De prestaties van De Webex-app kunnen ook worden beïnvloed door andere factoren, bijvoorbeeld: netwerkverbinding of andere toepassingen op uw apparaten.


Houd er rekening mee dat we het gebruik van De Webex-app niet ondersteunen bij programma's voor beginversies of voor release, zoals de Apple Beta-software, het Windows Insider-programma of andere vergelijkbare programma's.

Windows

Aanbevolen minimale systeemvereisten voor Windows-pc's


Deze vereisten worden voortdurend beoordeeld en kunnen worden herzien.

Mac

Mac adviseert minimale systeemvereisten


Deze vereisten worden voortdurend beoordeeld en kunnen worden herzien.

 • MacOS 10.13 en hoger.

 • M1 chip of INTEL CPU-gebaseerd (minimaal 4 GB RAM aanbevolen).

Gebruik een van de volgende koppelingen als u als beheerder toegang wilt tot een specifieke versie van de app:

De Webex-app wordt in dezelfde systeemmap geïnstalleerd elke keer dat deze wordt bijgewerkt naar een nieuwe versie.


Zie Uw app-versie zoeken om te zien welke versie van de Webex-appisgeïnstalleerd.

Bezig met installeren

Als gebruikers de Webex-app willen installeren, hoeven ze geenbeheerderstoegangsrechten op hun computer te hebben.

De Webex-app kan per computer of per gebruiker worden geïnstalleerd en kan door gebruikers of IT-beheerders worden geïnstalleerd. Wanneer gebruikers Webex-app installeren, kunnen ze de app downloaden en vervolgens het bestand Webex.msi openen om deze te installeren. De browser detecteert automatisch of het besturingssysteem van de gebruiker 32-bits of 64-bits is en downloadt de juiste versie van deWebex-app. Standaard is de app in de volgende map geïnstalleerd %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Beheerders kunnen het installatieprogramma uitvoeren met aanvullende rechten en vervolgens per computerinstallatie en de installatiemap kiezen.

Als u als beheerder toegang wilt tot een specifieke versie van de app, gebruikt u de volgende opties:

In bulk installaties kunt u het MSI-bestand met een distributiemechanisme van derden gebruiken om de Webex-app in bulk te installeren om gebruikers of computers te selecteren.

Wanneer u Webex-app installeert met het MSI-bestand, kunt u de volgende opdrachtregelparameters toevoegen. Als u de eigenschap ALLUSERS=1 gebruikt om een installatie per machine op te geven, moet u over beheerderstoegangsrechten beschikken.

 • Stille installatie

  U kunt het volgende opnemen: /quiet en er is geen gebruikersinteractie. Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • _EULA ACCEPTEREN

  U kunt ervoor kiezen de licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren voor gebruikers en gebruikers krijgen geen prompt om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren. Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  De licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt niet weergegeven als een van de volgende registerregistraties zijn ingesteld op eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOMATISCH STARTEN_MET_WINDOWS

  Als u beheerdersrechten hebt bij het installeren van de Webex-app, kunt u opgeven dat de Webex-app automatisch wordt gestart met Windows wanneer u de eigenschap AUTOMATISCH STARTEN MET __WINDOWS=true gebruikt. Als u de eigenschapsoptie niet opgeeft, wordt de standaardwaarde ingesteld als Waar.

  • Geef op dat de Webex-app automatisch met Windows wordt start. Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Het selectievakje in Instellingen wordt grijs weergegeven voor alle gebruikers. U moet over beheerderstoegangsrechten beschikken om deze optie te wijzigen.

  • Geef op dat de Webex-app niet automatisch met Windows wordt start. Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Gebruikers kunnen het selectievakje in- of uitschakelen in Instellingen zelf.

 • _STANDAARDTHEMA

  Als u beheerderstoegang hebt, kunt u het thema opgeven dat wordt gebruikt voor de Webex-app. Als u de eigenschapsoptie niet opgeeft, is de standaardwaarde ingesteld als donker. Gebruikers kunnen ervoor kiezen het thema te wijzigen in Instellingen.

  • Geef het lichte thema voor de Webex-appop.

   Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Geef het donkere thema voor de Webex-appop.

   Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • GEBRUIKERSGEGEVENS VERWIJDEREN

  Wanneer u het installatieprogramma voor het bijwerken van de Webex-app standaard uitvoeren, wordt elke gebruikersdatabase of logboekbestanden bewaard. Als u deze bestanden wilt verwijderen, kunt u de opdrachtregelparameter opnemen: DELETEUSERDATA=1.

  Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-MAIL

  U kunt een e-mail voor een gebruiker opgeven en de Webex-app gebruikt deze e-mail om deze gebruiker aan te melden bij de Webex-app. Wanneer uw organisatie een verificatiemethode gebruikt, bijvoorbeeld Kerberos, wordt de gebruiker automatisch aangemeld bij de Webex-app.

  Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • ENABLEOUTLOOK-INTEGRATIE

  Wanneer u de Webex-app installeert , als u beheerdersrechten hebt, kunt u opgeven dat de Webex-app zich bij Microsoft Outlook registreert voor aanwezigheidsintegratie met Windows met behulp van de eigenschap ENABLEOUTLOOK INTEGRATION=1. Als u de eigenschapsoptie niet opgeeft, wordt de standaardwaarde ingesteld als onwaar.

  • Geef op dat de Webex-app zich bij Microsoft Outlook zal registreren voor aanwezigheidsintegratie in Windows.

   Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Gebruikers kunnen het selectievakje in- of uitschakelen in Instellingen zelf.

  • Geef op dat de Webex-app zich niet bij Microsoft Outlook zal registreren voor aanwezigheidsintegratie in Windows.

   Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Het selectievakje in Instellingen wordt grijs weergegeven voor alle gebruikers. U moet over beheerderstoegangsrechten beschikken om deze optie te wijzigen.

 • ROOT_INSTALLEREN

  Kies een andere map om de app te installeren met een opdrachtregelparameter. Bijvoorbeeld: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

De app uitvoeren

Webex-app heeft zijn eigen automatische updateoplossing die onafhankelijk is van het Windows-besturingssysteem. De app kan automatisch worden bijgewerkt zonder kennis van het Windows-besturingssysteem, dus de geïnstalleerde versie van de app kan verschillen van de versie die de gebruiker ziet tijdens het gebruik van de app.

Bezig met installeren

Gebruikers hoeven geen beheerderstoegangsrechten te hebben op hun machines om de Webex-app te installeren.

Gebruikers dubbelklikken op de Webex.dmg om dit te installeren. De Webex-app is standaard geïnstalleerd in de map Toepassingen, maar gebruikers kunnen de Webex-app naar elke andere map slepen en neerzetten.


Zie Uw app-versie zoeken om te bekijken welke versie van de Webex-app is geïnstalleerd.

De app uitvoeren

De app heeft een eigen oplossing voor automatisch bijwerken, onafhankelijk van het installatiemechanisme van het besturingssysteem. De app wordt slechts één keer met gebruik van het besturingssysteemmechanisme geïnstalleerd. Daarna wordt de app automatisch bijgewerkt zonder op de hoogte te zijn van het besturingssysteem. Daarom kan de geïnstalleerde versie van de app een andere versie zijn dan de versie die u ziet wanneer u de app gebruikt.

Als beheerder kunt u één installatieprogramma met de Webex-app en de Webex Meetings-app.

Installeren

Wanneer u Webex-app installeert en de Webex Meetings-app met het EXE-bestand, kunt u de volgende opdrachtregelparameters toevoegen. Als u de eigenschap ALLUSERS=1 gebruikt om een installatie per machine op te geven, moet u over beheerderstoegangsrechten beschikken.

