1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Usluge > Pozivanje > lokacije.

2

Odaberite mjesto koje želite konfigurirati za presretanje lokacije.

3

Uključite gumb da biste omogućili presretanje poziva.

4

U odjeljku Dolaznipozivi odaberite Dopusti sve dolazne pozive iliPresretni sve dolazne pozive.

5

Ako odaberete Presretni sve dolazne pozive, odaberite značajke koje su vam potrebne:

  • Da biste pozive s lokacije poslali govornoj pošti pojedinačnog korisnika, potvrdite okvir Pošalji sve pozive govornoj pošti.

    Kada odaberete Najave, odaberite zadani pozdrav ili prenesite prilagođeni zvučni pozdrav s padajućeg izbornika, a zatim kliknite Prenesi datoteku.


 

Audio (WAV) datoteka mora ispunjavati određene zahtjeve.

6

U odjeljku Najavetelefonskih brojeva odaberite neku od sljedećih mogućnosti i unesite ponovno usmjeravanje brojeva:

  • Reproducirajte nove najavebrojeva – to je broj koji će pozivatelju biti objavljen kao novi broj koji treba nazvati. To može biti interni broj ili proširenje tvrtke ili valjani vanjski PSTN broj e164.

    Prijenos na '0' na ovaj telefonski broj– pozivatelj se prenosi na broj unesen kada se pritisne 0.


 

Ako su obje ove opcije provjerene, moguće je unijeti dva različita broja za svaku opciju, ali to će rezultirati obmanjujućom najavom.

Na primjer, ako je najava novog broja za reprodukciju postavljena na 1111, a prijenos na '0' na ovaj telefonski broj na 2222, pozivatelji će čuti poruku "Broj koji pokušavate dobiti nije u funkciji. Novi broj je 1111. Pritisnite 0 sada ako želite biti prebačeni na novu lokaciju." U tom slučaju, pritiskom na '0' pozivatelji će se poslati na broj 2222, a ne na 1111.

7

Za odlazne poziveodaberite sljedeće:

  • Presretnite sve odlazne pozive– kada korisnik pokuša odlazni poziv, čut će poruku koja mu govori da im linija nije u funkciji.

  • Dopusti samo lokalne odlazne pozive– korisniku s presretnute lokacije bit će dopušteno samo telefonirati unutar lokalnog pozivnog broja.

  • Prijenos presretnutih poziva na telefonski broj– svaki odlazni poziv koji korisnik s presretnute lokacije izvrši prenosi se na određeni broj.

8

Kliknite Spremi.