Na wydajność aplikacji Webex mogą mieć również wpływ inne czynniki, na przykład: łączność sieciowa lub inne aplikacje na urządzeniach.


Pamiętaj, że nie obsługujemy używania aplikacji Webex App z programami w wersji wstępnej lub wczesnej, takimi jak oprogramowanie Apple Beta, niejawny program testów systemu Windows ani inne podobne programy.

Windows

Zalecane minimalne wymagania systemowe komputerów z systemem Windows


Wymagania te są poddawane ciągłemu przeglądowi i mogą być zmieniane.

Mac

Zalecane minimalne wymagania systemowe dla komputerów Mac


Wymagania te są poddawane ciągłemu przeglądowi i mogą być zmieniane.

 • MacOS 10.13 i nowsze.

 • Układ M1 lub procesor Intel (zalecane co najmniej 4 GB pamięci RAM).

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do określonej wersji aplikacji, jako administrator użyj jednego z następujących łączy:

Aplikacja Webex instaluje się w tym samym folderze systemowym za każdym razem, gdy jest aktualizowana do nowej wersji.


Aby zobaczyć, która wersja aplikacji Webex jest zainstalowana, zobacz Znajdowanie wersji aplikacji.

Instalowanie

Aby zainstalować aplikację Webex, użytkownicy nie muszą mieć uprawnień administratora dostępu na swoim komputerze.

Aplikacja Webex może być zainstalowana na komputerze lub na użytkownika i może być instalowana przez użytkowników lub administratorów IT. Gdy użytkownicy instalują aplikację Webex, mogą pobrać aplikację, a następnie otworzyć plik Webex.msi, aby ją zainstalować. Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy system operacyjny użytkownika jest 32-bitowy czy 64-bitowy i pobiera poprawną wersjęaplikacji Webex. Domyślnie aplikacja jest instalowana w następującym folderze %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Administratorzy mogą uruchomić instalator z dodatkowymi uprawnieniami, a następnie wybrać instalację komputera i katalog instalacyjny.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do określonej wersji aplikacji, jako administrator, użyj następujących opcji:

W przypadku instalacji zbiorczych można użyć pliku MSI z mechanizmem dystrybucji innej firmy, aby zbiorczo zainstalować aplikację Webex App w celu wybrania użytkowników lub komputerów.

Podczas instalowania aplikacji Webex App z plikiem MSI można dodać następujące parametry wiersza polecenia. W przypadku używania właściwości ALLUSERS=1 do określania instalacji na komputerze wymagane są uprawnienia dostępu administracyjnego.

 • Cicha instalacja

  Możesz dołączyć /quiet i nie ma interakcji z użytkownikiem. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ZAAKCEPTUJ_UMOWĘ EULA

  Możesz zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego dla użytkowników, a użytkownicy nie będą otrzymywać monitu o zaakceptowanie umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Umowa licencyjna użytkownika końcowego nie jest wyświetlana, jeśli jeden z następujących wpisów rejestru jest ustawiony na eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_W_SYSTEMIE WINDOWS

  Podczas instalowania aplikacji WebexApp , jeśli masz uprawnienia dostępu administracyjnego, możesz określić, że aplikacja Webex App będzie automatycznie uruchamiana w systemie Windows przy użyciu właściwości AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true. Jeśli opcja właściwości nie zostanie określona, wartość domyślna zostanie ustawiona jako true.

  • Określ, że aplikacja Webex będzie automatycznie uruchamiana w systemie Windows. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Pole wyboru w Ustawieniach będzie wyszarzone dla wszystkich użytkowników, musisz mieć uprawnienia dostępu do administracji, aby zmienić tę opcję.

  • Określ, że aplikacja Webex nie będzie automatycznie uruchamiana w systemie Windows. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Użytkownicy mogą samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć to pole wyboru w Ustawieniach.

 • _MOTYW DOMYŚLNY

  Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz określić motyw używany w aplikacji Webex. Jeśli nie określisz opcji właściwości, wartość domyślna zostanie ustawiona jako ciemna. Użytkownicy mogą zmienić motyw w ustawieniach.

  • Określ lekki motyw dla aplikacji Webex.

   Na przykład msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Określ ciemny motyw dla aplikacji Webex.

