Ако администраторът на сайта Ви е разрешил интеграти за вашия акаунт в Box, можете да стартирате, планирате и да се присъедините към срещите на Webex App Personal Room с сътрудници при споделяне на файл Box.

Споделете документ и поканете сътрудниците да започнат дискусия на живо, без дори да превключвате приложения.

1

Влезте в Бокс.

2

Изберете файл, за който искате да започнете събрание.

3

Щракнете от страничната лента.


 

Кликнете върху Отвори Webex в диалоговия прозорец, за да стартирате приложението.

4

Изберете Начало на събрание.

5

Поканете Всички сътрудници или ги изберете поотделно от списъка.


 

За да добавите нови сътрудници по имейл, проверете правилните разрешения са дефинирани в следващата стъпка.

6

След това решете кой може да прегледа файла в пространството:

 • Всеки с връзката— Всеки с връзката може да получи достъп до елемента и не се изисква акаунт в Box. За допълнителна сигурност можете също да зададете парола или изтичане за връзката, както и да ограничите достъпа за изтегляне и/или визуализация за зрителите на връзки.

  Споделените връзки, защитени с парола, са достъпни за всички платени акаунти на Box User.

 • Хора с вашата фирма– Само хора, които се управляват в акаунт в Box (Starter и по-горе), или имат имейл адрес, който съответства на домейн, регистриран в Box за акаунта, създал връзката, имат достъп до връзката. Ако например acme.com е регистриран домейн в профила Ви, всички управлявани членове на профила с имейл адрес, завършващ в acme.com имат достъп до този тип връзка. Хората, които не съвпадат с домейн, посочен в профила ви, нямат достъп до връзката.
 • Само поканени хора– Само хората, поканени в папката или файла, имат достъп до съдържанието. Сътрудниците вече имат достъп до съдържанието си, но лесно могат да се насочват един към друг към конкретен файл или папка с помощта на споделената връзка.

 

Можете да зададете опциите за връзка на отделни файлове и/или папки от собственика, по цялото притежавано съдържание или от администратора за цялата фирма. Също така проверете дали настройката, която изберете, позволява достъп на файлове до лицето, с което го споделяте. В противен случай предвиденият ви получател получава грешка, когато кликне върху връзката.

7

Кликнете върху Начало на събранието, за да изпратите покани и да стартирате събранието си.

Споделете файл и насрочете бъдеща среща със съответните заинтересовани страни от един прозорец. Сведете до минимум усилията на своя край и насърчете подготовката върху техния.

1

Влезте в Бокс.

2

Изберете файл, за който искате да планирате събрание.

3

Щракнете върху Споделяне в Webex от страничната лента.


 

Кликнете върху Отвори Webex в диалоговия прозорец, за да стартирате приложението.

4

Изберете Планиране на събрание.


 

Предстоящите ви срещи се показват в долната част на екрана за споделяне.

5

Поканете Всички сътрудници или ги изберете поотделно от списъка.


 

За да добавите нови сътрудници по имейл, проверете правилните разрешения са дефинирани в следващата стъпка.

6

След това решете кой може да прегледа файла в пространството:

 • Всеки с връзката— Всеки с връзката може да получи достъп до елемента и не се изисква акаунт в Box. За допълнителна сигурност можете също да зададете парола или изтичане за връзката, както и да ограничите достъпа за изтегляне и/или визуализация за зрителите на връзки.
 • Хора с вашата фирма– Само хора, които се управляват в акаунт в Box (Starter и по-горе), или имат имейл адрес, който съответства на домейн, регистриран в Box за акаунта, създал връзката, имат достъп до връзката. Ако например acme.com е регистриран домейн в профила Ви, всички управлявани членове на профила с имейл адрес, завършващ в acme.com имат достъп до този тип връзка. Хората, които не съвпадат с домейн, посочен в профила ви, нямат достъп до връзката.
 • Само поканени хора– Само хората, поканени в папката или файла, имат достъп до съдържанието. Сътрудниците вече имат достъп до съдържанието си, но лесно могат да се насочват един към друг към конкретен файл или папка с помощта на споделената връзка.

