1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester > Opkald > Placeringer.

2

Vælg den placering, du vil konfigurere for Opsnappe placering.

3

Skift for at aktivere Opsnappe opkald.

4

Under Indgående opkaldvælg Tillad alle indgående opkald ellerOpsnappe alle indgående opkald.

5

Hvis du vælger Opsnappe alle indgåendeopkald, skal du vælge de funktioner, du har brug for:

  • Hvis du vil sende opkald til den enkelte brugers telefonsvarer, skal du markere afkrydsningsfeltet Send alle opkald til indtalt besked.

    Når du vælger Meddelelser, skal du vælge standardhilsenen eller overføre en brugertilpasset lydhilsen frarullemenuen og derefter klikke på Overfør fil.


 

Lydfilen (WAV) skal overholde de specificerede krav.

6

Under Meddelelser om telefonnummer skal du vælge mellem følgende valgmuligheder og indtaste nummeretigen:

  • Afspil nye nummermeddelelser– dette er nummeret, som vil blive annonceret til opkalderen som det nye nummer, der skal ringes til. Dette kan være et internt virksomhedsnummer eller -forlængelse eller et gyldigt e164 eksternt PSTN nummer.

    Overfør "0" til dette telefonnummer — opkalderen overføres til det nummer, derindtastes, når 0 trykkes.


 

Hvis begge disse valgmuligheder er markerede, er det muligt at indtaste to forskellige numre for hver valgmulighed, men dette vil resultere i en misledende meddelelse.

Hvis meddelelserne Afspil nyt nummer er indstillet til 1111 og overførslen "0" til dette telefonnummer til 2222, vil opkaldere høre meddelelsen "Nummeret, du forsøger at kontakte, er utilgængeligt. Det nye nummer er 1111. Tryk på 0 nu, hvis du vil overføre til den nye placering." I dette tilfælde sender et tryk på '0' opkaldere til 2222 i stedet for 1111.

7

For udgåendeopkald skal du vælge mellem følgende:

  • Opsnappe alle udgående opkald —når brugeren forsøger en udgående opkald, vil de høre en meddelelse om, at dereslinje ikke er i brug.

  • Tillad kun lokale udgående opkald – en bruger fra den opsnappede placering vilkun have tilladelse til at foretage opkald inden for deres lokale områdekode.

  • Overfør opsnappede opkald til et telefonnummer – udgående opkald som en bruger fra den opsnappede placering overfører tilet angivet nummer.

8

Klik på Gem.