Jeśli administrator witryny włączył integracje dla konta Box, możesz rozpoczynać, planować i dołączać do spotkań Webex App Personal Room ze współpracownikami podczas udostępniania pliku Box.

Udostępnij dokument i zaproś współpracowników do rozpoczęcia dyskusji na żywo, nawet bez przełączania aplikacji.

1

Zaloguj się do usługi Box.

2

Wybierz plik, dla którego chcesz rozpocząć spotkanie .

3

Kliknij na pasku bocznym.


 

Kliknij przycisk Otwórz Webex w oknie dialogowym, aby uruchomić aplikację.

4

Wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.

5

Zaproś wszystkich współpracowników lub wybierz ich pojedynczo z listy.


 

Aby dodać nowych współpracowników pocztą e-mail, sprawdź, czy w następnym kroku zdefiniowano poprawne uprawnienia.

6

Następnie zdecyduj, kto może wyświetlić plik w przestrzeni:

 • Każda osoba mająca łącze— każda osoba mająca łącze może uzyskać dostęp do elementu i nie jest wymagane konto Box. Dla dodatkowego bezpieczeństwa możesz również ustawić hasło lub wygaśnięcie łącza, a także ograniczyć dostęp do pobierania i/lub podglądu dla przeglądarek linków.

  Linki współdzielone chronione hasłem są dostępne dla wszystkich płatnych kont użytkowników Box.

 • Osoby z Twojej firmy– tylko osoby, które są zarządzane na koncie Box (Starter i nowszym) lub mają adres e-mail pasujący do domeny zarejestrowanej w Box dla konta, które utworzyło łącze, mogą uzyskać dostęp do linku. Jeśli na przykład acme.com jest zarejestrowaną domeną na Twoim koncie, wszyscy członkowie zarządzanego konta z adresem e-mail kończącym się acme.com mogą uzyskać dostęp do tego typu linku. Osoby, które nie pasują do domeny wymienionej na Twoim koncie, nie mogą uzyskać dostępu do linku.
 • Tylko zaproszone osoby– tylko osoby zaproszone do folderu lub pliku mogą uzyskać dostęp do zawartości. Współpracownicy mają już dostęp do swojej zawartości, ale mogą łatwo kierować się nawzajem do określonego pliku lub folderu za pomocą łącza udostępnionego.

 

Możesz ustawić opcje łączy dla poszczególnych plików i/lub folderów przez właściciela, dla całej posiadanej zawartości lub przez administratora dla całej firmy. Sprawdź również, czy wybrane ustawienie zezwala na dostęp do plików osobie, której je udostępniasz. W przeciwnym razie zamierzony odbiorca otrzyma komunikat o błędzie po kliknięciu łącza.

7

Kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie , aby wysłać zaproszenia i uruchomić spotkanie.

Udostępnij plik i zaplanuj przyszłe spotkanie z odpowiednimi interesariuszami z jednego okna. Zminimalizuj wysiłek po swojej stronie i zachęcaj do przygotowania się do ich.

1

Zaloguj się do usługi Box.

2

Wybierz plik, dla którego chcesz zaplanować spotkanie.

3

Kliknij Udostępnij w Webex na pasku bocznym.


 

Kliknij przycisk Otwórz Webex w oknie dialogowym, aby uruchomić aplikację.

4

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.


 

Nadchodzące spotkania są wyświetlane u dołu ekranu udostępniania.

5

Zaproś wszystkich współpracowników lub wybierz ich pojedynczo z listy.


 

Aby dodać nowych współpracowników pocztą e-mail, sprawdź, czy w następnym kroku zdefiniowano poprawne uprawnienia.

6

Następnie zdecyduj, kto może wyświetlić plik w przestrzeni:

 • Każda osoba mająca łącze— każda osoba mająca łącze może uzyskać dostęp do elementu i nie jest wymagane konto Box. Dla dodatkowego bezpieczeństwa możesz również ustawić hasło lub wygaśnięcie łącza, a także ograniczyć dostęp do pobierania i/lub podglądu dla przeglądarek linków.
 • Osoby z Twojej firmy– tylko osoby, które są zarządzane na koncie Box (Starter i nowszym) lub mają adres e-mail pasujący do domeny zarejestrowanej w Box dla konta, które utworzyło łącze, mogą uzyskać dostęp do linku. Jeśli na przykład acme.com jest zarejestrowaną domeną na Twoim koncie, wszyscy członkowie zarządzanego konta z adresem e-mail kończącym się acme.com mogą uzyskać dostęp do tego typu linku. Osoby, które nie pasują do domeny wymienionej na Twoim koncie, nie mogą uzyskać dostępu do linku.
 • Tylko zaproszone osoby– tylko osoby zaproszone do folderu lub pliku mogą uzyskać dostęp do zawartości. Współpracownicy mają już dostęp do swojej zawartości, ale mogą łatwo kierować się nawzajem do określonego pliku lub folderu za pomocą łącza udostępnionego.