 

Можете да зададете опциите за връзка на отделни файлове и/или папки от собственика, по цялото притежавано съдържание или от администратора за цялата фирма. Също така проверете дали настройката, която изберете, позволява достъп на файлове до лицето, с което го споделяте. В противен случай предвиденият ви получател получава грешка, когато кликне върху връзката.

7

(По избор) Промяна на паролата за събрание.

8

Кликнете върху График, за да потвърдите и изпратите поканите си.

От менюто за споделяне можете да видите списък с предстоящите си събрания за ден и дори да се присъедините към такъв, който започва скоро – без да се налага да напускате Box.

1

Влезте в Бокс.

2

От Визуализация на файла щракнете върху Споделяне в Webex от страничната лента.

3

Кликнете върху Присъединяване, за да стартирате Предстоящо събрание, което предстои да започне.


 

Кликнете върху Отвори Webex в диалоговия прозорец, за да стартирате приложението.

Ако администраторът на сайта ви е разрешил интеграцията за вашия акаунт в Box, можете да споделите файл Box към webex App пространство. Лесен достъп до файла в раздела Съдържание на пространството по всяко време, когато ви е необходимо.

Споделете файл от Box до Webex App и създайте едно пространство, за да могат заинтересованите страни да си сътрудничат, което съдържа график за събрания, подходящи съобщения и файлове.

1

Влезте в Бокс.

2

Изберете файла, за който искате да създадете ново пространство.

3

Щракнете върху Споделяне в Webex от страничната лента.

4

Изберете Споделяне в интервал > Създаване на ново пространство.

5

(По избор) Промяна на името наинтервала .

6

Поканете Всички сътрудници или изберете Хора поотделно от списъка.


 

За да добавите нови сътрудници по имейл, проверете правилните разрешения са дефинирани в следващата стъпка.

7

След това решете кой може да прегледа файла в пространството:

 • Всеки с връзката— Всеки с връзката може да получи достъп до елемента и не се изисква акаунт в Box. За допълнителна сигурност можете също да зададете парола или изтичане за връзката, както и да ограничите достъпа за изтегляне и/или визуализация за зрителите на връзки.
 • Хора с вашата фирма– Само хора, които се управляват в акаунт в Box (Starter и по-горе), или имат имейл адрес, който съответства на домейн, регистриран в Box за акаунта, създал връзката, имат достъп до връзката. Ако например acme.com е регистриран домейн в профила Ви, всички управлявани членове на профила с имейл адрес, завършващ в acme.com имат достъп до този тип връзка. Хората, които не съвпадат с домейн, посочен в профила ви, нямат достъп до връзката.
 • Само поканени хора– Само хората, поканени в папката или файла, имат достъп до съдържанието. Сътрудниците вече имат достъп до съдържанието си, но лесно могат да се насочват един към друг към конкретен файл или папка с помощта на споделената връзка.

 

Можете да зададете опциите за връзка на отделни файлове и/или папки от собственика, по цялото притежавано съдържание или от администратора за цялата фирма. Също така проверете дали настройката, която изберете, позволява достъп на файлове до лицето, с което го споделяте. В противен случай предвиденият ви получател получава грешка, когато кликне върху връзката.

8

(По избор) Добавяне на описание за пространството.

9

Кликнете върху Създаване на ново пространство.

Преглед на интервалите на Webex App, свързани с конкретен документ.

1

Влезте в Бокс.

2

Изберете файл, за който искате да се присъедините или стартирате интервал.

3

Щракнете върху Споделяне в Webex от страничната лента.

4

Под Споделено в интервалищракнете върху пространството, което искате да стартирате.


 

Кликнете върху Отвори Webex в диалоговия прозорец, за да стартирате приложението.

Когато споделяте файл от Box до Webex App , можете или да създадете ново пространство, към което да споделите, или да изберете измежду списък със съществуващи интервали, в които участвате.

1

Влезте в Бокс.

2

Изберете файла, който искате да споделите в интервал.

3

Щракнете върху Споделяне в Webex от страничната лента.

4

Започнете да въвеждате име на интервал и изберете съществуващо пространство от падащото.


 

Интервалите с ограничения на ролите може да попречат на способността ви да споделяте файлове.

5

Щракнете върху иконата Участници, за да проверите получателите, след което щракнете върху Споделяне.