VIKTIGT: Cisco Webex meddelar att integreringen av Webex i Box avslutas. Denna integrering kommer inte längre att stödjas och inga nya installationer kommer att vara möjliga efter den 30 april 2024. Om integreringen redan är aktiverad för en användare bör den fortsätta att fungera fram till den 31 juli 2024.

 
Möjligheten att dela och visa Box-filer i Webex-appen med pappersklippet påverkas inte av detta meddelande och kommer att fortsätta att stödjas.

Om din webbplatsadministratör har aktiverat integreringar för ditt Box-konto kan du starta, schemalägga och delta i möten i personliga rum i Webex-appen med medarbetare när du delar en Box-fil.

Dela ett dokument och bjud in medarbetarna att starta en livediskussion utan att ens byta appar.
1

Logga in på rutan.

2

Välj en fil som du vill starta ett möte för.

3

Klicka från sidofältet.


 

Klicka på Öppna Webex i dialogrutan för att starta appen.

4

Välj Starta ett möte.

5

Bjud in alla medarbetare eller välj dem individuellt i listan.


 

Om du vill lägga till nya medarbetare via e-post kontrollerar du att de korrekta behörigheterna definieras i följande steg.

6

Bestäm sedan vem som kan visa filen i utrymmet:

 • Alla med länken – alla med länken kan komma åt objektet och inget Box-konto krävs. För extra säkerhet kan du även ange ett lösenord eller ett utgångsdatum för länken, samt begränsa åtkomst till hämtning och/eller förhandsgranskning för länkvisare.

  Lösenordsskyddade delade länkar är tillgängliga för alla betalda boksanvändarkonton.

 • Personer med ditt företag – endast personer som hanteras på ett Box-konto (startare och senare), eller har en e-postadress som matchar en domän som registrerats med Box för det konto som skapade länken, kan komma åt länken. Om till exempel acme.com är en registrerad domän på ditt konto kan alla hanterade kontomedlemmar med en e-postadress som slutar på acme.com komma åt den här typen av länk. Personer som inte matchar en domän som anges på ditt konto kan inte komma åt länken.
 • Endast inbjudna personer – endast personer som är inbjudna till mappen eller filen kan komma åt innehållet. Medarbetare har redan åtkomst till sitt innehåll, men kan enkelt dirigera varandra till en specifik fil eller mapp med hjälp av den delade länken.

 

Du kan ställa in länkalternativen på enskilda filer och/eller mappar av ägaren, över allt ägt innehåll eller av administratören för hela företaget. Kontrollera också att inställningen du väljer ger filåtkomst till den person som du delar den med. Annars får din avsedda mottagare ett fel när de klickar på länken.

7

Klicka på Starta möte för att skicka inbjudningar och starta mötet.

Dela en fil och schemalägg ett framtida möte med relevanta intressenter från ett fönster. Minimera ansträngningen på din ände och uppmuntra förberedelser på deras.
1

Logga in på rutan.

2

Välj en fil som du vill schemalägga ett möte för.

3

Klicka på Dela i Webex från sidofältet.


 

Klicka på Öppna Webex i dialogrutan för att starta appen.

4

Välj Schemalägg ett möte .


 

Dina kommande möten visas längst ned på delningsskärmen.

5

Bjud in alla medarbetare eller välj dem individuellt i listan.


 

Om du vill lägga till nya medarbetare via e-post kontrollerar du att de korrekta behörigheterna definieras i följande steg.

6

Bestäm sedan vem som kan visa filen i utrymmet:

 • Alla med länken – alla med länken kan komma åt objektet och inget Box-konto krävs. För extra säkerhet kan du även ange ett lösenord eller ett utgångsdatum för länken, samt begränsa åtkomst till hämtning och/eller förhandsgranskning för länkvisare.
 • Personer med ditt företag – endast personer som hanteras på ett Box-konto (startare och senare), eller har en e-postadress som matchar en domän som registrerats med Box för det konto som skapade länken, kan komma åt länken. Om till exempel acme.com är en registrerad domän på ditt konto kan alla hanterade kontomedlemmar med en e-postadress som slutar på acme.com komma åt den här typen av länk. Personer som inte matchar en domän som anges på ditt konto kan inte komma åt länken.
 • Endast inbjudna personer – endast personer som är inbjudna till mappen eller filen kan komma åt innehållet. Medarbetare har redan åtkomst till sitt innehåll, men kan enkelt dirigera varandra till en specifik fil eller mapp med hjälp av den delade länken.

