Możesz przechwytywać połączenia przychodzące lub wychodzące dla danej lokalizacji.Jeśli użytkownik lub miejsce ma już włączoną funkcję przechwytywania, te ustawienia zastępują wszystkie skonfigurowane ustawienia przechwytywania lokalizacji.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługi > Dzwonienie > lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, którą chcesz skonfigurować dla przechwytywania lokalizacji.

3

Przełącz, aby włączyć przechwytywaniepołączeń.

4

W obszarze Połączenia przychodzące wybierz pozycję Zezwalaj na wszystkie połączenia przychodzące lub Przechwytuj wszystkie połączenia przychodzące .

5

Jeśli wybierzesz opcję Przechwytuj wszystkie połączeniaprzychodzące, wybierz potrzebne funkcje.

 • Aby wysyłać połączenia lokalizacji do poczty głosowej pojedynczego użytkownika, zaznacz pole wyboru Wysyłaj wszystkie połączenia do poczty głosowej .

  Wybierając pozycję Ogłoszenia,wybierz domyślne powitanie lub prześlij niestandardowe powitanie dźwiękowe z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Przekaż plik.


 

Plik audio (WAV) musi spełniać określone wymagania.

6

W obszarze Ogłoszenia o numerachtelefonów wybierz jedną z następujących opcji i wprowadź przekierowania numerów:

 • Odtwórz ogłoszenia o nowym numerze– ten numer jest ogłaszany dzwoniącemu jako nowy numer, pod który należy zadzwonić.Może to być wewnętrzny numer firmy lub numer wewnętrzny albo prawidłowy zewnętrzny numer PSTN e164.

  Przenieś "0" na ten numer telefonu — osoba dzwoniąca zostanie przeniesiona na numerwprowadzony po naciśnięciu 0.


 

Jeśli obie te opcje są zaznaczone, można wprowadzić dwie różne liczby dla każdej opcji, ale powoduje to wyświetlenie mylącego komunikatu z ogłoszeniem.

Jeśli na przykład dla opcji Odtwórz ogłoszenia o nowym numerze ustawiono wartość 1111, a opcję Przenieś na "0" na ten numer telefonu na 2222, osoby dzwoniące usłyszą komunikat "Numer, z którym próbujesz się połączyć, jest nieczynny.Nowy numer to 1111.Naciśnij 0 teraz, jeśli chcesz zostać przeniesiony do nowej lokalizacji."W takim przypadku naciśnięcie "0" powoduje wysłanie wywołania do numeru 2222, a nie do numeru 1111.

7

W przypadku połączeń wychodzącychwybierz jedną z następujących opcji:

 • Przechwyć wszystkie połączeniawychodzące — gdy użytkownik próbuje nawiązać połączenie wychodzące, słyszy komunikat informujący, że jego linia nie działa.

 • Zezwalaj tylko na krajowe połączenia wychodzące – użytkownik z przechwyconej lokalizacji będzie mógł wykonywać tylko połączeniakrajowe.

 • Przełączanie przechwyconych połączeń na numer telefonu — gdy użytkownik z przechwyconej lokalizacji wykonuje połączenie wychodzące, połączenie jest przenoszone na wyznaczony numer.

8

Kliknij opcję Zapisz.

Możesz przechwytywać połączenia przychodzące i wychodzące dla użytkowników w organizacji.Jeśli to ustawienie jest włączone, połączenia są przekierowywane na wybrany numer lub do poczty głosowej użytkownika.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze użytkownicy przejdź do pozycji Użytkownicy i wybierz użytkownika, którego chcesz edytować.

2

Wybierz pozycję Połączenia i wybierz pozycję Obsługa połączeń.

3

Przejdź do strony Przechwytywanie połączeń.

4

Przełącz przycisk, aby zmienić ustawienia użytkownika.

5

W obszarze Połączenia przychodzące wybierz pozycję Zezwalaj na wszystkie połączenia przychodzące lub Przechwytuj wszystkie połączenia przychodzące .

6

Jeśli wybierzesz opcję Przechwytuj wszystkie połączeniaprzychodzące, skonfiguruj potrzebne funkcje:

 • Aby wysyłać użytkownikom połączenia do poczty głosowej, zaznacz pole wyboru Wysyłaj wszystkie połączenia do poczty głosowej .

 • Wybierając pozycję Anonsy, wybierz domyślne powitanie lub przekaż niestandardowe powitanie dźwiękowe z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Przekaż plik.

7

W obszarze Ogłoszenia o numerachtelefonów wybierz jedną z następujących opcji i wprowadź przekierowania numerów:

 • Odtwórz ogłoszenia o nowym numerze– ten numer jest ogłaszany dzwoniącemu jako nowy numer, pod który należy zadzwonić.
 • Przenieś "0" na ten numer telefonu — osoba dzwoniąca zostanie przeniesiona na numerwprowadzony po naciśnięciu 0.

