Du kan fange opp innkommende eller utgående anrop for et sted.Hvis en bruker eller et sted allerede har aktivert avskjæring, overstyrer disse innstillingene alle innstillinger for stedsavskjæring du konfigurerer.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Tjenester > Samtale > Steder.

2

Velg plasseringen du vil konfigurere for Location Intercept.

3

Bytt for å aktivere samtaleavskjæring.

4

Under Innkommende anrop velger du Tillat alle innkommende anrop eller Avbryt alle innkommende anrop.

5

Hvis du velger Avskjær alle innkommende anrop, velger du funksjonene du trenger.

 • Hvis du vil sende anrop til telefonsvareren til en enkeltbruker, merker du av for Send alle anrop til telefonsvareren .

  Når du velger Kunngjøringer, velger du standardhilsenen eller laster opp en egendefinert lydhilsen fra rullegardinlisten, og deretter klikker du Last opp fil.


 

Lydfilen (WAV) må oppfylle spesifiserte krav.

6

Velg blant følgende alternativer under Telefonnummerkunngjøringer, og skriv inn nummeromdirigeringene:

 • Spill av nye nummerkunngjøringer– Dette nummeret kunngjøres til oppringeren som det nye nummeret som skal ringes.Dette nummeret kan være et internt firmanummer eller et internt firmanummer, eller et gyldig eksternt e164-PSTN-nummer.

  Overfør på '0' til dette telefonnummeret– Den som ringer overføres til nummeret som er angitt når 0 trykkes.


 

Hvis begge disse alternativene er merket av, er det mulig å angi to forskjellige tall for hvert alternativ, men det resulterer i en misvisende kunngjøringsmelding.

Hvis for eksempel kunngjøringer om nye numre spilles av er satt til 1111 og overføringen 0 til dette telefonnummeret til 2222, hører innringere meldingen «Nummeret du prøver å nå, er ute av drift.Det nye nummeret er 1111.Trykk 0 nå hvis du ønsker å bli overført til det nye stedet.I dette tilfellet vil et trykk på '0' sende innringere til 2222 i stedet for 1111.

7

For Utgående anrop velger du blant følgende:

 • Avskjære alle utgående anrop – Når brukeren prøver å foreta et utgående anrop, hører de en melding om at linjen er ute av drift.

 • Tillat bare nasjonale utgående anrop – En bruker fra det oppfangede stedet kan bare foreta nasjonale anrop.

 • Overfør oppfangede anrop til et telefonnummer– Når en bruker fra det oppfangede stedet foretar et utgående anrop, overføres samtalen til et angitt nummer.

8

Klikk på Lagre.

Du kan fange opp innkommende eller utgående anrop for brukere i organisasjonen.Hvis denne innstillingen er aktivert, rutes anrop enten til et angitt nummer du velger, eller til brukerens telefonsvarer.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil redigere.

2

Velg Anrop, og velg Anropshåndtering .

3

Gå til Samtaleavskjæring .

4

Veksle knappen for å endre innstillingene for brukeren.

5

Under Innkommende anrop velger du Tillat alle innkommende anrop eller Avbryt alle innkommende anrop.

6

Hvis du velger Avbryt alle innkommende anrop, konfigurerer du funksjonene du trenger:

 • Hvis du vil sende brukeranrop til telefonsvareren, merker du av i avmerkingsboksen Send alle anrop til talepost.

 • Når du velger Kunngjøringer, velger du standardhilsenen eller laster opp en egendefinert lydhilsen fra rullegardinlisten, og deretter klikker du Last opp fil.

7

Velg blant følgende alternativer under Telefonnummerkunngjøringer, og skriv inn nummeromdirigeringene:

 • Spill av nye nummerkunngjøringer– Dette nummeret kunngjøres til oppringeren som det nye nummeret som skal ringes.
 • Overfør på '0' til dette telefonnummeret– Den som ringer overføres til nummeret som er angitt når 0 trykkes.

 

Hvis begge disse alternativene er merket av, er det mulig å angi to forskjellige tall for hvert alternativ, men det resulterer i en misvisende kunngjøringsmelding.Hvis for eksempel kunngjøringer om nye numre spilles av er satt til 1111 og overføringen 0 til dette telefonnummeret til 2222, hører innringere meldingen «Nummeret du prøver å nå, er ute av drift.Det nye nummeret er 1111.Trykk på 0 nå hvis du ønsker å bli overført til den nye plasseringen.»I dette tilfellet vil et trykk på '0' sende innringere til 2222 i stedet for 1111.

8

For Utgående anrop velger du blant følgende:

 • Avskjære alle utgående anrop – Når brukeren prøver å foreta et utgående anrop, hører de en melding om at denne linjen er ute av drift.
 • Tillat bare lokale utgående anrop – Brukeren har bare tillatelse til å foreta nasjonale anrop.
 • Overfør oppfangede anrop til et telefonnummer– Alle utgående anrop som den oppfangede brukeren foretar, overføres til et angitt nummer.
9

Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.

Du kan fange opp innkommende eller utgående anrop for arbeidsområder i organisasjonen.Hvis denne funksjonen er aktivert, rutes anrop enten til et angitt nummer du velger, eller til telefonsvareren på arbeidsområdet.

Hvis du vil gjøre denne funksjonen tilgjengelig, må en lisens for arbeidsområde tilordnes til arbeidsområdet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Arbeidsområder og velger arbeidsområdet du vil redigere.

2

Klikk på Anrop, og velg Anropshåndtering .

3

Gå til Samtaleavskjæring.

4

Aktiver/deaktiver knappen for å endre innstillingene for arbeidsområdet.

5

Under Innkommende anrop velger du Tillat alle innkommende anrop eller Avbryt alle innkommende anrop.

6

Hvis du velger Avbryt alle innkommende anrop, konfigurerer du funksjonene du trenger:

 • Hvis du vil sende arbeidsområdeanrop til telefonsvareren, merker du av i avmerkingsboksen Send alle anrop til talepost.

 • Når du velger Kunngjøringer, velger du standardhilsenen eller laster opp en egendefinert lydhilsen fra rullegardinlisten, og deretter klikker du Last opp fil.

7

Velg blant følgende alternativer under Telefonnummerkunngjøringer, og skriv inn nummeromdirigeringene:

 • Spill av nye nummerkunngjøringer– Dette er nummeret som vil bli annonsert til den som ringer som det nye nummeret å ringe.
 • Overfør på '0' til dette telefonnummeret– Den som ringer overføres til nummeret som er angitt når 0 trykkes.

 

Hvis begge disse alternativene er merket av, er det mulig å angi to forskjellige tall for hvert alternativ, men det resulterer i en misvisende kunngjøringsmelding.Hvis for eksempel kunngjøringer om nye numre spilles av er satt til 1111 og overføringen 0 til dette telefonnummeret til 2222, hører innringere meldingen «Nummeret du prøver å nå, er ute av drift.Det nye nummeret er 1111.Trykk på 0 nå hvis du ønsker å bli overført til den nye plasseringen.»I dette tilfellet vil et trykk på '0' sende innringere til 2222 i stedet for 1111.

8

For Utgående anrop velger du blant følgende:

 • Avskjær alle utgående anrop– Når arbeidsområdet prøver å ringe ut, hører oppringeren en melding om at linjen er ute av drift.
 • Tillat bare nasjonale utgående anrop – Arbeidsområdet kan bare foreta nasjonale anrop.
 • Overfør oppfangede anrop til et telefonnummer– Alle utgående anrop som det oppfangede arbeidsområdet foretar, overføres til et angitt nummer.
9

Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.