1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na lokaciju "Usluge > pozivanje > lokacije" .

2

Izaberite lokaciju koju želite da konfigurišete za presretanje lokacije.

3

Prebacite se da biste omogućili presretavanje poziva.

4

U okviru Dolaznipozivi odaberite opciju Dozvoli sve dolazne pozive ili Presretni sve dolazne pozive.

5

Ako odaberete opciju "Presretni sve dolaznepozive", odaberite funkcije koje su vam potrebne:

  • Da biste poslali pozive za lokaciju govornoj pošti pojedinačnog korisnika, proverite izbor u polju za potvrdu Pošalji sve pozive govornoj pošti.

    Kada birate obaveštenja, izaberite podrazumevani pozdrav ili otpremite prilagođeni audio pozdrav iz padajuće menija, a zatim izaberite stavku Otpremi datoteku.


 

Audio (WAV) datoteka mora da ispunjava navedene zahteve.

6

U okviru Objavetelefonskog broja odaberite jednu od sledećih opcija i unesite broj ponovo na direktne strane:

  • Reprodukujte nove najavebrojeva – ovo je broj koji će biti saopšten pozivaocima kao novi broj koji treba pozvati. Ovo može biti interni broj preduzeća ili proširenje ili važeći e164 eksterni PSTN broj.

    Prenos na '0' na ovaj brojtelefona – pozivalac se prenosi na broj koji je unet kada se pritisne 0.


 

Ako su obe opcije proverene, moguće je uneti dva različita broja za svaku opciju, ali to će rezultirati obmanjujućom porukom o najavi.

Primer, ako su objave novih brojeva "Reprodukuj" postavljene na 1111, a prenos na '0' na ovaj broj telefona na 2222, pozivaoci će čuti poruku "Broj koji pokušavate da dobijete je van tehnologije. Novi broj je 1111. Pritisnite taster 0 sada ako želite da budete prebačeni na novu lokaciju." U ovom slučaju, pritiskom na '0' će se pozivaoci poslati na 2222 umesto na 1111.

7

Za odlaznepozive odaberite neki od sledećih opcija:

  • Presretnitesve odlazne pozive – kada korisnik pokuša odlazni poziv, čuće poruku koja im govori da njihova linija nije u usluzi.

  • Dozvolite samo lokalneodlazne pozive – korisniku sa presretnute lokacije biće dozvoljeno samo da telefonira u okviru lokalnog pozivnog broja.

  • Prenesi presretnute pozive na telefonski broj – svaki odlazni poziv koji korisnik sapresretnute lokacije prenese na određeni broj.

8

Kliknite na dugme Sačuvaj.