1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги > Извикване > местоположения .

2

Изберете местоположението, което бихте искали да конфигурирате за "Прихващане на местоположение".

3

Превключване, за да разрешите "Прихващане наобаждания".

4

Под Входящи повикванияизберете Разрешаване на всички входящи повиквания или Прихващане на всички входящи повиквания.

5

Ако изберете Прихващане на всички входящи повиквания, изберете функциите, от които се нуждаете:

  • За да изпратите обаждания за местоположение до гласовата поща на отделния потребител, поставете отметка в квадратчето Изпрати всички обаждания до гласовата поща.

    При избора на Обявиизберете поздрава по подразбиране или качете персонализиран аудио поздрав от падащото меню и след това щракнете върху Качване на файл.


 

Аудио (WAV) файлът трябва да отговаря на определени изисквания.

6

Под Съобщения за телефонен номеризберете от следните опции и въведете номера, който отново насочва:

  • Възпроизвеждане на нови съобщения за номера– това е номерът, който ще бъде обявен на повикващия като новия номер за повикване. Това може да бъде вътрешна фирма номер или разширение, или валиден e164 външен PSTN номер.

    Прехвърляне на '0' към този телефонен номер– повикващият се прехвърля на номера, въведен при натискане на 0.


 

Ако и двете от тези опции са проверени, е възможно да въведете два различни номера за всяка опция, но това ще доведе до подвеждащо съобщение за обявяване.

Например, ако обявите за Възпроизвеждане на нови номера са зададени на 1111 и прехвърлянето на '0' към този телефонен номер на 2222, обаждащите се ще чуят съобщението "Номерът, до който се опитвате да достигнете, е извън експлоатация. Новият номер е 1111. Натиснете 0 сега, ако желаете да бъдете прехвърлени на новото място." В този случай натискането на '0' ще изпрати обаждащите се на 2222, а не на 1111.

7

За Изходящи повикванияизберете от следното:

  • Прихващайте всички изходящи обаждания– когато потребителят опита изходящо обаждане, той ще чуе съобщение, което им казва, че линията им е извън експлоатация.

  • Разрешавайте само локални изходящи обаждания– потребител от прихванатото местоположение ще има право да извършва обаждания само в рамките на локалния си районен код.

  • Прехвърляне на прихванат повиквания към телефонен номер– всяко изходящо обаждане, което потребител от прихванатото местоположение извършва, се прехвърля на определен номер.

8

Щракнете върху Запиши.