   Na przykład msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • USUŃDANE UŻYTKOWNIKA

  Domyślnie po uruchomieniu instalatora w celu zaktualizowania aplikacji Webexwszystkie bazy danych użytkowników lub pliki dziennika są zachowywane. Jeśli chcesz usunąć te pliki, możesz dołączyć parametr wiersza poleceń: DELETEUSERDATA=1.

  Na przykład msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-MAIL

  Możesz określić adres e-mail dla użytkownika, a aplikacja Webex użyje tego adresu e-mail do zalogowania tego użytkownika do aplikacji Webex. Gdy organizacja korzysta z metody uwierzytelniania, na przykład Kerberos, użytkownik jest automatycznie zalogowany do aplikacji WebexApp.

  Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRACJA

  Podczas instalowania aplikacji WebexApp, jeśli masz uprawnienia dostępu administracyjnego, możesz określić, że aplikacja Webex App zarejestruje się w programie Microsoft Outlook w celu integracji obecności z systemem Windows przy użyciu właściwości ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1. Jeśli nie określisz opcji właściwości, wartość domyślna zostanie ustawiona jako false.

  • Określ, że aplikacja Webex app będzie rejestrować się w programie Microsoft Outlook w celu integracji obecności w systemie Windows.

   Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Użytkownicy mogą samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć to pole wyboru w Ustawieniach.

  • Określ, że aplikacja Webex app nie będzie rejestrować się w programie Microsoft Outlook w celu integracji obecności w systemie Windows.

   Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Pole wyboru w Ustawieniach będzie wyszarzone dla wszystkich użytkowników, musisz mieć uprawnienia dostępu do administracji, aby zmienić tę opcję.

 • ZAINSTALUJ_ROOT

  Wybierz inny folder, aby zainstalować aplikację przy użyciu parametru wiersza polecenia. Na przykład: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

Uruchamianie aplikacji

Aplikacja Webex ma własne rozwiązanie do automatycznej aktualizacji, które jest niezależne od systemu operacyjnego Windows. Aplikacja może być automatycznie aktualizowana bez znajomości systemu operacyjnego Windows, więc zainstalowana wersja aplikacji może różnić się od wersji, która użytkownik widzi podczas korzystania z aplikacji.

Instalowanie

Aby zainstalować aplikację Webex App, użytkownicy nie muszą mieć uprawnień administratora dostępu na swoich komputerach.

Użytkownicy klikają dwukrotnie ikonę Webex.dmg, aby go zainstalować. Domyślnie aplikacja Webex App jest instalowana w folderze Aplikacje, jednak użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać aplikację Webex App do dowolnego innego katalogu.


Aby wyświetlić, która wersja aplikacji Webex App jest zainstalowana, zobacz Znajdowanie wersji aplikacji.

Uruchamianie aplikacji

Aplikacja posiada własne rozwiązanie do automatycznej aktualizacji, niezależne od mechanizmu instalacji systemu operacyjnego. Aplikacja jest instalowana tylko raz przy użyciu mechanizmu systemu operacyjnego. Następnie aplikacja automatycznie aktualizuje się bez znajomości systemu operacyjnego. W związku z tym zainstalowana wersja aplikacji może być inną wersją niż ta, którą widzisz podczas korzystania z aplikacji.

Jako administrator możesz pobrać pojedynczy instalator, który zawiera aplikację Webex i aplikację Webex Meetings.

Instaluj

Podczas instalowania aplikacji Webex i aplikacji Webex Meetings z plikiem EXE można dodać następujące parametry wiersza polecenia. W przypadku używania właściwości ALLUSERS=1 do określania instalacji na komputerze wymagane są uprawnienia dostępu administracyjnego.

 • ZAAKCEPTUJ_UMOWĘ EULA

  Możesz zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego dla użytkowników, a użytkownicy nie będą otrzymywać monitu o zaakceptowanie umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Na przykład: c:\work\WebexBundle.exe ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Umowa licencyjna użytkownika końcowego nie jest wyświetlana, jeśli jeden z następujących wpisów rejestru jest ustawiony na eula-disabled

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • E-MAIL

  Możesz określić adres e-mail dla użytkownika, a aplikacja Webex i aplikacja Webex Meetings używa tego adresu e-mail do logowania tego użytkownika do aplikacji. Gdy organizacja korzysta z metody uwierzytelniania, na przykład Kerberos, użytkownik jest automatycznie zalogowany do aplikacji WebexApp. Na przykład: c:\work\WebexBundle.exe EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • ZAINSTALUJ_ROOT