 • _EULA ACCEPTEREN

  U kunt ervoor kiezen de licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren voor gebruikers en gebruikers krijgen geen prompt om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren. Bijvoorbeeld: c:\work\WebexBundle.exe ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  De licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt niet weergegeven als een van de volgende registerregistraties zijn ingesteld op eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • E-MAIL

  U kunt een e-mail opgeven voor een gebruiker en de Webex-app en de Webex Meetings-app gebruikt deze e-mail om die gebruiker aan te melden bij de apps. Wanneer uw organisatie een verificatiemethode gebruikt, bijvoorbeeld Kerberos, wordt de gebruiker automatisch aangemeld bij de Webex-app. Bijvoorbeeld: c:\work\WebexBundle.exe EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • ROOT_INSTALLEREN

  Kies een andere map om de app te installeren met een opdrachtregelparameter. Bijvoorbeeld: c:\work\WebexBundle.exe INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • AUTOMATISCH STARTEN_MET_WINDOWS

  Als u beheerderstoegangsrechten hebt, kunt u opgeven dat de Webex-app automatisch wordt gestart met Windows met de eigenschap AUTOMATISCH STARTEN MET__WINDOWS=true. Als u de eigenschapsoptie niet opgeeft, wordt de standaardwaarde ingesteld als Waar.

  • Geef op dat de Webex-app automatisch met Windows wordt start. Bijvoorbeeld: c:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Het selectievakje in Instellingen wordt grijs weergegeven voor alle gebruikers. U moet over beheerderstoegangsrechten beschikken om deze optie te wijzigen.

  • Geef op dat de Webex-app niet automatisch met Windows wordt start. Bijvoorbeeld: C:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Gebruikers kunnen het selectievakje in- of uitschakelen in Instellingen zelf.

Wanneer een release algemeen beschikbaar wordt gesteld, kan het 7 dagen duren voordat deze beschikbaar wordt voor alle gebruikers. In die zeven dagen kunnen gebruikers de versie van de app bijwerken door de app opnieuw te starten of te klikken op .

Als u de invoegservice voor control hub voor het Pro-pakket hebt, kunt u controleren welke versie van de app uw gebruikers gebruiken. Zie het versierapport van de berichten-app in Analyse voor uw cloudsamenwerkingportfolio.

Na de implementatievenster van 7 dagen wordt de update automatisch toegepast.

Wanneer Webex-app wordt uitgevoerd, wordt regelmatig gecontroleerd of er een nieuwere versie van de app beschikbaar is. Wanneer een nieuwere versie beschikbaar wordt, downloadt de app automatisch de nieuwe versie en slaat deze op de lokale computer op:

 • In Windows zijn dit de volgende mappen in het gebruikersprofiel:

  C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauningen

  C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

  C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

  C:\Gebruikers\<username>\AppData\Local\WebEx

 • Op MacOS is dit een map in de ondersteuningsmap voor de toepassing van de gebruiker: ~/Library/Application Support/Cisco Webex Teams

Bijgewerkte exemplaren van de toepassing worden in deze map opgeslagen, inclusief de huidige versie. Zo kan de app, als er een upgrade mislukt, teruggaan naar een eerdere versie.

Voor alle patches die voor een release zijn uitgevoerd, is er een uitloopvenster van drie dagen voordat alle organisaties worden bijgewerkt.

U kunt ervoor kiezen om de frequentie in te stellen voor updates van de Webex-app voor gebruikers in uw organisatie.


Deze bedieningselementen zijn nog niet beschikbaar voor Webex voor de overheid.

Als u de installatie van de app wilt verwijderen, gebruikt u msiexec /x Webex.msi.

Als u de Webex-app wilt verwijderen, gaat unaar de map Toepassingen en sleept u De Webex-app naar de Prullenbak.

De virtuele bureaublad-app van de Webex-app optimaliseert de audio en video voor de virtuele bureaubladomgeving. Met een thin-client krijgen gebruikers toegang tot de Webex-app vanuit een externe virtuele bureaubladomgeving.

U vindt de Webex-app voor Windows VDI-softwaredownloads in https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

Raadpleeg de Implementatiehandleiding voor Webex voor Virtual Desktop Infrraorgan (VDI) voor meer informatie over ondersteunde functies, hoe u uw omgeving kunt voorbereiden en hoe u de Webex VDI-oplossing kunt implementeren

Als beheerder kunt u de Webex-app beveiligen op de mobiele apparaten van uw gebruiker. De oplossingen die we ondersteunen zijn onder andere MDM/MAM met Microsoft Intune, MDM/MAM met AppConfig, toepassingsterugloop met de iOS IPA-bestanden en de Android AAB-bestanden en beheerknoppen voor mobiel beheer

Zie Veilige mobiele apparaten voor meerinformatie.