1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser.

2

Välj den plats som du vill konfigurera för Intercept på plats.

3

Växla för att aktivera Call Intercept.

4

Under Inkommande samtalväljer du Tillåt alla inkommande samtal eller Avlyssna allainkommande samtal.

5

Om du väljer Intercept all incoming calls (Avlyssna allainkommande samtal) väljer du de funktioner du behöver:

  • Om du vill skicka platssamtal till den enskilda användarens röstbrevlåda markerar du kryssrutan Skicka alla samtal till röstbrevlåda.

    När du väljer Meddelanden , väljer du standardhälsningen eller överför en anpassad ljudhälsning från rullgardin ochklickar sedan på Ladda upp fil .


 

Ljudfilen (WAV) måste uppfylla vissa krav.

6

Under Telefonnummermeddelanden väljer du följande alternativ och anger numret på annat sätt:

  • Spela upp nya nummermeddelanden – detta är det nummer som kommer att meddelas den som ringer somdet nya numret som ska ringas upp. Detta kan vara ett internt företagsnummer eller en anknytning, eller ett giltigt e164-PSTN nummer.

    Överför "0" till det här telefonnumret – inringaren överförs till det nummersom angavs när 0 trycks.


 

Om båda dessa alternativ är markerade går det att ange två olika nummer för varje alternativ, men det leder till ett missvisande meddelande.

Om Spela upp nya nummermeddelanden är inställd på 1111 och överföring "0" har angetts till 2222 kommer inringare att höra meddelandet "Numret du försöker nå är inte i bruk. Det nya numret är 1111. Tryck 0 nu om du vill överföras till den nya platsen." I detta fall skickas uppringare som trycker på '0' till 2222 i stället för 1111.

7

För utgåendesamtal väljer du från följande:

  • Avlyssna alla utgående samtal – när användaren försöker en utgående samtal kommer de att höra ett meddelande som säger att deraslinje inte är i bruk.

  • Tillåt endast lokala utgående samtal – en användare från den avlyssade platsen kommer endastatt få ringa samtal inom sitt lokala områdeskod.

  • Överföring avlyssade samtal till ett telefonnummer – alla utgående samtal som en användare från den avlyssade platsen gör överförstill ett särskilt nummer.

8

Klicka på Spara.