 

Du kan ställa in länkalternativen på enskilda filer och/eller mappar av ägaren, över allt ägt innehåll eller av administratören för hela företaget. Kontrollera också att inställningen du väljer ger filåtkomst till den person som du delar den med. Annars får din avsedda mottagare ett fel när de klickar på länken.

7

(Valfritt) Ändra möteslösenordet.

8

Klicka på Schemalägg för att bekräfta och skicka dina inbjudningar.

Från delningsmenyn kan du se en lista över dina kommande möten för dagen och till och med delta i ett som startar snart – utan att behöva lämna rutan.

1

Logga in på rutan.

2

Från förhandsgranskning av filer klickar du på Dela i Webex från sidofältet.

3

Klicka på Delta för att starta ett Kommande möte som är på väg att starta.


 

Klicka på Öppna Webex i dialogrutan för att starta appen.

Om din webbplatsadministratör har aktiverat integreringar för ditt Box-konto kan du dela en Box-fil till ett Webex-apputrymme. Öppna filen på fliken Innehåll i utrymmet när du behöver den.

Dela en fil från Box till Webex-appen och skapa ett utrymme för intressenter att samarbeta som innehåller ett mötesschema, relevanta meddelanden och filer.
1

Logga in på rutan.

2

Välj den fil som du vill skapa ett nytt utrymme för.

3

Klicka på Dela i Webexfrån sidofältet.

4

Välj Dela i ett utrymme > Skapa ett nytt utrymme.

5

(Valfritt) Ändra namnet på utrymmet.

6

Bjud in alla medarbetare eller välj Personer individuellt i listan.


 

Om du vill lägga till nya medarbetare via e-post kontrollerar du att de korrekta behörigheterna definieras i följande steg.

7

Bestäm sedan vem som kan visa filen i utrymmet:

 • Alla med länken – alla med länken kan komma åt objektet och inget Box-konto krävs. För extra säkerhet kan du även ange ett lösenord eller ett utgångsdatum för länken, samt begränsa åtkomst till hämtning och/eller förhandsgranskning för länkvisare.
 • Personer med ditt företag – endast personer som hanteras på ett Box-konto (startare och senare), eller har en e-postadress som matchar en domän som registrerats med Box för det konto som skapade länken, kan komma åt länken. Om till exempel acme.com är en registrerad domän på ditt konto kan alla hanterade kontomedlemmar med en e-postadress som slutar på acme.com komma åt den här typen av länk. Personer som inte matchar en domän som anges på ditt konto kan inte komma åt länken.
 • Endast inbjudna personer – endast personer som är inbjudna till mappen eller filen kan komma åt innehållet. Medarbetare har redan åtkomst till sitt innehåll, men kan enkelt dirigera varandra till en specifik fil eller mapp med hjälp av den delade länken.

 

Du kan ställa in länkalternativen på enskilda filer och/eller mappar av ägaren, över allt ägt innehåll eller av administratören för hela företaget. Kontrollera också att inställningen du väljer ger filåtkomst till den person som du delar den med. Annars får din avsedda mottagare ett fel när de klickar på länken.

8

(Valfritt) Lägg till en beskrivning för utrymmet.

9

Klicka på Skapa nytt utrymme .

Visa Webex-apputrymmen som är associerade med ett specifikt dokument.
1

Logga in på rutan.

2

Välj en fil som du vill delta i eller starta ett utrymme för.

3

Klicka på Dela i Webex från sidofältet.

4

Under Delas i utrymmen klickar du på det utrymme som du vill starta.


 

Klicka på Öppna Webex i dialogrutan för att starta appen.

När du delar en fil från Box till Webex-appen kan du antingen skapa ett nytt utrymme att dela till eller välja från en lista över befintliga utrymmen som du deltar i.

1

Logga in på rutan.

2

Välj den fil som du vill dela i ett utrymme.

3

Klicka på Dela i Webex från sidofältet.

4

Börja skriva ett utrymmesnamn och välj ett befintligt utrymme i listrutan.


 

Utrymmen med rollbegränsningar kan förhindra att du kan dela filer.

5

Klicka på ikonen Mötesdeltagare för att bekräfta mottagarna och klicka sedan på Dela.