Pokud správce webu povolil integraci pro váš účet Služby Box, můžete při sdílení souboru služby Box zahájit, naplánovat a připojit se ke schůzkám v osobní místnosti aplikace Webex se spolupracovníky.

Sdílejte dokument a pozvěte spolupracovníky k zahájení živé diskuse, aniž byste museli přepínat aplikace.

1

Přihlaste se do boxu.

2

Vyberte soubor, pro který chcete zahájit schůzku .

3

Klikněte z postranního panelu.


 

Kliknutím na Otevřít Webex v dialogovém okně spusťte aplikaci.

4

Vyberte Zahájit schůzku.

5

Pozvat všechny spolupracovníky nebo je vybrat jednotlivě ze seznamu.


 

Chcete-li přidat nové spolupracovníky e-mailem, ověřte, zda jsou v následujícím kroku definována správná oprávnění.

6

Pak se rozhodněte, kdo může soubor v prostoru zobrazit:

 • Kdokoli s odkazem– Kdokoli s odkazem má přístup k položce a není vyžadován žádný účet Služby Box. Pro zvýšení zabezpečení můžete také nastavit heslo nebo vypršení platnosti odkazu a také omezit přístup ke stažení a/nebo náhledu pro prohlížeče odkazů.

  Sdílené odkazy chráněné heslem jsou k dispozici pro všechny placené uživatelské účty služby Box.

 • Lidé s vaší společností– K odkazu mají přístup jenom lidé, kteří jsou správci na účtu Box (Starter a vyšší) nebo mají e-mailovou adresu, která odpovídá doméně zaregistrované ve službě Box pro účet, který vytvořil odkaz. Pokud je například acme.com registrovanou doménou vašeho účtu, budou mít k tomuto typu odkazu přístup všichni členové klientského účtu s e-mailovou adresou končící na acme.com. Lidé, kteří neodpovídají doméně uvedené ve vašem účtu, nemají k odkazu přístup.
 • Pouze pozvaní lidé– k obsahu mají přístup pouze osoby pozvané do složky nebo souboru. Spolupracovníci již mají přístup ke svému obsahu, ale mohou se snadno vzájemně směrovat na konkrétní soubor nebo složku pomocí sdíleného odkazu.

 

Možnosti propojení můžete u jednotlivých souborů a/nebo složek nastavit vlastníkem, veškerým vlastněným obsahem nebo správcem pro celou společnost. Ověřte také, zda zvolené nastavení umožňuje přístup k souborům osobě, se kterou je sdílíte. V opačném případě se zamýšlenému příjemci zobrazí chyba , když klikne na odkaz.

7

Kliknutím na Zahájit schůzku odešlete pozvánky a zahájíte schůzku.

Sdílejte soubor a naplánujte budoucí schůzku s příslušnými zúčastněnými stranami z jednoho okna. Minimalizujte úsilí na vaší straně a podpořte přípravu na jejich.

1

Přihlaste se do boxu.

2

Vyberte soubor, pro který chcete naplánovat schůzku.

3

Klikněte na Sdílet ve Webexu z postranního panelu .


 

Kliknutím na Otevřít Webex v dialogovém okně spusťte aplikaci.

4

Vyberte Naplánovat schůzku.


 

Nadcházející schůzky se zobrazí v dolní části obrazovky sdílení.

5

Pozvat všechny spolupracovníky nebo je vybrat jednotlivě ze seznamu.


 

Chcete-li přidat nové spolupracovníky e-mailem, ověřte, zda jsou v následujícím kroku definována správná oprávnění.

6

Pak se rozhodněte, kdo může soubor v prostoru zobrazit:

 • Kdokoli s odkazem– Kdokoli s odkazem má přístup k položce a není vyžadován žádný účet Služby Box. Pro zvýšení zabezpečení můžete také nastavit heslo nebo vypršení platnosti odkazu a také omezit přístup ke stažení a/nebo náhledu pro prohlížeče odkazů.
 • Lidé s vaší společností– K odkazu mají přístup jenom lidé, kteří jsou správci na účtu Box (Starter a vyšší) nebo mají e-mailovou adresu, která odpovídá doméně zaregistrované ve službě Box pro účet, který vytvořil odkaz. Pokud je například acme.com registrovanou doménou vašeho účtu, budou mít k tomuto typu odkazu přístup všichni členové klientského účtu s e-mailovou adresou končící na acme.com. Lidé, kteří neodpovídají doméně uvedené ve vašem účtu, nemají k odkazu přístup.
 • Pouze pozvaní lidé– k obsahu mají přístup pouze osoby pozvané do složky nebo souboru. Spolupracovníci již mají přístup ke svému obsahu, ale mohou se snadno vzájemně směrovat na konkrétní soubor nebo složku pomocí sdíleného odkazu.

