1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Bellen > Locaties.

2

Selecteer de locatie die u wilt configureren voor Locatie onderscheppen.

3

Schakel in om Gespreks onderscheppen in teschakelen.

4

Kies onderBinnenkomende gesprekken alle inkomende gesprekken toestaan of Alleinkomende gesprekken onderscheppen.

5

Als u alle inkomende gesprekken onderscheppenkiest, selecteert u de functies die u nodig hebt:

  • Als u locatiegesprekken naar de voicemail van de afzonderlijke gebruiker wilt verzenden, vink dan het selectievakje Alle gesprekken naar voicemail verzenden aan.

    Wanneer u Aankondigingen kiest, selecteert u de standaardbegroegeving of uploadt u een aangepaste audiobegroeet in het vervolgkeuzemenu. Vervolgens klikt u op Bestanduploaden.


 

Het audiobestand (WAV) moet aan de opgegeven vereisten voldoen.

6

Selecteer onder Aankondigingen van telefoonnummer een van de volgende opties en voer opnieuw een nummerin:

  • Aankondigingen voor nieuw nummer afspelen: dit is het nummer dat de beller zal aankondigen als hetnieuwe nummer dat kan worden gebeld. Dit kan een intern bedrijfsnummer of -extensie of een geldig extern e164-nummer PSTN zijn.

    Overdragen op '0' naar dit telefoonnummer — de beller wordt doorvergezet naar het nummer dat wordt ingevoerdwanneer 0 wordt gebeld.


 

Als beide opties zijn ingeschakeld, is het mogelijk om twee verschillende nummers in te voeren voor elke optie, maar dit leidt tot een misleidend aankondigingsbericht.

Als de aankondigingen voor het nieuwe nummer afspelen zijn ingesteld op 1111 en de overdracht op '0' naar dit telefoonnummer naar 2222 is ingesteld, krijgen de belefoongesprekken het bericht 'Het nummer dat u probeert te bereiken is buiten gebruik. Het nieuwe nummer is 1111. Druk nu op 0 als u wilt worden overgebracht naar de nieuwe locatie. In dit geval worden oproepers door op '0' te drukken 2222 in plaats van 1111 sturen.

7

Kies voor uitgaande gesprekken uit de volgendeopties:

  • Alle uitgaande gesprekken onderscheppen — wanneer de gebruiker een uitgaande oproep, horen ze een bericht dat hun lijn buiten gebruikis.

  • Alleen lokale uitgaande gesprekken toestaan: een gebruiker van de onderschepte locatie mag alleen bellenin het lokale netnummer.

  • Onderscheppen gesprekken naar een telefoonnummer — elk nummer uitgaande oproep een gebruiker van de onderschepte locatie maakt, wordt overgedragen naareen toegewezen nummer.

8

Klik op Opslaan.