 

Możesz ustawić opcje łączy dla poszczególnych plików i/lub folderów przez właściciela, dla całej posiadanej zawartości lub przez administratora dla całej firmy. Sprawdź również, czy wybrane ustawienie zezwala na dostęp do plików osobie, której je udostępniasz. W przeciwnym razie zamierzony odbiorca otrzyma komunikat o błędzie po kliknięciu łącza.

7

(Opcjonalnie) Zmień hasłospotkania.

8

Kliknij Zaplanuj , aby potwierdzić i wysłać zaproszenia.

Z menu udostępniania możesz wyświetlić listę nadchodzących spotkań na dany dzień, a nawet dołączyć do tego, które rozpocznie się wkrótce — bez konieczności opuszczania box.

1

Zaloguj się do usługi Box.

2

W podglądzie pliku kliknij Udostępnij w Webex na pasku bocznym.

3

Kliknij przycisk Dołącz , aby uruchomić nadchodzące spotkanie , które ma się rozpocząć.


 

Kliknij przycisk Otwórz Webex w oknie dialogowym, aby uruchomić aplikację.

Jeśli administrator witryny włączył integracje dla konta Box, możesz udostępnić plik Box w obszarze aplikacji Webex. Łatwy dostęp do pliku na karcie Zawartość przestrzeni w dowolnym momencie.

Udostępnij plik z box do aplikacji Webex i utwórz jedno miejsce do współpracy dla interesariuszy, które zawiera harmonogram spotkań, odpowiednie wiadomości i pliki.

1

Zaloguj się do usługi Box.

2

Wybierz plik, dla którego chcesz utworzyć nowe miejsce.

3

Kliknij Udostępnij w Webex na pasku bocznym.

4

Wybierz opcję Udostępnij w obszarze > Utwórz nową przestrzeń.

5

(Opcjonalnie) Zmień nazwęobszaru .

6

Zaproś wszystkich współpracowników lub wybierz osoby pojedynczo z listy.


 

Aby dodać nowych współpracowników pocztą e-mail, sprawdź, czy w następnym kroku zdefiniowano poprawne uprawnienia.

7

Następnie zdecyduj, kto może wyświetlić plik w przestrzeni:

 • Każda osoba mająca łącze— każda osoba mająca łącze może uzyskać dostęp do elementu i nie jest wymagane konto Box. Dla dodatkowego bezpieczeństwa możesz również ustawić hasło lub wygaśnięcie łącza, a także ograniczyć dostęp do pobierania i/lub podglądu dla przeglądarek linków.
 • Osoby z Twojej firmy– tylko osoby, które są zarządzane na koncie Box (Starter i nowszym) lub mają adres e-mail pasujący do domeny zarejestrowanej w Box dla konta, które utworzyło łącze, mogą uzyskać dostęp do linku. Jeśli na przykład acme.com jest zarejestrowaną domeną na Twoim koncie, wszyscy członkowie zarządzanego konta z adresem e-mail kończącym się acme.com mogą uzyskać dostęp do tego typu linku. Osoby, które nie pasują do domeny wymienionej na Twoim koncie, nie mogą uzyskać dostępu do linku.
 • Tylko zaproszone osoby– tylko osoby zaproszone do folderu lub pliku mogą uzyskać dostęp do zawartości. Współpracownicy mają już dostęp do swojej zawartości, ale mogą łatwo kierować się nawzajem do określonego pliku lub folderu za pomocą łącza udostępnionego.

 

Możesz ustawić opcje łączy dla poszczególnych plików i/lub folderów przez właściciela, dla całej posiadanej zawartości lub przez administratora dla całej firmy. Sprawdź również, czy wybrane ustawienie zezwala na dostęp do plików osobie, której je udostępniasz. W przeciwnym razie zamierzony odbiorca otrzyma komunikat o błędzie po kliknięciu łącza.

8

(Opcjonalnie) Dodaj opis obszaru.

9

Kliknij Utwórz nową przestrzeń.

Wyświetlanie przestrzeni aplikacji Webex skojarzonych z określonym dokumentem.

1

Zaloguj się do usługi Box.

2

Wybierz plik, do którego chcesz dołączyć, lub uruchom dla niego miejsce.

3

Kliknij Udostępnij w Webex na pasku bocznym.

4

W obszarze Udostępnione w przestrzeniachkliknij obszar, który chcesz uruchomić.


 

Kliknij przycisk Otwórz Webex w oknie dialogowym, aby uruchomić aplikację.

Udostępniając plik z box do webex App, możesz utworzyć nową przestrzeń do udostępnienia lub wybrać z listy istniejących przestrzeni, w których uczestniczysz.

1

Zaloguj się do usługi Box.

2

Zaznacz plik, który chcesz udostępnić w przestrzeni.

3

Kliknij Udostępnij w Webex na pasku bocznym.

4

Zacznij wpisywać nazwę spacji i wybierz istniejącą przestrzeń z listy rozwijanej.


 

Spacje z ograniczeniami ról mogą uniemożliwiać udostępnianie plików.

5

Kliknij ikonę Uczestnicy , aby zweryfikować odbiorców, a następnie kliknij w Udostępnij.