 

Možnosti propojení můžete u jednotlivých souborů a/nebo složek nastavit vlastníkem, veškerým vlastněným obsahem nebo správcem pro celou společnost. Ověřte také, zda zvolené nastavení umožňuje přístup k souborům osobě, se kterou je sdílíte. V opačném případě se zamýšlenému příjemci zobrazí chyba , když klikne na odkaz.

7

(Volitelné) Změňte hesloschůzky.

8

Kliknutím na Naplánovatpozvánky potvrďte a odešlete.

Z nabídky sdílení můžete vidět seznam nadcházejících schůzek pro daný den a dokonce se připojit k jedné, která začíná brzy - aniž byste museli opustit Box.

1

Přihlaste se do boxu.

2

V náhledu souboru klikněte na Boční panel na Sdílet ve Webexu.

3

Kliknutím na Připojit zahájíte nadcházející schůzku , která se chystá začít.


 

Kliknutím na Otevřít Webex v dialogovém okně spusťte aplikaci.

Pokud správce webu povolil integraci pro váš účet Box, můžete sdílet soubor Box do prostoru aplikace Webex. Snadno přistupujte k souboru na kartě Obsah prostoru, kdykoli jej budete potřebovat.

Sdílejte soubor z Boxu do aplikace Webex a vytvořte jeden prostor pro spolupráci zúčastněných stran, který obsahuje plán schůzky, relevantní zprávy a soubory.

1

Přihlaste se do boxu.

2

Vyberte soubor, pro který chcete vytvořit nové místo.

3

Klikněte na Sdílet ve Webexu z postranního panelu .

4

Vyberte Sdílet v prostoru > Vytvořit nový prostor.

5

(Volitelné) Změňte název mezery.

6

Pozvat všechny spolupracovníky nebo vybrat ze seznamu možnost Lidé jednotlivě.


 

Chcete-li přidat nové spolupracovníky e-mailem, ověřte, zda jsou v následujícím kroku definována správná oprávnění.

7

Pak se rozhodněte, kdo může soubor v prostoru zobrazit:

 • Kdokoli s odkazem– Kdokoli s odkazem má přístup k položce a není vyžadován žádný účet Služby Box. Pro zvýšení zabezpečení můžete také nastavit heslo nebo vypršení platnosti odkazu a také omezit přístup ke stažení a/nebo náhledu pro prohlížeče odkazů.
 • Lidé s vaší společností– K odkazu mají přístup jenom lidé, kteří jsou správci na účtu Box (Starter a vyšší) nebo mají e-mailovou adresu, která odpovídá doméně zaregistrované ve službě Box pro účet, který vytvořil odkaz. Pokud je například acme.com registrovanou doménou vašeho účtu, budou mít k tomuto typu odkazu přístup všichni členové klientského účtu s e-mailovou adresou končící na acme.com. Lidé, kteří neodpovídají doméně uvedené ve vašem účtu, nemají k odkazu přístup.
 • Pouze pozvaní lidé– k obsahu mají přístup pouze osoby pozvané do složky nebo souboru. Spolupracovníci již mají přístup ke svému obsahu, ale mohou se snadno vzájemně směrovat na konkrétní soubor nebo složku pomocí sdíleného odkazu.

 

Možnosti propojení můžete u jednotlivých souborů a/nebo složek nastavit vlastníkem, veškerým vlastněným obsahem nebo správcem pro celou společnost. Ověřte také, zda zvolené nastavení umožňuje přístup k souborům osobě, se kterou je sdílíte. V opačném případě se zamýšlenému příjemci zobrazí chyba , když klikne na odkaz.

8

(Volitelné) Přidejte popis prostoru.

9

Klikněte na Vytvořit nový prostor.

Zobrazte prostory aplikace Webex přidružené ke konkrétnímu dokumentu.

1

Přihlaste se do boxu.

2

Vyberte soubor, ke kterému se chcete připojit, nebo pro který chcete uvolnit místo.

3

Klikněte na Sdílet ve Webexu z postranního panelu .

4

V části Sdíleno v prostorechklikněte na prostor, který chcete spustit.


 

Kliknutím na Otevřít Webex v dialogovém okně spusťte aplikaci.

Při sdílení souboru z boxu do aplikaceWebex můžete buď vytvořit nový prostor pro sdílení, nebo si vybrat ze seznamu existujících prostorů, kterých se účastníte.

1

Přihlaste se do boxu.

2

Vyberte soubor, který chcete sdílet v prostoru.

3

Klikněte na Sdílet ve Webexu z postranního panelu .

4

Začněte psát název mezery a z rozevíracího seznamu vyberte existující mezeru.


 

Prostory s omezeními rolí vám mohou bránit ve sdílení souborů.

5

Kliknutím na ikonu Účastníci ověřte příjemce a potom klikněte na Sdílet.