 

Jeśli obie te opcje są zaznaczone, można wprowadzić dwie różne liczby dla każdej opcji, ale powoduje to wyświetlenie mylącego komunikatu z ogłoszeniem.Jeśli na przykład opcja Odtwórz ogłoszenia o nowym numerze jest ustawiona na 1111, a opcja Przenieś na "0" na ten numer telefonu na 2222, osoby dzwoniące usłyszą komunikat "Numer, z którym próbujesz się połączyć, jest nieczynny.Nowy numer to 1111.Naciśnij 0 teraz, jeśli chcesz zostać przeniesiony do nowej lokalizacji.W takim przypadku naciśnięcie "0" powoduje wysłanie wywołania do numeru 2222, a nie do numeru 1111.

8

W przypadku połączeń wychodzącychwybierz jedną z następujących opcji:

 • Przechwyć wszystkie połączeniawychodzące — gdy użytkownik próbuje nawiązać połączenie wychodzące, słyszy komunikat, że linia nie działa.
 • Zezwalaj tylko na lokalne połączenia wychodzące – użytkownik może nawiązywać tylko połączeniakrajowe.
 • Przełącz przechwycone połączenia na numer telefonu — każde połączenie wychodzące wykonane przez przechwyconego użytkownika jest przenoszone na wyznaczony numer.
9

Kliknij przycisk Zapisz , aby potwierdzić zmiany.

Można przechwytywać połączenia przychodzące i wychodzące dla obszarów roboczych w organizacji.Jeśli ta funkcja jest włączona, połączenia są przekierowywane na wybrany numer lub do poczty głosowej obszaru roboczego.

Aby udostępnić tę funkcję, do obszaru roboczego musi być przypisana licencja obszaru roboczego.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do obszaru Obszary robocze i wybierz obszar roboczy, który chcesz edytować.

2

Kliknij Połączenia i wybierz Obsługa połączeń.

3

Przejdź do strony Przechwytywaniepołączeń.

4

Przełącz przycisk, aby zmienić ustawienia obszaru roboczego.

5

W obszarze Połączenia przychodzące wybierz pozycję Zezwalaj na wszystkie połączenia przychodzące lub Przechwytuj wszystkie połączenia przychodzące .

6

Jeśli wybierzesz opcję Przechwytuj wszystkie połączeniaprzychodzące, skonfiguruj potrzebne funkcje:

 • Aby wysyłać połączenia obszaru roboczego do poczty głosowej, zaznacz pole wyboru Wysyłaj wszystkie połączenia do poczty głosowej .

 • Wybierając pozycję Anonsy, wybierz domyślne powitanie lub przekaż niestandardowe powitanie dźwiękowe z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Przekaż plik.

7

W obszarze Ogłoszenia o numerachtelefonów wybierz jedną z następujących opcji i wprowadź przekierowania numerów:

 • Odtwórz ogłoszenia o nowym numerze— jest to numer, który zostanie ogłoszony dzwoniącemu jako nowy numer, pod który należy zadzwonić.
 • Przenieś "0" na ten numer telefonu — osoba dzwoniąca zostanie przeniesiona na numerwprowadzony po naciśnięciu 0.

 

Jeśli obie te opcje są zaznaczone, można wprowadzić dwie różne liczby dla każdej opcji, ale powoduje to wyświetlenie mylącego komunikatu z ogłoszeniem.Jeśli na przykład opcja Odtwórz ogłoszenia o nowym numerze jest ustawiona na 1111, a opcja Przenieś na "0" na ten numer telefonu na 2222, osoby dzwoniące usłyszą komunikat "Numer, z którym próbujesz się połączyć, jest nieczynny.Nowy numer to 1111.Naciśnij 0 teraz, jeśli chcesz zostać przeniesiony do nowej lokalizacji.W takim przypadku naciśnięcie "0" powoduje wysłanie wywołania do numeru 2222, a nie do numeru 1111.

8

W przypadku połączeń wychodzącychwybierz jedną z następujących opcji:

 • Przechwyć wszystkie połączeniawychodzące — gdy obszar roboczy próbuje nawiązać połączenie wychodzące, wywołujący słyszy komunikat, że jego linia nie działa.
 • Zezwalaj tylko na krajowe połączenia wychodzące — obszar roboczy może nawiązywać tylko połączeniakrajowe.
 • Przełączaj przechwycone połączenia na numer telefonu — każde połączenie wychodzące wykonywane przez przechwycony obszar roboczy jest przenoszone na wyznaczony numer.
9

Kliknij przycisk Zapisz , aby potwierdzić zmiany.