.

 • ПРИЕМЕТЕ_ЛСКВ

  Можете да изберете да приемете лицензионното споразумение за краен потребител за потребители и потребители няма да получите подкана да приемете лицензионното споразумение за краен потребител. Например: c:\work\WebexBundle.exe ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Лицензионното споразумение за краен потребител не се показва, ако някой от следните записи в системния регистър е зададен на eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • ИМЕЙЛ

  Можете да зададете имейл за потребител и приложението Webex и приложението Webex Meetings използва имейла, за да подпише този потребител в приложенията. Когато вашата организация използва метод за удостоверяване, например Kerberos, потребителят автоматично се подписва в Webex App. Например: c:\work\WebexBundle.exe EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • ИНСТАЛИРАНЕ_КОРЕН

  Изберете друга папка, за да инсталирате приложението чрез параметър на командния ред. Например: c:\work\WebexBundle.exe INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • АВТОСТАРТ_С_ПРОЗОРЦИ

  Ако имате привилегии за достъп до администрацията, можете да укажете, че Webex App автоматично ще започне с Windows с помощта на autoSTART с__Windows=вярно свойство. Ако не зададете опцията за свойство, стойността по подразбиране е зададена като вярна.

  • Задайте, че Webex App автоматично ще се стартира с Windows. Например: c:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Квадратчето в Настройки ще бъде сиво за всички потребители, трябва да имате привилегии за достъп до администрация, за да промените тази опция.

  • Задайте, че Webex App няма автоматично да се стартира с Windows. Например: C:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Потребителите могат да избират или деселектират квадратчето в самите Настройки.

Когато издание е направено общо достъпно, може да отнеме 7 дни, за да се разточи на всички потребители. През тези 7 дни потребителите могат да актуализират версията на приложението, като или рестартират приложението, или щракнете върху .

Ако разполагате с услугата Pro Pack for Control Hub, можете да проверите на каква версия на приложението са потребителите ви. Вижте отчета за версията на приложението за съобщения в Google Анализ запортфолиото си за сътрудничество воблака .

След прозореца за 7 ден разредка актуализацията се прилага автоматично.

Когато Webex App работи, периодично проверява дали има по-нова версия на наличното приложение. Когато по-нова версия стане достъпна, приложението автоматично изтегля новата версия и я съхранява на локалния компютър:

 • На Windows е следните папки в потребителския профил:

  C:\Потребители\<username>\AppData\Локален\CiscoSparkЛаучер

  C:\Потребители\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

  C:\Потребители\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

  C:\Потребители\<username>\AppData\Локално\WebEx

 • На MacOS това е папка в папката за поддръжка на приложението на потребителя: ~/Поддръжка на библиотека/приложение/Искра cisco

Актуализирани копия на приложението се съхраняват в тази папка, включително текущата версия. По този начин, ако надстройката е неуспешна, приложението може да падне обратно към предишна версия.

За всякакви кръпки, направени за освобождаване, има 3 ден разточващ прозорец, преди всички организации да се актуализират.

Можете да изберете да зададете честотата за актуализации на Webex App за потребители във вашата организация.


Тези контроли все още не са достъпни за Webex за правителство.

За да деинсталирате използването на приложението msiexec /x Webex.msi.

За да деинсталирате Webex App, отидете в папката Приложения и плъзнете Webex App на боклука.

Приложението Webex App виртуален десктоп оптимизира аудиото и видеото за виртуалната среда на работния плот. Използвайки тънък клиент, потребителите достъп до Webex App от среда за отдалечен виртуален работен плот.

Можете да намерите Webex App за Windows VDI софтуерни изтегляния от https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

За повече информация относно поддържаните функции, как да подготвите средата си и да разположите решението Webex VDI, вижте Ръководството за разполагане на Webex за инфраструктура за виртуален работен плот (VDI) за

Като администратор можете да обезопасите приложението Webex App на мобилните устройства на потребителя си. Решенията, които поддържаме, включват MDM/MAM с Microsoft Intune, MDM/MAM с AppConfig, обтичане на приложения с помощта на iOS IPA файловете и файловете android AAB и контроли за администриране за управление на мобилни устройства

За повече информация вижте Защитени мобилни устройства.