  Wybierz inny folder, aby zainstalować aplikację przy użyciu parametru wiersza polecenia. Na przykład: c:\work\WebexBundle.exe INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • AUTOSTART_W_SYSTEMIE WINDOWS

  Jeśli masz uprawnienia dostępu administracyjnego, możesz określić, że aplikacja Webex App będzie automatycznie uruchamiana w systemie Windows przy użyciu właściwości AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true. Jeśli opcja właściwości nie zostanie określona, wartość domyślna zostanie ustawiona jako true.

  • Określ, że aplikacja Webex będzie automatycznie uruchamiana w systemie Windows. Na przykład: c:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Pole wyboru w Ustawieniach będzie wyszarzone dla wszystkich użytkowników, musisz mieć uprawnienia dostępu do administracji, aby zmienić tę opcję.

  • Określ, że aplikacja Webex nie będzie automatycznie uruchamiana w systemie Windows. Na przykład: C:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Użytkownicy mogą samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć to pole wyboru w Ustawieniach.

Gdy wersja jest ogólnie dostępna, jej wdrożenie dla wszystkich użytkowników może potrwać 7 dni. W ciągu tych 7 dni użytkownicy mogą zaktualizować wersję aplikacji, ponownie uruchamiając aplikację lub klikając .

Jeśli masz dodatek Pro Pack dla usługi dodatku Control Hub, możesz sprawdzić, w jakiej wersji aplikacji korzystają Twoi użytkownicy. Zobacz raport o wersji aplikacji Do obsługi wiadomości w aplikacji Analytics dla portfolio współpracy w chmurze.

Po 7-dniowej walizce aktualizacji zostanie zastosowana automatycznie.

Gdy aplikacja Webex jest uruchomiona, okresowo sprawdza, czy dostępna jest nowsza wersja aplikacji. Gdy dostępna jest nowsza wersja, aplikacja automatycznie pobiera nową wersję i zapisuje ją na komputerze lokalnym:

 • W systemie Windows są to następujące foldery w profilu użytkownika:

  C: \\ Users \<username>\\ AppData \\ Local \\ CiscoSparkLauncher

  C: \\ Users \<username>\\ AppData \\ Local \\ CiscoSpark

  C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

  C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

 • W systemie MacOS jest to folder w folderze obsługi aplikacji użytkownika: ~/Biblioteki/Application Support/Cisco Spark

Zaktualizowane kopie aplikacji są przechowywane w tym folderze, w tym bieżąca wersja. W ten sposób, jeśli uaktualnienie nie powiedzie się, aplikacja może powrócić do poprzedniej wersji.

W przypadku wszelkich poprawek wykonanych dla wydania istnieje 3-dniowe okno wdrażania, zanim wszystkie organizacje zostaną zaktualizowane.

Możesz ustawić częstotliwość aktualizacji aplikacji Webex dla użytkowników w organizacji.


Te kontrolki nie są jeszcze dostępne dla Webex dla instytucji rządowych.

Aby odinstalować aplikację, użyj msiexec /x Webex.msi.

Aby odinstalować aplikację Webex, przejdź do folderu Aplikacje i przeciągnij aplikację Webex do kosza.

Aplikacja pulpitu wirtualnego Webex App optymalizuje dźwięk i wideo dla środowiska pulpitu wirtualnego. Korzystając z cienkiego klienta, użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji Webex App ze zdalnego środowiska pulpitu wirtualnego.

Oprogramowanie Webex App for Windows VDI można znaleźć na stronie https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji, przygotowania środowiska i wdrożenia rozwiązania Webex VDI, zapoznaj się z Przewodnikiem wdrażania Webex for Virtual Desktop Infrrastructure (VDI) dla

Jako administrator możesz zabezpieczyć aplikację Webex App na urządzeniach mobilnych użytkownika. Obsługiwane przez nas rozwiązania obejmują MDM/MAM z usługą Microsoft Intune, MDM/MAM z AppConfig, zawijanie aplikacji przy użyciu plików IPA systemu iOS i plików AAB systemu Android oraz kontrolki administracyjne do zarządzania urządzeniami mobilnymi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczne urządzenia przenośne.