1

Z widoku klienta w menu https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Usługi > Nawiązywanie połączeń z lokalizacjami>.

2

Wybierz lokalizację, którą chcesz skonfigurować na potrzeby przechwytywania lokalizacji.

3

Przełącz, aby włączyć przechwytywanie połączeń.

4

W obszarze Połączenia przychodzącewybierz opcję Zezwalaj na wszystkie połączenia przychodzące lub Przechwyć wszystkie połączenia przychodzące.

5

Jeśli wybierzesz opcję Przechwyć wszystkie połączeniaprzychodzące, wybierz potrzebne funkcje:

  • Aby wysyłać połączenia lokalizacyjne do poczty głosowej danego użytkownika, zaznacz pole wyboru Wyślij wszystkie połączenia do poczty głosowej.

    Wybierając pozycję Anonsy, wybierz powitanie domyślne lub przekaż niestandardowe powitanie audio z menu rozwijanego, a następnie kliknij pozycję Przekaż plik.


 

Plik audio (WAV) musi spełniać określone wymagania.

6

W obszarze Anonsy o numerach telefonówwybierz jedną z następujących opcji i wprowadź przekierowania numerów:

  • Odtwórz ogłoszenia o nowych numerach— jest to numer, który zostanie ogłoszony dzwoniącemu jako nowy numer, pod który należy zadzwonić. Może to być wewnętrzny numer firmy lub numer wewnętrzny albo prawidłowy zewnętrzny numer PSTN e164.

    Przenieś na 0 na ten numertelefonu — osoba dzwoniąca zostanie przeniesiona na numer wprowadzony po naciśnięciu 0.


 

Jeśli obie te opcje są zaznaczone, możliwe jest wprowadzenie dwóch różnych liczb dla każdej opcji, ale spowoduje to wyświetlenie wprowadzającego w błąd komunikatu.

Jeśli na przykład odtwórz ogłoszenia o nowym numerze jest ustawiona na 1111, a opcja Przenieś na "0" na ten numer telefonu na 2222, osoby dzwoniące usłyszą komunikat "Numer, z którym próbujesz się skontaktować, jest niedostępny. Nowy numer to 1111. Naciśnij teraz 0, jeśli chcesz zostać przeniesiony do nowej lokalizacji. " W takim przypadku naciśnięcie "0" spowoduje wysłanie rozmówców na numer 2222, a nie na numer 1111.

7

W przypadku połączeńwychodzących wybierz jedną z następujących opcji:

  • Przechwyć wszystkie połączeniawychodzące — gdy użytkownik podejmie próbę połączenia wychodzącego, usłyszy komunikat informujący go, że jego linia jest nieczynna.

  • Zezwalaj tylko na lokalne połączeniawychodzące — użytkownik z przechwyconej lokalizacji będzie mógł wykonywać połączenia tylko w obrębie swojego lokalnego numeru kierunkowego.

  • Przenieś przechwycone połączenia na numer telefonu— każde połączenie wychodzące wykonywane przez użytkownika z przechwyconej lokalizacji jest przenoszone na wskazany numer.

8

Kliknij opcję Zapisz.